Alternativní práce v Plzeňském kraji

Realizační tým:

projektový manažer: Ing. Vladimír Nový (vladimir.novy@uradprace.cz)

finanční manažerka: Mgr. Jiřina Koppová (jirna.koppova@uradprace.cz)

terénní a administrativní pracovnice, specialistka APZ: Ing. Hana Miksová (hana.miksova@uradprace.cz), Lenka Švarcová (lenka.svarcova@uradprace.cz)

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na pracovištích ÚP ČR v Plzeňském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců.

Stručný popis obsahu a cílů projektu:

Účinně snižovat míru nezaměstnanosti cílové skupiny spojené s ekonomickou recesí, předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Aktivizovat klienty projektu a doplnit, rozšířit a obnovit jim znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce. Osobní asistence, poradenství (pracovní diagnostika), zprostředkování kontaktů s potenciálním zaměstnavatelem. Počítá se s podporou nejméně 40 pracovních míst (Společensky účelná pracovní místa i Nově vytvořená). Využití doprovodných opatření, která eliminují případné překážky zapojení klienta do aktivit projektu (cestovné, stravné, hlídání dětí,…). Komplexní soubor aktivit zvýší efektivitu využití nástrojů APZ a přispěje ke zpružnění trhu práce. Individuální přístup ke klientům, dobrá dopravní dostupnost.

Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2015

Realizace aktivit: od 05/2014 do 10/2015

Počet klientů: celkem 236 osob, z nichž 96 se podařilo zaměstnat, z toho 48 na podpořených pracovních místech

Počet turnusů: 3

Rozpočet projektu: 14 512 385,- Kč

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 - 5 měsíců

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, pracovní diagnostika (dle potřeby), případné doporučení a zprostředkování rekvalifikačního kurzu poskytovaného příslušným KoP ÚP (RK nejsou hrazeny z tohoto projektu!), zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a případná asistence při jednání s nimi, podpora pracovních míst (SÚPM, NPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení

Bude složeno z dvoudenního kurzu základních znalostí trhu práce (BOZP, pracovně-právní předpisy - ochrana zaměstnance, služby ÚP, agentur práce, internet, portál MPSV,…), třídenního kurzu finanční gramotnosti a desetidenního kurzu zahrnujícího komunikační dovednosti (zásady chování, spisovného projevu, nonverbální působení, jednání se zaměstnavatelem a úřady, motivační dopis, životopis, zvládání krizových situací a emocí,… - 5 dnů) a základy obsluhy PC (rovněž 5 dnů).

Přímá podpora

Možnost úhrady nákladů na veřejnou dopravu (ČD, ČSAD,…) při dojíždění na aktivity projektu, získání příspěvku na stravné a na další nezbytné náklady spojené s účastí v kurzech (např. za zajištění péče o závislou osobu).

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022