Regionální individuální projekty

V programovém období 2007-2013 je Úřad práce České republiky realizátorem tzv. Regionálních individuálních projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Brně tyto projekty pro region Jihomoravského kraje vytváří a realizuje oddělení projektů EU. Projekty jsou zaměřeny buď na zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability podniků nebo na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizace projektů probíhala v Jihomoravském kraji.

PŘEHLED regionálních individuálních projektů ukončených

Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Recept na úspěch ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00072 UoZ, evidence déle než 5 měsíců nebo bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, vzdělání střední odborné (vyučen) nebo středoškolské 20 995 030 09/2013 10/2015
Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II ukončen 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurebceschopnosti podniků B1 CZ.1.04/1.1.00/B1.00004 zaměstnavatelé, OSVČ, zaměstnanci 109 316 172 07/2013 11/2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00068 UoZ do 30 let včetně, bez nebo s pracovní zkušeností max. 2 roky 178 928 488 07/2013 11/2015
Cesta na trh práce ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00054 UoZ starší 30 let, evidence déle než 5 měsíců, bez nároku na podporu 27 068 240 05/2013 10/2015
Práce jako pomoc ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00039 UoZ - evidence déle než 3 měsíce nebo bez nároku na podporu, ZoZ - zájem o práci v soc. oblasti 19 999 320 01/2013 10/2015
Sladění práce a rodiny ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00036 UoZ a ZoZ pečující o dítě do 15 let věku 34 868 000 01/2013 08/2015
45 plus v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00028 UoZ 45 a více let věku, evidence déle než 5 měsíců 29 925 680 09/2012 08/2015
Po roce do práce v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00029 UoZ, evidence déle než 12 měsíců 24 099 290 08/2012 10/2015
Vzdělávejte se pro růst v JmK ukončen 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurebceschopnosti podniků 82 CZ.1.04/1.1.00/82.00004 zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků s perspektivou kariérního růstu 73 840 320 05/2012 04/2014
Příležitost pro mladé do 30 let ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00015 UoZ do 30 let, evidence déle než 5 měsíců 42 386 440 02/2012 01/2015
Kariéra bez bariér ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00092 UoZ a ZoZ - OZP nebo starší 50 let 38 197 100 04/2011 03/2014
Klíč k nezávislosti ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.000.81 UoZ a ZoZ bez nároku o podporu v nezaměstnanosti 25 596 500 10/2010 03/2013
Praxí k perspektivní kariéře ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00082 UoZ s praxí 0-12 měsíců, úplné střední vzdělání do 22 let, VOŠ nebo VŠ vzdělání (nejvýše Bc.) do 24 let 46 018 240 09/2010 02/2013
Most ke vzdělávání ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00073 UoZ a ZoZ, úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání 9 500 900 01/2010 10/2011
Návrat rodičů na trh práce v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13
 
CZ.1.04/2.1.00/13.00056 UoZ a ZoZ pečující o dítě do 15 let věku   23 444 500 08/2009 07/2012
Zpět na trh práce v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00054 UoZ a ZoZ se základním vzděláním 29 670 000 08/2009 07/2012
Vzdělání-praxe-zaměstnání ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00044 UoZ - praxe do 12 měsíců, SŠ do 25 let, VŠ do 30 let, matky po MD nebo RD 42 321 800 04/2009 03/2012
Aktivní padesátka v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00010 UoZ a ZoZ starší 50 let 35 133 000 02/2009 01/2012
Šance pro Vás v JmK ukončen 4. 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00013 UoZ a ZoZ, evidence déle než 6 měsíců 44 827 200 02/2009 01/2012
ŽIVOT BEZ BARIÉR v JmK ukončen 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000037 UoZ a ZoZ - v evidenci déle než 12 měsíců NEBO se zdravotním postižením dle zák. č. 435/2004 Sb., § 67 odst.2 bez ohledu na délku evidence 69 844 500 04/2016 04/2023
Šance pro rodiče v JmK ukončen 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000042 UoZ a ZoZ pečující o dítě do 10 let věku 74 317 260 04/2016 04/2023
Záruky pro mladé v JmK ukončen 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000009 UoZ do 29 let (včetně), vzdělání střední odborné (vyučen) nebo středoškolské, případně vysokoškolské 240 615 613 01/2016 05/2023
50 PLUS v JmK ukončen 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000041 UoZ starší 50 let, evidence déle než 5 měsíců nebo bez ohledu na délku evidence, pokud nevznikl nárok na PvN 236 622 984 01/2016 04/2023

Recept na úspěch

CZ.1.04/2.1.00/70.00072

Cílová skupina projektu

Uchazeči o zaměstnání s délkou evidence na ÚP v Jihomoravském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, se středním odborným vzděláním (vyučen) nebo středoškolským (maturita).

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace znevýhodněných občanů, evidovaných na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji, na trh práce prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit. Klientovi bude poskytnuto poradenství za účelem překonání handicapů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, asertivity, zvýšení sebevědomí a soběstačnosti, zvýšení jeho motivace k rekvalifikaci a při získávání pracovních příležitostí. Pracovní a odborné zkušenosti, získané v rámci praxe a školení, posílí šance na umístění klienta do vhodného zaměstnání.


Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 9. 2013 - 31. 10. 2015 (26 měsíců)
Realizace dodavatelem aktivit: 7. 5. 2014 - 30. 6. 2015 (14 měsíců)
Dodavatel aktivit projektu: PMVIA s.r.o., Vyškov
Realizace aktivit pro klienty: 1. 6. 2014 - 30. 6. 2015 (13 měsíců)
Počet klientů: min. 400
Rozpočet projektu: 20 955 030 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/recept-na-uspech
Webové stránky projektu: www.receptnauspech.info (funkční do 31.12.2015)

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Do projektu bylo vybráno 705 osob, tj. 176,25 %.

VSTUPNÍ BLOK - 2 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (5 hodin denně) povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 638 osob, tj. 159,50 %..

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem dodavatele na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka mohl být klient zařazen do následujících motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu byla 800 hodin, což odpovídalo průměru 2 hodiny pro klienta. Poradenství využilo 621 klientů v celkovém počtu 481,5 hodin.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity byl rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhala 3 dny po 5 hodinách denně a byla určena pro min. 150 klientů. Program absolvovalo 143 klientů, tj. 95,33 %.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity bylo nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří byli v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhala 5 dnů po 5 hodinách denně a byla určena pro min. 300 klientů. Program absolvovalo 223 klientů, tj. 74,33 %.

REKVALIFIKACE – byly určeny pro min. 300 klientů projektu a účast v nich vycházela z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno zajištění 450 rekvalifikací. Typy RK byly uvedeny na webových stránkách projektu. Celkem bylo vydáno 441 osvědčení 334 úspěšným absolventům kurzů.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno či zajištěno 51 nových pracovních míst a 4 SÚPM se mzdovými příspěvky, 100 vhodných pracovních míst (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby), 8 klientů si zřídilo živnostenské oprávnění a 20 klientů nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda o provedení práce, pracovní smlouva na menší než 50%-ní úvazek nebo kratší než 3 měsíce – zástupy za mateřskou, dlouhodobou nemoc apod.).

Projekt absolvovalo 638 osob, přičemž 183 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 28,7 %.

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II

CZ.1.04/1.1.00/B1.00004

Cílová skupina projektu

Zaměstnavatelé s provozovnou (i sídlem) v Jihomoravském kraji, OSVČ, jejich zaměstnanci. Žadatel musel působit ve vybraných ekonomických činnostech podporovaných projektem.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo prohloubit či zvýšit odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím zvýšit konkurenceschopnost podniků v regionu. Tyto znalosti a dovednosti byly získávány prostřednictvím vzdělávacích aktivit, které zaměstnanci v projektu absolvovali.
Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 7. 2013 - 30. 11. 2015 (29 měsíců)
Způsob zajišťování realizace: pouze zaměstnanci ÚP ČR, tzn. bez dodavatele služeb.
Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance: 1. 8. 2013 - 31. 10. 2015 (27 měsíců)
Počet podpořených osob: 4 134
Počet podpořených zaměstnavatelů: 263
Rozpočet projektu: 109.316.172 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavejte-se-pro-rust-v-jihomoravskem-kraji-ii

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

PŘÍJMÁNÍ ŽÁDOSTÍ – Příspěvky byly poskytovány na základě podaných žádostí a jejich příloh ze strany zaměstnavatelů či OSVČ. Byly projednávány hodnotící komisí. Žádosti do projektu byly přijímány od 1.8.2015. Celkem bylo přijato 1 571 žádostí. Za rok 2013 to bylo 735, v roce 2014 bylo přijato 505 žádostí a v roce 2015 celkem 331. Žádosti byly přijímány na Krajské pobočce ÚP ČR v Brně a na okresních kontaktních pracovištích v Břeclavi, Hodoníně a Znojmě. Nejvíce žádostí bylo přijato za okres Brno-město (666), dále pak Brno-venkov (279), Břeclav (199), Hodonín (166) a Blansko (147). Méně žádostí bylo přijato za okresy Vyškov a Znojmo.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – V případě schválení žádosti byl o tomto žadatel vyrozuměn, provedl výběr dodavatele a poté s ním byla podepsána Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců
a poskytnutí příspěvku v rámci projektu. Celkem bylo podepsáno 761 Dohod a podpořeno 263 zaměstnavatelů.
Vzdělávací aktivity musely být zaměřeny na profesní vzdělávání či další profesní vzdělávání dle specifických potřeb zaměstnavatelů. Mohla být podpořena i odborná jazyková výuka avšak pouze v intenzivní a krátkodobé formě. Nejčastěji byly podporovány aktivity v oblasti strojírenské výroby, stavebnictví, opravy motorových vozidel, informačních technologií, pohostinství či sociální péče.
Vzdělávací aktivity musely být ukončeny do 31.10.2015.

POSKYTOVÁNÍ MZDOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ – V projektu bylo možné žádat také úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách. Pokud zaměstnavatel chtěl této podpory využít, uvedl vypočítanou částku do žádosti. Hrazeny byly pouze skutečně vynaložené mzdové náklady vztahující se ke vzdělávacím aktivitám. Úhrada byla poskytována v souladu se zákoníkem práce dle prohlubování či zvyšování kvalifikace.

Na realizaci projektu se podílelo 9 členů realizačního týmu. Tito zaměstnanci působili po celém Jihomoravském kraji.
Celkem bylo podpořeno 4 134 osob, z nichž téměř všichni dokončili vzdělávání úspěšně.

Podrobnosti o projektu zde

Cesta na trh práce

CZ.1.04/2.1.00/70.00054

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání nad 30 let věku, s evidencí na některém kontaktním pracovišti krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců, anebo uchazeči o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání z řad cílové skupiny a předcházení prodlužování nezaměstnanosti a negativním sociálním dopadům, které s sebou nezaměstnanost přináší. Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím komplexního programu, který rozšiřoval stávající programy a nástroje politiky zaměstnanosti a zároveň tento program sloužil k maximálnímu posouzení potenciálu klienta a vedl k efektivní volbě jeho dalšího uplatnění.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 5. 2013 do 31. 10. 2015 (30 měsíců)
Realizace dodavatelem aktivit: 1. 2. 2014 - 31. 7. 2015 (18 měsíců)
Dodavatel aktivit projektu: MARLIN s.r.o., Uherské Hradiště
Realizace aktivit pro klienty: 1. 3. 2014 do 30. 6. 2015 (16 měsíců)
Počet klientů: min. 500
Rozpočet projektu: 27 068 240 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu: www.cestanatrhprace.com
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-na-trh-prace

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Do projektu bylo vybráno 537 osob.

VSTUPNÍ BLOK – 3 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (6 hodin denně) byl povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 536 osob.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem dodavatele na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka byl klient zařazen do následujících poradenských a vzdělávacích aktivit. Celkem bylo sestaveno 536 plánů rozvoje klienta.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity byl klient, který je schopen zvažovat důsledky osobních rozhodnutí, klient, který získal schopnost adekvátně se rozhodovat o výdajích, orientovat se na trhu pracovních příležitostí a jeho pozitivní vliv na osobní příjem. Aktivita probíhala 4 dny po 6 hodinách denně a byla určena pro min. 250 klientů. Program absolvovalo 255 klientů.

BILANČNÍ A PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA – byla určena pro min. 250 klientů z řad uchazečů o zaměstnání. Tuto aktivitu využilo 253 klientů.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu byla 1500 hodin, což odpovídalo průměru 3 hodiny pro klienta.

REKVALIFIKACE – byly určeny pro min. 340 klientů projektu a účast v nich vycházela z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno zajištění 390 rekvalifikací. Typy RK byly uvedeny na webových stránkách projektu. Celkem bylo vydáno 394 osvědčení úspěšným absolventům kurzů.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno či nalezeno 157 vhodných zaměstnání, z toho min. 62 nových pracovních míst a 20 SÚPM se mzdovými příspěvky a min. 75 vhodných pracovních míst (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby).

Z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání vystoupilo z projektu 210 klientů.

Práce jako pomoc

CZ.1.04/2.1.00/70.00039

Cílová skupina projektu

Uchazeči o zaměstnání, evidovaní na některém z kontaktních pracovišť ÚP ČR, Krajské pobočky v Brně, kteří splňují podmínky vstupu do projektu:
−    mají minimálně základní vzdělání,
−    jsou v evidenci ÚP ČR déle než 3 měsíce,
−    anebo nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti bez ohledu na délku evidence.

Zájemci o zaměstnání, evidovaní na některém z kontaktních pracovišť ÚP ČR, Krajské pobočky v Brně, kteří splňují podmínky vstupu do projektu:
−    jsou v evidenci ÚP ČR v JmK jako zájemci o zaměstnání,
−    mají minimálně základní vzdělání,
−    mají zájem o práci v oblasti sociálních služeb a péče v souvisejících oblastech.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti uchazečů a zájemců o zaměstnání z řad cílové skupiny a předcházení prodlužování nezaměstnanosti a negativním sociálním dopadům, které s sebou přináší. Dílčími cíli jsou posílení motivace, zvýšení kvalifikace v oblasti sociálních služeb a péče a v souvisejících oblastech a nalezení pracovního uplatnění. Základním principem je individuální přístup, který umožní účastníkům podle jejich schopností a dovedností správný výběr aktivit a činností. Výstupem projektu bude motivovaná skupina uchazečů o zaměstnání, která získá novou kvalifikaci a vyšší možnost a šanci uplatnit se na trhu práce.


Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 1. 2013 - 31. 10. 2015 (34 měsíců)
Realizace dodavatelem aktivit: 2. 12. 2013 - 31. 7. 2015 (20 měsíců)
Dodavatel aktivit projektu: MARLIN, s.r.o.
Realizace aktivit pro klienty: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015 (18 měsíců)
Počet klientů: min. 350
Rozpočet projektu: 19 999 320 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/prace-jako-pomoc
Webové stránky projektu: www.pracejakopomoc.com (funkční do 31.12.2015)

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – výběr klientů do projektu byl prováděn ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP v Jihomoravském kraji. Do projektu bylo celkem vybráno 407 osob.

VSTUPNÍ BLOK – tato aktivita byla určena pro všechny klienty projektu. Během dvoudenního vstupního bloku se klienti podrobně seznámili s projektem, s organizací jeho aktivit, s možnostmi a přínosy pro klienty a s legislativou v oblasti zaměstnanosti. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 407 osob.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA – se všemi účastníky projektu byl odbornými poradci sestaven Plán rozvoje klienta, ve kterém byly definovány cíle klienta v projektu, předpokládaný způsob zapojení klienta na trh práce, výběr vhodného rekvalifikačního kurzu apod. V projektu bylo sestaveno 407 Plánů rozvoje klienta.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení absolvovat tuto aktivitu. Cílem byla snaha o maximální podporu klientů a možnost konzultovat s odborným poradcem pro oblast trhu práce nebo s odborným poradcem v oboru psychologie aktuální situaci klienta a nalézt optimální uplatnění v projektu a na trhu práce. Individuální poradenství bylo vyčerpáno v rozsahu 1 070 hodin.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity byl rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhala 3 dny po 6 hodinách denně a byla určena pro min. 180 klientů. Program absolvovalo 186 klientů.

PORADENSKÝ PROGRAM – klienti projektu mohli v rámci této aktivity absolvovat pracovní nebo bilanční diagnostiku. Klientům bylo poskytnuto komplexní poradenství prostřednictvím individuálních a skupinových konzultací. Poradenský program absolvovalo 270 klientů, z toho 210 klientů absolvovalo bilanční diagnostiku a 60 klientů pracovní diagnostiku.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – klienti projektu byli umísťováni do vybraných vhodných rekvalifikačních kurzů z oblasti sociálních služeb a souvisejících oblastí za účelem získání nové kvalifikace či zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace stávající. Rekvalifikace byly určeny pro min. 200 klientů projektu. Bylo plánováno zajištění 350 rekvalifikací. Celkem bylo vydáno 373 osvědčení úspěšným absolventům kurzů.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání a soustavným monitoringem volných pracovních míst ve všech okresech JmK se snažili zajistit co nejvíce pracovních míst pro klienty projektu a podpořit je tak v uplatnění se na trhu práce. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno 35 nových pracovních míst a 15 SÚPM se mzdovými příspěvky, 96 vhodných pracovních míst (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby) a 26 klientů nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda o provedení práce, smlouva na nižší než 50% úvazek nebo kratší než 3 měsíce – zástupy za mateřskou dovolenou, dlouhodobou nemoc apod.).
Projekt absolvovalo celkem 407 osob, přičemž 172 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 42,3 %.

Sladění práce a rodiny

CZ.1.04/2.1.00/70.00036

Cílová skupina projektu

Uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci kteréhokoliv ÚP v JmK a pečují o dítě do 15 let věku.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace znevýhodněných občanů, pečujících o dítě do 15 let věku a evidovaných na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji, na trh práce prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních, diagnostických a vzdělávacích aktivit. Toto pojetí aktivit projektu slouží k maximálnímu posouzení potenciálu klienta a vede k efektivní volbě jeho dalšího uplatnění. Klientovi bude poskytnuto poradenství za účelem překonání handicapů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, asertivity, zvýšení sebevědomí a soběstačnosti, zvýšení jeho motivace k rekvalifikaci a při získávání pracovních příležitostí. Pracovní a odborné zkušenosti, získané v rámci praxe a školení, posílí šance na umístění klienta do vhodného zaměstnání.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 1. 2013 - 31. 8. 2015 (32 měsíců)
Realizace dodavatelem aktivit: 9. 9. 2013 - 30. 6. 2015 (22 měsíců)
Dodavatel aktivit projektu: Počítačová služba s.r.o., Olomouc
Realizace aktivit pro klienty: 1. 10. 2013 - 31. 5. 2015 (20 měsíců)
Počet klientů: min. 500
Rozpočet projektu: 34 868 000 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF:  www.esfcr.cz/projekty/sladeni-prace-a-rodiny
Webové stránky projektu:  www.sladeni-prace-a-rodiny.cz (funkční do 31.12.2015)

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu je podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Do projektu bylo vybráno 658 osob.

VSTUPNÍ BLOK - 2 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (5 hodin denně) povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 592 osob.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem dodavatele na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka mohl být klient zařazen do následujících motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

PORADENSKÝ PROGRAM – pracovní nebo bilanční diagnostika byla určena pro min. 250 klientů z řad uchazečů o zaměstnání. Celkem bylo vyhotoveno 172 zpráv z bilanční diagnostiky a 101 zpráv z pracovní diagnostiky.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity je rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhala 5 dnů po 5 hodinách denně a byla určena pro min. 200 klientů. Program absolvovalo 207 klientů.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří jsou v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhala 4 dny po 5 hodinách denně a byla určena pro min. 250 klientů. Program absolvovalo 254 klientů.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu je 2 500 hodin, což odpovídá průměru 5 hodinám pro klienta.

REKVALIFIKACE – jsou určeny pro min. 300 klientů projektu a účast v nich vychází z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno zajištění 420 rekvalifikací. Typy RK jsou uvedeny na webových stránkách projektu. Celkem bylo vydáno 468 osvědčení úspěšným absolventům kurzů.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno či nalezeno 52 nových pracovních míst a 30 SÚPM se mzdovými příspěvky, 116 vhodných zaměstnání (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby) a 2 klienti si zřídili živnostenské oprávnění a 14 klientů nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda o provedení práce, pracovní smlouva na menší než 50%-ní úvazek nebo kratší než 3 měsíce – zástupy za mateřskou, dlouhodobou nemoc apod.).


Projekt absolvovalo celkem 592 osob, z toho 214 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 36%.

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

CZ.1.04/2.1.00/70.00029

Cílová skupina projektu

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na kterémkoliv kontaktním pracovišti krajské pobočky v Brně déle než 12 měsíců.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v JmK u osob, jejichž kvalifikace neodpovídala požadavkům pro vstup na trh práce, resp. požadavkům zaměstnavatelů, a to prostřednictvím realizace uceleného komplexu motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity zvýšily kvalitu pracovní síly a motivaci k sebevzdělávání a podpořily schopnost vyrovnat se s tíživou životní situací v souvislosti s dlouhodobou evidencí na úřadu práce. Důraz byl kladen na individuální přístup ke klientům, poskytování odborného poradenství, zvyšování kvalifikace prostřednictvím realizovaných kurzů a na zprostředkování zaměstnání.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 8. 2012 - 31. 10. 2015 (39 měsíců)
Realizace dodavatelem aktivit: 11. 3. 2013 - 30. 6. 2015 (28 měsíců)
Dodavatel aktivit projektu: sdružení Počítačová služba s.r.o. Olomouc a Republikové
centrum vzdělávání, s.r.o. Praha
Realizace aktivit pro klienty: 1. 4. 2013 - 31. 5. 2015 (26 měsíců)
Počet klientů: min. 550
Rozpočet projektu: 24 099 290 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/po-roce-do-prace-v-jihomoravskem-kraji
Webové stránky projektu: www.porocedoprace.eu

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK delší než 12 měsíců. Do projektu bylo vybráno již 735 osob.

VSTUPNÍ BLOK – 2 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (5 hodin denně) povinný pro všechny klienty projektu. Ve vstupním bloku klienti projektu podepsali Dohodu o účasti v projektu. Tuto dohodu podepsalo 644 osob.

MOTIVAČNÍ KURZ STANDARD – obsahem aktivity byl všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti, rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a sestavení Plánu rozvoje klienta, tj. vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Aktivita probíhala 5 dnů po 5 hodinách denně a byla určena pro všechny klienty projektu. Aktivitu úspěšně ukončilo 602 klientů.

PRACOVNÍ A BILANČNÍ DIAGNOSTIKA – pracovní nebo bilanční diagnostika byla určena pro min. 325 klientů projektu, z toho min. 185 klientů projektu na bilanční diagnostiku. Pracovní diagnostiku úspěšně absolvovalo 147 osob a bilanční diagnostiku 187 osob, celkem tedy 334 osob.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – obsahem aktivity bylo naučit se orientovat ve finančních rozhodnutích a hospodárně a efektivně nakládat s finančními prostředky. Aktivita probíhala 4 po sobě jdoucí dny po 5 hodinách denně a byla určena pro min. 220 klientů projektu. Program úspěšně absolvovalo 221 klientů.

JOB CLUB SPECIÁL – „nadstavba“ Motivačního kurzu STANDARD byla výrazně zaměřena na budoucí zaměstnání klientů projektu a trénink konkrétních situací. Aktivita probíhala 4 po sobě jdoucí dny po min. 4 hodinách denně a absolvovalo ji 200 klientů.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - Všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání. Poradenství využilo 528 osob, kterým bylo poskytnuto 1154,5 hodin individuálního poradenství.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – byly určeny pro min. 230 klientů projektu. Účast klientů v rekvalifikačních kurzech vycházela z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno zajištění 280 rekvalifikací (vydaných osvědčení). Úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů bylo vydáno 282 osvědčení.

MONITORING TRHU PRÁCE A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – Odborní pracovníci dodavatele byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno 21 nových pracovních míst a zajištěno 38 SÚPM se mzdovými příspěvky, 1 klientka si zřídila živnostenské oprávnění, dále bylo vytvořeno 51 vhodných zaměstnání (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby) a 7 klientů nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda o provedení práce, pracovní smlouva na menší než 50%-ní úvazek nebo kratší než 3 měsíce).

Z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání vystoupilo z projektu 118 klientů, tj. 18 %.

Příležitost pro mladé do 30 let

CZ.1.04/2.1.00/70.00015

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří kromě evidence na některém z kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Brně splňují dvě podmínky:
1) nedosáhli 30 a více let věku
2) jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeni déle než 5 měsíců.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které jsou evidovány déle než 5 měsíců na některém z kontaktních pracovišť ÚP ČR, Krajské pobočky v Brně a jsou do 30 let věku. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace komplexu klíčových aktivit projektu.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 2. 2012 - 31. 1. 2015
Realizace dodavatelem aktivit: 6. 12. 2012 - 31. 12. 2014
Dodavatel aktivit projektu: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Realizace aktivit pro klienty: 1. 1. 2012  - 31. 12. 2014
Počet klientů:  min. 700
Rozpočet projektu: 45 906 440 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/prilezitost-pro-mlade-do-30-let


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – výběr potenciálních klientů probíhal ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP v JmK. Do projektu bylo plánováno zařadit 700 osob z cílové skupiny. Ve skutečnosti bylo do projektu vybráno 1 000 klientů, tj. 142,9 % oproti původnímu plánu.

VSTUPNÍ BLOK – tato aktivita byla určena pro všechny klienty projektu, tj. pro 700 osob. Ve skutečnosti tuto aktivitu absolvovalo 998 klientů, tj. 142,6 % oproti původnímu plánu. Vstupní blok byla třídenní aktivita, během které byli klienti seznámeni s obsahem a organizací jednotlivých aktivit projektu, pracovně-právní problematikou a základy finanční gramotnosti.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA – se všemi účastníky projektu byl na základě individuální konzultace s odborným poradcem sestaven Plán rozvoje klienta, ve kterém byly definovány cíle klienta v projektu, předpokládaný způsob zapojení klienta na trh práce či výběr vhodného rekvalifikačního kurzu.
Celkem bylo sestaveno 995 Plánů rozvoje klienta, tj. 142,1 % oproti původnímu plánu 700 Plánů rozvoje klienta.

PORADENSKÝ MODUL – na doporučení odborného pracovníka při sestavování Plánu rozvoje klienta mohli být klienti projektu zařazeni do jedné z formy poradenství, pracovní či bilanční diagnostiky. Tato aktivita byla určena pro min. 380 klientů projektu.
Poradenský modul - pracovní diagnostiku celkem úspěšně absolvovalo 243 klientů projektu.
Poradenský modul - bilanční diagnostiku celkem úspěšně absolvovalo 144 klientů projektu.
Celkem aktivitu Poradenský modul absolvovalo 387 klientů projektu, tj. 101,8 % oproti původnímu plánu.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – tuto aktivitu mohli využít všichni klienti projektu. Cílem byla snaha o maximální podporu klientů a možnost konzultovat s odborným psychologem aktuální situaci klienta a nalézt optimální uplatnění v projektu a na trhu práce. Celková kapacita poskytovaného poradenství v rámci projektu byla 2 800 hodin.
Možnosti individuální konzultace využilo celkem 759 klientů projektu, kterým bylo poskytnuto individuální poradenství v celkovém rozsahu 2 815,5 hodin.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – účast klientů projektu na rekvalifikačních kurzech vycházela ze sestaveného Plánu rozvoje klienta, případně z výsledků pracovní či bilanční diagnostiky. Celkem bylo plánováno v rámci této aktivity zařadit do rekvalifikačních kurzů min. 270 klientů projektu a vystavit min. 390 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Klienti projektu mohli absolvovat až 3 spolu související rekvalifikační kurzy z oblasti informačních a komunikačních technologií, administrativy, ekonomiky a řemesel.
Celkem bylo vydáno 379 osvědčení úspěšným absolventům kurzů, tj. 97,2 %.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci dodavatele prováděli v průběhu realizace projektu soustavný monitoring trhu práce ve všech okresech Jihomoravského kraje, vytvářeli databázi pracovních příležitostí a byli nápomocni klientům projektu při jejich zařazení se na trh práce. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno 41 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 231 tzv. společensky účelných pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 129 vhodných pracovních míst bez mzdového příspěvku a 40 klientů projektu nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda a provedení práce, pracovní smlouva na menší než 50%-ní úvazek nebo kratší než 3 měsíce - zástupy za mateřskou, dlouhodobou nemoc apod.).

Projekt absolvovalo celkem 998 klientů, přičemž 441 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 44,2 %.

Komplexní informace o projektu naleznete na webových stránkách www.prilezitostpromlade.cz

Kariéra bez barier
CZ.1.04/2.1.00/13.00092

Cílová skupina projektu

Projekt je primárně určen pro osoby se zdravotním postižením, definované zákonem č. 435/2004, § 67 odst. 2 a sekundárně pro osoby starší 50 let věku, které jsou evidované na Úřadu práce ČR Jihomoravského kraje jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, a kterým je nutné věnovat zvýšenou péči při zaměstnání podle zákona č. 435/2004, § 33 a), e).

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace znevýhodněných občanů, evidovaných na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji, na trh práce prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních, diagnostických a vzdělávacích aktivit. Komplexní pojetí aktivit projektu slouží k maximálnímu posouzení potenciálu klienta a vede k efektivní volbě jeho dalšího uplatnění. Individuální přístup umožní nejvyšší efektivitu pro úspěšné absolvování projektu klientem a posílí jeho šance na umístění na vhodném pracovním místě.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 4. 2011 - 31. 3. 2014
Realizace dodavatelem aktivit: 17. 2. 2012 - 31. 1. 2014
Dodavatel aktivit projektu: POČÍTAČOVÁ SLUŽBA, s.r.o.,
Realizace aktivit pro klienty: 1. 3. 2012 - 31. 12. 2013
Počet klientů: min. 800
Rozpočet projektu: 38 197 100 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/kariera-bez-barier


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv úřadu práce v Jihomoravském kraji. Klientem se mohla stát osoba se statutem OZP nebo osoba starší 50 let věku. Celkem do projektu bylo možné vybrat min. 800 klientů, z toho nejméně 640 uchazečů o zaměstnání, skutečně bylo vybráno 862 osob, tj. 107,8 %.

VSTUPNÍ BLOK - 2 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (5 hodin denně) povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 812 osob, tj. 101,5 % oproti plánu 800 osob.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - Každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem dodavatele na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka mohl být klient zařazen do jedné z forem poradenství (pracovní diagnostika nebo bilanční diagnostika, ergodiagnostika), na základě jejichž výstupů byl sestaven Plán rozvoje klienta. Aktivitu absolvovalo 806 klientů, tj. 100,8 % oproti plánu 800 osob.

PORADENSKÝ PROGRAM a ERGODIAGNOSTIKA – pracovní nebo bilanční diagnostika byla určena pro min. 400 klientů z řad uchazečů o zaměstnání, ergodiagnostika pro 150 klientů se statutem OZP. Celkem bylo vyhotoveno 280 zpráv z bilanční diagnostiky, 120 zpráv z pracovní diagnostiky a 119 z ergodiagnostiky.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity byl rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, exkurze k potenciálním zaměstnavatelům, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhala 7 dnů po 6 hodinách denně a byla určena pro min. 600 klientů. Program absolvovalo 601 osob, tj. 100,2 %.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - Všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu byla 6.400 hodin. Poradenství využilo 706 osob v celkovém počtu 2.226 hodin.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – byly určeny pro min. 600 klientů projektu. Účast klientů v rekvalifikačních kurzech vycházela z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno zajištění 895 rekvalifikací a vydání min. 660 osvědčení úspěšným klientům. Typy RK jsou uvedeny na webových stránkách projektu. Klienti mohli absolvovat až 3 rekvalifikační kurzy na sebe navazující. Tuto aktivitu úspěšně ukončilo 624 klientů a bylo vydáno 937 osvědčení, tj. 142,0 %.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – Odborní pracovníci dodavatele byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno 57 nových pracovních míst, 50 SÚPM a 132 vhodných zaměstnání (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby), 1 klient si zřídil živnostenské oprávnění a 14 klientů nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda o provedení práce, pracovní smlouva na menší než 50%-ní úvazek nebo kratší než 3 měsíce – zástupy za mateřskou, dlouhodobou nemoc apod.).

Projekt absolvovalo 812 osob, přičemž 254 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 31,3 %.

Klíč k nezávislosti v JmK

CZ.1.04/2.1.00/13.00081

Cílová skupina projektu

Projekt je určen pouze pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce v JmK při splnění podmínky: 1.) uplynutí podpůrčí doby, tj. uchazeč o zaměstnání, jemuž již nenáleží podpora v nezaměstnanosti z důvodu uplynutí podpůrčí doby. 2.) pokud nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeči: a) jež nepožádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, příp. nesplnil podmínky pro udělení podpory v nezaměstnanosti, b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence ÚP zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, c) který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence ÚP bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob bez nároku na podporu v nezaměstnanosti evidovaných na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilujícího úroveň finanční gramotnosti a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 10. 2010 - 31. 3. 2013
Realizace dodavatelem aktivit: 21. 3. 2011 - 28. 2. 2013
Dodavatel aktivit projektu: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., MARLIN, s.r.o. a COFET, a.s., jako společní dodavatelé jednající společně a nerozdílně, vystupující ve sdružení nazvaném „Klíč k nezávislosti v Jihomoravském           kraji“ podle smlouvy o sdružení ze dne 13. ledna 2011, všichni společně zastoupení organizací Republikové centrum vzdělávání, s.r.o..
Počet klientů: min. 400
Rozpočet projektu: 25 596 500 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF:  http://www.esfcr.cz/projekty/klic-k-nezavislosti-v-jihomoravskem-kraji


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – výběr potenciálních klientů probíhal ve spolupráci s kontaktními pracovišti v JmK. Cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání, kterým uplynula podpůrčí doba nebo jim nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Do projektu byl plánován vstup 400 osob, celkem bylo do projektu zařazeno 438 klientů.

PORADENSKÝ PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – všichni vybraní klienti projektu se zúčastnili tohoto programu, tj. min. 400 osob. První den realizace byla s každým klientem projektu sepsána Dohoda o účasti v projektu. Tuto aktivitu absolvovalo celkem 421 klientů.

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA A PORADENSTVÍ – této aktivity mohli využít všichni klienti projektu, tj. 400 osob. Cílem byla maximální podpora klientů v oblasti finanční gramotnosti a pracovního poradenství. Klienti měli možnost konzultovat s odborným poradcem svoji aktuální situaci. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin byla v tomto projektu 3 200 hod, vyčerpáno bylo celkem 3 205,5 hodiny.

PORADENSKÝ SERVIS – pro plánovaný počet 300 klientů byla zajištěna bilanční a pracovní diagnostika. Klientovi bylo v jejím rámci poskytnuto komplexní poradenství prostřednictvím individuálních a skupinových konzultací. Tuto aktivitu absolvovalo celkem 303 klientů.

REKVALIFIKACE – projekt nabízel 2 typy kurzů – kurzy k získání odbornosti ve zvolené profesi (typ A) a kurzy k získání oprávnění (průkazu) k výkonu činnosti (typ B). Dle plánu mělo být úspěšně rekvalifikováno 300 osob a vydáno 360 osvědčení. Ve skutečnosti bylo vydáno celkem 369 osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikace.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – celkem mělo být zprostředkováno 35 pracovních míst, z toho 15 pracovních míst nově vytvořených a 20 pracovních míst splňujících podmínky vhodného zaměstnání. Klientům bylo ke konci realizace projektu zprostředkováno 103 těchto pracovních míst, a to 15 nově vytvořených, 79 vhodných pracovních míst a 9 osob zahájilo SVČ.
Celkem 310 osob bylo úspěšně rekvalifikováno a 130 klientů projekt opustilo z důvodu nástupu do zaměstnání. Projekt můžeme hodnotit jako úspěšný.

Praxí k perspektivní kariéře

CZ.1.04/2.1.00/13.00082

Cílová skupina projektu

Podpořeni mohou být klienti s ukončeným úplným středoškolským vzděláním s maturitou do 22 let věku, případně vyšším ukončeným vzděláním (VOŠ, VŠ nejvýše bakalářského stupně) do 24 let věku, jejichž dosavadní celková praxe nepřesáhla 12 měsíců

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob s žádnou nebo minimální praxí, jejich začleněním na trh práce prostřednictvím vhodné skladby vzdělávacího programu a navazující odborné praxe.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 9. 2010 – 28. 2. 2013
Realizace dodavatelem aktivit: 16. 2. 2011 – 31. 1. 2013
Dodavatel aktivit projektu: MARLIN, s.r.o.
Počet klientů:  min. 210
Rozpočet projektu:  46 018 240 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/praxi-k-perspektivni-kariere


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty:

VSTUPNÍ BLOK - do této aktivity bylo plánováno zapojit 210 klientů, během realizace projektu se do této aktivity zapojilo 217 osob. Stejnému počtu klientů byl také sestaven Plán rozvoje klienta.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – jednalo se o zajištění kontaktu jednotlivých klientů s odborným poradcem. Cílem byla snaha o maximální podporu klientů - možnost konzultovat s odborným poradcem aktuální situaci. Aktivita byla určena pro všechny klienty projektu. Celkem bylo v rámci realizace projektu poskytnuto 630 hodin individuální podpory a poradenství, což je 100% plnění oproti plánu.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – v rámci projektu byly realizovány kurzy IT – Obsluha osobního PC dle osnov ECDL START a také Obsluha osobního PC dle osnov ECDL (7 modulů). Plánováno bylo 180 úspěšných absolventů RK, během realizace projektu však úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz 210 osob.

ODBORNÁ PRACOVNÍ PRAXE – hlavním cílem a smyslem projektu bylo umístit absolventy na roční placenou odbornou pracovní praxi převážně v institucích veřejné správy. Na tuto praxi nastoupilo během realizace projektu 182 osob.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – pro klienty projektu bylo celkem zprostředkováno 60 pracovních míst (plánováno bylo 40 míst), z toho 55 bylo tzv. „vhodných“ pracovních míst a 5 nových pracovních míst bez mzdového příspěvku.

Most ke vzdělávání v JmK

CZ.1.04/2.1.00/13.00073

Cílová skupina projektu

Cílová skupina, pro kterou je projekt určen, jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří splňují dále uvedené podmínky: jsou evidováni na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji a nejpozději v době zařazení do projektu dosáhli minimálně úplného středního vzdělání (úplné střední vzdělání získávají absolventi gymnázii po vykonání maturitní zkoušky) nebo úplného středního odborného vzdělání (získávají absolventi studijních oborů středních odborných učilišť a středních odborných škol po vykonání maturitní zkoušky)

Cíle projektu

Cílem projektu je posílit osobnostní i pracovní potenciál cílové skupiny prostřednictvím využití motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit, které budou doplňovány dle potřeby o podpůrná opatření a doprovodné aktivity. Vzdělávací aktivity zvýší kvalitu pracovní síly, motivaci a participaci na celoživotním vzdělávání, rozšíří možnosti celoživotního vzdělávání a podpoří schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce v Jihomoravském kraji.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 1. 2010 – 31. 10. 2011
Realizace dodavatelem aktivit: 1. 6. 2010 – 31. 8. 2011
Dodavatel aktivit projektu: společní uchazeči PM VIA s.r.o., Bankovní institut vysoká škola, a.s., BEVE spol. s r.o., všichni společně zastoupeni PM VIA s.r.o.
Počet klientů: min. 100
Rozpočet projektu:  9 500 900 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/most-ke-vzdelavani-v-jihomoravskem-kraji


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU
Aktivity projektu pro klienty

VÝBĚR KLIENTŮ DO PROJEKTU – vstupní aktivita projektu určena pro minimálně 100 klientů, z toho min. 80 uchazečů o zaměstnání. Za výběr uchazečů byl zodpovědný dodavatel projektu, který spolupracoval s jednotlivými kontaktními pracovišti ÚP ČR v Jihomoravském kraji. Celkem do projektu vstoupilo v první a druhé etapě projektu 152 osob.

MOTIVAČNĚ – VSTUPNÍ PROGRAM - hlavním cílem programu bylo motivovat ve všech klientech aktivní postoj k řešení životní situace, pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností a povzbudit zájem o celoživotní vzdělávání a návrat zpět na trh práce. Motivační program byl určen pro min. 100 klientů a byl koncipován tak, aby každý klient byl připraven lépe využít svého individuálního potenciálu a schopnosti optimálně nasměrovat svůj další rozvoj. Celkem touto aktivitou prošlo 123 osob.

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA A PORADENSTVÍ – zajištění kontaktu jednotlivých klientů s odborným poradcem (psychologem). Cílem byla snaha o maximální podporu klientů - možnost konzultovat s odborným poradcem aktuální situaci. Aktivita byla určena pro všechny klienty projektu. Celkem bylo v rámci realizace projektu poskytnuto 101,5 hodiny individuální podpory a poradenství pro 81 osob.

PORADENSKÝ SERVIS - bilanční a pracovní diagnostika pro minimálně 80 klientů. Cílem bylo poskytnout kompletní poradenský servis s využitím individuálních a skupinových konzultací k osobním předpokladům klienta a nalezení vhodných postupů k pracovnímu uplatnění. Aktivitu absolvovalo 85 osob.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – REKVALIFIKACE byla aktivita zaměřena na rozšíření, prohloubení a získání kvalifikace vedoucí ke zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny. Aktivita se skládala ze dvou modulů. Jedním byly Základy obsluhy osobního počítače dle osnov ECDL START, druhým odborné rekvalifikace odpovídající akreditovaným studijním programům na VŠ. Z plánovaných 145 osvědčení bylo vydáno celkem 176 osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity.

ODBORNÁ PRAXE – stínování - aktivita pro 80 klientů určená k ověření jejich teoretických znalostí získaných ve vzdělávacím programu v praxi a navazující na teoretickou přípravu v rámci profesního vzdělávání. Odborná praxe byla důležitým jádrem vzdělávacího programu, během které klienti projektu stínují konkrétní pracovní pozice nebo kompletní pracovní týmy. Celkem se prozatím zúčastnilo 49 klientů 1. etapy projektu. Praxí prošlo 93 klientů projektu za spolupráce 49 firem a organizací.

ASISTENCE PŘI VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – byla poskytována po celou dobu realizace projektu a určena pro všechny klienty projektu. Dílčí aktivitou bylo zajištění minimálně 15-ti pracovních míst pro klienty projektu. Celkem bylo zajištěno 6 nových pracovních míst a 13 zaměstnání splňující podmínku vhodného zaměstnání.

CZ.1.04/2.1.00/13.00056

Cílová skupina projektu

Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pečující o dítě do 15 let věku, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR v celém Jihomoravském kraji.

Cíle projektu

Cílem projektu je nabídnout komplexní program, který pomůže klientům překonat překážky pro začlenění osob s rodinnými závazky na trh práce, zkvalitnit a zvýšit jejich znalosti a dovednosti pomocí rekvalifikačních kurzů, podpořit zakládání řemeslných živností, a tím poskytnout příležitost ke sladění rodinného a pracovního života. Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím realizace motivačních programů, individuálního poradenství, 20 specifických rekvalifikačních kurzů a zajištěním minimálně 30 vhodných nebo nových pracovních míst.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 8. 2009 - 31. 7. 2012
Realizace dodavatelem aktivit: 1. 2. 2010 - 31. 5. 2012
Dodavatel aktivit projektu: MARLIN, s.r.o.
Realizace aktivit pro klienty: 1. 3. 2010 - 30. 4. 2012
Počet klientů: min. 400
Rozpočet projektu:  23 444 500 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/navrat-rodicu-na-trh-prace-v-jihomoravskem-kraji


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK a péčí o dítě do 15 let věku. Celkem do projektu bylo možné vybrat min. 400 osob, z toho nejméně 280 uchazečů o zaměstnání, skutečně bylo vybráno 425 osob, tj. 106,3 %.

VSTUPNÍ BLOK - 2 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 410 osob, tj. 102,5 % oproti plánu 400 osob.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - Každý klient spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem dodavatele na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Aktivitu absolvovalo 410 osob, tj. 102,5 % oproti plánu 400 osob.

PORADENSKÝ MODUL - Na doporučení odborného pracovníka při sestavování Plánu rozvoje klienta mohl být klient zařazen do jedné z forem poradenství (pracovní diagnostika nebo bilanční diagnostika). Oproti plánu 200 klientů absolvovalo aktivitu 202 osob, tj. 101 %.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - Všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání či dovedností při hledání práce. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu byla stanovena na 1.600. Poradenství využilo 331 klientů, kteří vyčerpali 1.556,5 hodin, tj. 97,3 %.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY - Účast klientů v rekvalifikačních kurzech vycházela ze sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno 450 úspěšně dokončených rekvalifikací klientů. Typy RK jsou uvedeny na webových stránkách projektu. Klienti mohli absolvovat až 3 rekvalifikační kurzy na sebe navazující. Tuto aktivitu úspěšně ukončilo 343 klientů a bylo vydáno 512 osvědčení, tj. 113,8 %.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – Odborní pracovníci dodavatele byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno 14 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 162 vhodných zaměstnání bez mzdového příspěvku, 14 klientů si zřídilo živnostenské oprávnění a 16 klientů nastoupilo do jiné formy zaměstnání (Dohoda o provedení práce, pracovní smlouva na menší než 50%-ní úvazek nebo kratší než 3 měsíce - zástupy za mateřskou, dlouhodobou nemoc apod.).

Projekt absolvovalo 410 osob, přičemž 206 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 50,24 %.

Zpět na trh práce v JmK
CZ.1.04/2.1.00/13.00054

Cílová skupina projektu

Do projektu mohou být zařazení uchazeči a zájemci o zaměstnání s nejvýše dosaženým základním vzděláním.

Cíle projektu

Cílem projektu je pomoci účastníkům projektu zkvalitnit a zvýšit jejich dovednosti a zkušenosti, získat novou kvalifikaci, poskytnout pomoc při hledání zaměstnání, případně najít vhodné pracovní místo na trhu práce. Celkem bude do projektu zařazeno 500 osob. Pro účastníky bude zajištěno 70 vhodných pracovních míst, z toho 20 nově vytvořeno.

Trvání projektu (ÚP ČR):  1. 8. 2009 - 31. 7. 2012
Realizace dodavatelem aktivit: 1. 1. 2010 - 31. 5. 2012
Dodavatel aktivit projektu: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Počet klientů: min. 500
Rozpočet projektu: 29 670 000 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/zpet-na-trh-prace-v-jihomoravskem-kraji


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

Publicita - byly zřízeny webové stránky projektu. Byla zadána výroba plakátů, letáků pro účastníky a zaměstnavatele a objednány propagační předměty k projektu (bloky, tužky, sešity, desky). Dodavatelem projektu byl zrealizován úvodní seminář k projektu a další dva průběžné semináře. Dodavatel pravidelně aktualizoval webové stránky projektu http://zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz.

Výběr uchazečů do projektu – Výběr uchazečů prováděl dodavatel ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP v kraji. Cílovou skupinou byli uchazeči a zájemci o zaměstnání s chybějícím nebo maximálně dosaženým základním vzděláním. V projektu byl plánovaný vstup pro 500 osob, nicméně celkem bylo do projektu zařazeno 556 osob, z toho 555 uchazečů o zaměstnání a 1 zájemce o zaměstnání.

Vstupní blok – vybraní účastníci projektu absolvovali následující aktivitu „Vstupní blok“. Tato aktivita byla třídenní, účastníci byli seznámeni s hlavními cíli a obsahem projektu. Byly sepsány Dohody o účasti v projektu s každým vybraným účastníkem projektu. Z plánovaných 500 osob tuto aktivitu celkem absolvovalo celkem 554 klientů projektu.

Sestavení Plánu rozvoje klienta – aktivita byla určena pro 450 uchazečů o zaměstnání. Každý účastník popsal představu o budoucím zaměstnání na základě praxe, dovedností a ve spolupráci s odborným poradcem sestavil následné řešení směřující k uplatnění na trhu práce. Celkem 552 klientů sestavilo svůj osobní plán rozvoje.

Motivačně poradenský modul – určeno pouze pro uchazeče o zaměstnání, výstupem bylo celkem 350 úspěšně dokončených aktivit poradenské činnosti, účastníci absolvovali jednu z následujících dílčích aktivit, případně kombinaci – pracovní diagnostika; bilanční diagnostika; motivační kurz, aktivitu absolvovalo celkem 380 osob.
Individuální poradenství – bylo určeno pouze pro uchazeče o zaměstnání a bylo realizováno v průběhu celého projektu. Cílem bylo poskytnout klientovi odbornou konzultaci a poradenství odborného psychologa z oblasti trhu práce v rozsahu Ø 5 hodin/osobu. Celkem bylo poskytnuto 1 006 hodin poradenství.

Rekvalifikační kurzy – v projektu byly realizovány 3 typy rekvalifikací: A – kurzy v rozsahu 650 hodin, B- kurzy v rozsahu do 200 hodin a C-Kurzy k získání oprávnění (průkazu) k výkonu činnosti. Celkem bylo plánováno 420 úspěšně dokončených rekvalifikací, nicméně ve skutečnosti bylo vydáno 583 osvědčení.

Specializované poradenství „Start podnikání“ – bylo plánováno pro celkem 30 uchazečů o zaměstnání, kteří měli zájem zahájit podnikání ve zvoleném oboru. Toto poradenství bylo ze sta procent využito.

Zprostředkování zaměstnání – pro klienty projektu bylo celkem zprostředkováno 154 zaměstnání, z toho 23 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 30 společensky účelných pracovních míst a 101 míst bylo tzv. „vhodných“.

Vzdělání – praxe - zaměstnání

CZ.1.04/2.1.00/13.00044

Cílová skupina projektu

Projekt „Vzdělání – praxe - zaměstnání“ je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR v celém Jihomoravském kraji. Jde o uchazeče s žádnou nebo minimální praxí, s ukončeným úplným středním vzděláním s maturitou, případně vyšším ukončeným vzděláním do 25 let věku, respektive 30 let (vysokoškolské vzdělání), jejichž dosavadní celková praxe nepřesáhla 12 měsíců. Mimo tyto skupiny se projektu mohou zúčastnit také matky (možno i muži) po mateřské nebo rodičovské dovolené, bez omezení věku, avšak s dosavadní praxí kratší 12 měsíců nebo vracející se na trh práce po době delší než tři roky.

Cíle projektu

Cílem projektu, jak ostatně jeho název napovídá, je podpora těch aktivit, které si kladou za cíl podpořit vstup či návrat výše vymezených osob na trh práce prostřednictvím zvýšení jejich znalostí (rekvalifikační kurzy v oblasti IT a administrativy) a poskytnutí odborné pracovní praxe. Po absolvovaní rekvalifikačních aktivit a odborné pracovní praxe nalezne vhodné zaměstnání celkem 30 účastníků projektu, z toho 10 jich bude umístěno na nově vytvořená pracovní místa.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012
Realizace dodavatelem aktivit: 1. 9. 2009 – 29. 2. 2012
Dodavatel aktivit projektu: Počítačová služba s.r.o.
Počet klientů:  min. 180
Rozpočet projektu: 42 321 800 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelani-praxe-zamestnani


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

Do projektu vstoupilo během realizace projektu celkem 202 uchazečů o zaměstnání z území Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím dodavatele a kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky.

Vstupní blok – do této aktivity vstoupilo celkem 202 uchazečů o zaměstnání. Všichni účastníci projektu úspěšně absolvovali tuto aktivitu. Klienti byli seznámeni se systémem organizace aktivit projektu a s jejich právy a povinnostmi, zúčastnili se vstupního školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Každému účastníkovi projektu byl sestaven plán individuálního rozvoje klienta.

Rekvalifikace – v oblasti rekvalifikačních kurzů absolvovalo 190 klientů kurzy Obsluhy PC dle osnov ECDL úspěšně a významně tak převýšilo původní plán 150 úspěšně dokončených rekvalifikací.

Odborná pracovní praxe – stěžejní až 1 rok trvající aktivita projektu byla realizována u zaměstnavatelů z řad institucí veřejné správy za účelem získání pracovních návyků a zkušeností. Celkově nastoupilo do této aktivity 154 klientů projektu.

Individuální poradenství a podpora – celkově byl plánován rozsah poskytnutého poradenství 5 hodin na klienta projektu. Celkem bylo poskytnuto účastníkům projektu 434 hodin individuálního poradenství.

Zprostředkování zaměstnání – v projektu bylo plánováno zajištění celkem 10 nových a 20 vhodných zaměstnání. Během realizace projektu bylo zajištěno 10 nových pracovních míst a 60 vhodných zaměstnání.

Aktivní padesátka v JmK
CZ.1.04/2.1.00/13.00010

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou pro tento projekt jsou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání, kteří jsou evidování na Úřadu práce České republiky v Jihomoravském kraji a nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli 50 let věku.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost v Jihomoravském kraji u osob starších 50 let věku prostřednictvím komplexního a individuálního přístupu. Celkem bude do projektu zařazeno minimálně 500 osob, z nichž může být až 100 zájemců o zaměstnání. Z těchto osob min. 350 klientů získá osvědčení z rekvalifikačního kurzu, a alespoň 100 účastníkům projektu bude zajištěno pracovní místo.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 2. 2009 – 31. 1. 2012
Realizace dodavatelem aktivit: 10. 8. 2009 – 31. 12. 2011
Dodavatel aktivit projektu:  Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., MARLIN, s.r.o. společně vystupující ve sdružení nazvaném „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“ zastoupené Republikovým centrem vzdělávaní, s.r.o.
Počet klientů:   min. 500
Rozpočet projektu: 35 133 000 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/aktivni-padesatka-v-jihomoravskem-kraji

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

Výběr uchazečů do projektu - výběr uchazečů z celkového počtu 500 provedl dodavatel ve spolupráci
s jednotlivými úřady práce v kraji. Celkem bylo do projektu zařazeno 555 účastníků.
Vstupní blok – v projektu bylo plánováno zařadit do této aktivity celkem 500 osob, ve skutečnosti tuto aktivitu absolvovalo 554 klientů. Vstupní blok byla čtyřdenní aktivita, která seznámila klienty s obsahem
a organizací jednotlivých aktivit projektu.

Motivačně poradenský modul – do této aktivity vstoupilo a úspěšně ukončilo během realizace projektu celkem 330 osob. Tito klienti absolvovali jednu z forem poradenské činnosti. Jednalo se
o motivační kurzy s pracovní diagnostikou (5denní) nebo motivační 12denní kurzy s bilanční diagnostikou.
Individuální poradenství – tuto aktivitu mohli využít všichni klienti projektu. Individuální poradenství probíhalo s odborným psychologem. Tuto aktivitu využilo 412 účastníků projektu a celkem bylo poskytnuto 910 hodin poradenství.

Kurz počítačových dovedností – celkem 300 klientů mohlo získat osvědčení o absolvování kurzu Základy obsluhy osobního počítače. Aktivitu celkem úspěšně ukončilo 301 osob.

Rekvalifikace – projekt plánoval 450 vydaných osvědčení pro klienty projektu, kteří absolvovali vybranou rekvalifikaci. Kurzy byly rozděleny do 3 kategorií, jednak kurzy odborné – řemeslné, počítačové kurzy
a kurzy k získání oprávnění k výkonu činnosti (průkazy). Celkem bylo vystaveno 516 osvědčení za úspěšně absolvované kurzy.

Zprostředkování zaměstnání – v průběhu realizace projektu bylo klientům zprostředkováno celkem 186 pracovních míst, z toho 40 míst bylo nově vytvořeno u zaměstnavatelů a celkem 63 pracovních míst bylo podpořeno mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele

Šance pro Vás v JmK

CZ.1.04/2.1.00/13.00013

Cílová skupina projektu

Do projektu mohou být zařazeni uchazeči o zaměstnání dlouhodobě evidovaní na Úřadu práce České republiky v JmK a to déle než 6 měsíců a zájemci o zaměstnání bez ohledu na délku evidence.

Cíle projektu

Cílem projektu je pomoci klientům projektu v získání nových pracovních dovedností a zkušeností, získat novou kvalifikaci, poskytnout pomoc při hledání zaměstnání, případně najít vhodné pracovní místo na trhu práce. Celkem bude do projektu zařazeno 600 osob, z nichž minimálně 400 klientů úspěšně dokončí vybranou rekvalifikaci a 120-ti klientům bude zajištěno vhodné zaměstnání.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 2. 2009 – 31. 1. 2012
Realizace dodavatelem aktivit: 10. 8. 2009 – 30. 11. 2011
Dodavatel aktivit projektu:  Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. MARLIN s.r.o. společně vystupující ve sdružení nazvaném „Šance pro Vás v Jihomoravském kraji“ zastoupené Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o.
Počet klientů:  min. 600
Rozpočet projektu:  44 827 200 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/sance-pro-vas-v-jihomoravskem-kraji


KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

Výběr uchazečů do projektu – celkově bylo plánováno zařadit do projektu 600 osob z cílové skupiny, z tohoto počtu mohlo být až 150 zájemců o zaměstnání. Výběr uchazečů prováděl dodavatel ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP v kraji. Do projektu bylo celkem zařazeno 669 uchazečů a 38 zájemců o zaměstnání, tj. celkem 707 osob.

Vstupní kurz – tuto aktivitu mělo absolvovat 600 osob v rozsahu 4 výukových dnů. Tato aktivita byla povinná pro všechny zařazené klienty. Celkem tuto aktivitu úspěšně absolvovalo 703 klientů. Obsahem kurzu bylo seznámení s projektem, sestavení Plánu rozvoje klienta, podpis Dohody o vstupu do projektu a další školení.

Motivačně poradenský modul – bylo plánováno modulově: 2denní pracovní diagnostika nebo 5denní bilanční diagnostika nebo 12denní motivační kurz s jednou ze dvou diagnostik. Tato aktivita nebyla určena pro zájemce o zaměstnání. Celkem tuto aktivitu absolvovat 405 uchazečů o zaměstnání.

PC kurz – aktivita poskytovala účastníkům kurz základů práce s počítačem, dílčím výsledkem projektu bylo úspěšné dokončení 300 účastníky této aktivity, skutečně tuto aktivitu ukončilo 303 klientů.

Rekvalifikace – projekt realizoval 2 typy RK kurzů – typ A byly kurzy k získání odbornosti ve zvolené profesi a typ B byly kurzy k získání oprávnění (průkazu) k výkonu činnosti. Celkem mělo být úspěšně realizováno 500 RK (z toho min. 300 RK – typ A, min. 100 RK typ B). Ve skutečnosti bylo vydáno celkem 553 osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikace.

Individuální poradenství – bylo určeno pro všechny klienty projektu, plánován byl rozsah poskytnutých 3000 poradenských hodin. Nicméně tuto aktivitu využili klienti v celkovém rozsahu 1 105 hodin.

Zprostředkování zaměstnání – v projektu bylo plánováno zajistit celkem 120 pracovních míst pro klienty projektu, z nichž některá místa měla být podpořena mzdovým příspěvkem. V projektu bylo zprostředkováno 64 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 2 osoby zahájily podnikání, 46 osob nastoupilo na společensky účelné pracovní místo a vhodné zaměstnání našlo 109 klientů projektu, tj. celkem bylo zajištěno 221 zaměstnání.

Osobní asistence – specifická aktivita projektu spojená s doprovodem a pomocí klientovi při návštěvě zaměstnavatele nebo účastí na výběrovém řízení na pracovní místo. Plánováno bylo 80 asistencí, které byly také vyčerpány

45 plus v Jihomoravském kraji
CZ.1.04/2.1.00/70.00028

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu byli uchazeči o zaměstnání, kteří byli evidováni na některém kontaktním pracovišti krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli 45 a více let věku.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny osob. Cílů bylo dosaženo prostřednictvím realizace komplexu klíčových aktivit projektu, které mohli klienti využít dle potřebnosti a efektivnosti a umožnění získat zaměstnání u zaměstnavatelů, kteří měli možnost získat na klienty projektu mzdový příspěvek. Výstupem projektu byla motivovaná skupina uchazečů o zaměstnání, která získala novou kvalifikaci s vyšší možností a šancí uplatnit se na trhu práce.

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 9. 2012 - 31. 8. 2015
Realizace dodavatelem aktivit: 10. 5. 2013 - 31. 7. 2015
Dodavatel aktivit projektu: Sdružení:
Republikové centrum vzdělávání s.r.o., Praha
Počítačová služba s.r.o., Olomouc
Realizace aktivit pro klienty: 1. 6. 2013 - 30. 6. 2015
Počet klientů: min. 600
Rozpočet projektu: 29 925 680 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu:  Jihomoravský kraj
Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/45-plus-v-jihomoravskem-kraji

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Aktivity projektu pro klienty

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Klientem se mohla stát osoby evidované déle než 5 měsíců jako uchazeči o zaměstnání na kterémkoliv kontaktním pracovišti krajské pobočky v Brně a nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhly 45 a více let věku. Celkem do projektu bylo možné vybrat min. 600 klientů, skutečně bylo vybráno 672 osob, tj. 112,0 %.


VSTUPNÍ BLOK - 2 denní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (5 hodin denně) byl povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 672 osob, tj. 112,0 % oproti 600 plánovaných.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - Každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem dodavatele na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka mohl být klient zařazen do jedné z forem poradenství (pracovní diagnostika nebo bilanční diagnostika), na základě jejichž výstupů byl sestaven Plán rozvoje klienta. Aktivitu absolvovalo 672 klientů, tj. 112,0 % oproti plánu 600 osob.

PORADENSKÝ MODUL – bilanční nebo pracovní diagnostika byla určena pro min. 420 klientů z řad uchazečů o zaměstnání. Celkem bylo vyhotoveno 140 zpráv z bilanční diagnostiky, 281 zpráv z pracovní diagnostiky
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - Všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství specialisty dodavatele za účelem zlepšení sebepoznání. Celková kapacita poskytovaných poradenských hodin v tomto projektu byla 1900 hodin. Poradenství využilo 573 osob v celkovém počtu 1959,5 hodin.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – byly určeny pro min. 300 klientů projektu. Účast klientů v rekvalifikačních kurzech vychází z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Celkem bylo plánováno zajištění 300 rekvalifikací a vydání min. 355 osvědčení úspěšným klientům. Typy RK byly uvedeny na webových stránkách projektu. Dosud bylo vydáno 242 osvědčení úspěšným absolventům kurzů. Klienti mohli absolvovat 2 rekvalifikační kurzy na sebe navazující. Tuto aktivitu úspěšně ukončilo 416 klientů a bylo vydáno 373 osvědčení, tj. 105,1 %.

MONITORING TRHU PRÁCE – Odborní pracovníci dodavatele komunikovali s potenciálními zaměstnavateli a vytvářeny databázi zaměstnavatelů. V rámci průběžných zpráv byly dokládány analýzy trhu práce.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – Odborní pracovníci dodavatele byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu naplánováno vytvořit 60 nových pracovních míst a min. 120 vhodných zaměstnání (pracovní smlouva na dobu delší než 3 měsíce, min. 50 % pracovní doby).  Celkem bylo pro klienty projektu vytvořeno 70 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 3 OSVČ a 120 vhodných pracovních míst vyhrazených.

Projekt absolvovalo 672 osob, přičemž 227osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 33,8 %.

www stránky projektu: www.45plusjmk.cz

 

ŽIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000037

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 4. 2016 - 30. 4. 2023 (85 měsíců)
Realizace aktivit pro klienty: 1. 2. 2017 - 31. 3. 2023 (74 měsíců)
Počet klientů: min. 1370
Rozpočet projektu: 69 844 500 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj

Cílová skupina projektu

Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na kterémkoliv úřadu práce v Jihomoravském kraji:

  • a)    osoby v evidenci déle než 12 měsíců NEBO
  • b)    osoby se zdravotním postižením definovaným zákonem č. 435/2004, § 67 odst. 2 bez ohledu na délku evidence na úřadu práce


Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace znevýhodněných občanů, evidovaných na Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji, na trh práce prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit. Klientovi bude poskytnuto poradenství za účelem překonání handicapů, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, asertivity, zvýšení sebevědomí a soběstačnosti, zvýšení jeho motivace k rekvalifikaci a při získávání pracovních příležitostí. Pracovní a odborné zkušenosti, získané v rámci praxe a školení, posílí šance na umístění klienta do vhodného zaměstnání.KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU 

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji v časovém rozsahu cca 3 hodiny. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Do projektu bylo vybráno 1.630 osob, tj. 119 % plánu. 

VSTUPNÍ BLOK – blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (6 hodin) povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 1.452 osob, tj. 106 % plánu.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA – Každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem úřadu práce na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka mohl být klient zařazen do následujících motivačních poradenských a vzdělávacích aktivit.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství odborného pracovníka úřadu práce za účelem zlepšení sebepoznání. Poradenství využilo 1.050  klientů, tj. 77 % z počtu klientů, v celkovém počtu 2.478 hodin.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity byl rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhala 4 dny po 5 hodinách denně. Program absolvovalo 533 klientů, tj. 103 % plánu.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity bylo podat všeobecný přehled v oblasti financí nebo nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří byli v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhala 4
dny (5+6+6+5 hodin). Program absolvovalo 546 klientů, tj. 105 % plánu.

PORADENSKÝ PROGRAM a ERGODIAGNOSTIKA – zjištění pracovního a osobnostního potenciálu klienta a posouzení jeho předpokladů pro uplatnění na trhu práce formou pracovní nebo bilanční diagnostiky bylo určeno pro uchazeče o zaměstnání, ergodiagnostika pro uchazeče o zaměstnání se statutem OZP. Program absolvovalo 470 klientů, tj. 90 % plánu, ergodiagnostiku 57 klientů, tj. 127 % plánu.

REKVALIFIKACE – účast klientů v rekvalifikačních kurzech vycházela z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Klienti si mohli vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů úřadu práce nebo si zajistit zvolenou rekvalifikaci. Mohli absolvovat až 3 kurzy vzájemně provázané a nezbytné k dosažení kvalifikace nebo k založení živnosti. Celkem bylo zajištěno 575 rekvalifikací, tj. 110 % plánu, do kterých vstoupilo 470 klientů. Bylo rozdáno celkem 492 osvědčení o kvalifikaci.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci úřadu práce byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu zajištěno 332 pracovních míst se mzdovým příspěvkem (Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená), 387 vhodných pracovních míst bez dotace 90 jiných (DPP, DPČ, zástupy) a 27 klientů začalo podnikat formou SVČ.

DOPROVODNÁ A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ – pomáhala formou příspěvku na úhradu nutných nákladů klientům s účastí na aktivitách projektu (úhrada cestovného, poplatků zdravotních, správních a administrativních, jako například založení živnosti, výpis z rejstříku trestů v souvislosti s nástupem na rekvalifikaci, příspěvek na hlídání dětí a dalších závislých osob).  


Projekt absolvovalo 1.452 osob, přičemž 836 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 58 % z počtu klientů. 

 

ŠANCE PRO RODIČE v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000042

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 4. 2016 - 30. 4. 2023 (85 měsíců)
Realizace aktivit pro klienty: 1. 2. 2017 - 31. 3. 2023 (74 měsíců)
Počet klientů: min. 1530
Rozpočet projektu: 74 317 260 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj


Cílová skupina projektu

Uchazeči a zájemci o zaměstnání – osoby pečující o dítě do 10 let věku -  evidovaní na kterémkoliv úřadu práce v Jihomoravském kraji.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob pečujících o dítě do 10 let věku – cílové skupiny evidované na úřadech práce v Jihomoravském kraji prostřednictvím realizace komplexního programu, tj. pomocí poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit. Kompletní pojetí aktivit projektu slouží k maximálnímu posouzení potenciálu klienta a vede k efektivní volbě jeho dalšího uplatnění. Individuální přístup umožní efektivitu pro úspěšné absolvování projektu klientem a posílí jeho šance na umístění na vhodné pracovní místo.KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU 

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v jihomoravském kraji v časovém rozsahu cca 3 hodiny. Zařazení do projektu bylo podmíněno evidencí na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v JmK. Do projektu bylo vybráno 1.762 osob, tj. 115 % plánu.

VSTUPNÍ BLOK - jednodenní blok informací o projektu a jeho poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivitách a legislativě z pracovní oblasti (6 hodin denně) povinný pro všechny klienty projektu. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 1.648 osob, tj. 108 % plánu.

PLÁN ROZVOJE KLIENTA - každý klient projektu spolupracoval při individuálním pohovoru s odborným pracovníkem na sestavení svého vhodného rozvojového a výukového plánu aktivit. Na doporučení odborného pracovníka mohl být klient zařazen do následujících motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ - všichni klienti projektu mohli dle vlastního uvážení požádat o individuální poradenství odborného pracovníka za účelem zlepšení sebepoznání. Poradenství využilo 1.146  klientů, tj. 75 % z počtu klientů, v celkovém počtu 2.319 hodin.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – zvýšení motivace a sebevědomí klienta pro uplatnění na trhu práce, získání základních znalostí z oblasti informačních technologií, posílení právního vědomí a zvýšení orientace v problematice trhu práce při využití přednášek, nácviku a tréninku, rozvoj dovedností při hledání zaměstnání. Aktivita probíhala 4 dny po 5 hodinách denně. Program absolvovalo 456 klientů, tj. 120 % plánu.

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – cílem aktivity bylo podat všeobecný přehled v oblasti financí nebo nabídnout pomoc a poradenství klientům, kteří byli v tíživé finanční situaci, naučit klienty orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince, probírat témata peněz. Aktivita probíhala 4 dny (5+6+6+5 hodin). Program absolvovalo 502 klientů, tj. 115 % plánu.

PORADENSKÝ PROGRAM – zjištění pracovního a osobnostního potenciálu klienta a posouzení jeho předpokladů pro uplatnění na trhu práce formou pracovní nebo bilanční diagnostiky bylo určeno pro uchazeče o zaměstnání. Program absolvovalo 525 klientů, tj. 101 % plánu.

PORADENSKÝ PROGRAM – zjištění pracovního a osobnostního potenciálu klienta a posouzení jeho předpokladů pro uplatnění na trhu práce formou pracovní nebo bilanční diagnostiky.  Určeno pro min. 520 klientů z řad uchazečů o zaměstnání. 

REKVALIFIKACE – účast klientů v rekvalifikačních kurzech vycházela z jejich sestaveného Plánu rozvoje klienta. Klienti si mohli vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů úřadu práce nebo si zajistit zvolenou rekvalifikaci. Mohli absolvovat až 3 kurzy vzájemně provázané a nezbytné k dosažení kvalifikace nebo k založení živnosti. Celkem bylo zajištěno 709 rekvalifikací, tj. 101 % plánu, do kterých vstoupilo 563 klientů. Bylo rozdáno celkem 630 osvědčení o kvalifikaci.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci úřadu práce byli nápomocni klientům projektu při hledání zaměstnání vyhledáváním vhodných potenciálních zaměstnavatelů. Celkem bylo pro klienty projektu zajištěno 426 pracovních míst se mzdovým příspěvkem (Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená), 588 vhodných pracovních míst bez dotace, 107 jiných (DPP, DPČ, zástupy) a 65 klientů začalo podnikat formou SVČ.

DOPROVODNÁ A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ – pomáhala formou příspěvku na úhradu nutných nákladů klientům s účastí na aktivitách projektu (úhrada cestovného, poplatků zdravotních, správních a administrativních, jako například založení živnosti, výpis z rejstříku trestů v souvislosti s nástupem na rekvalifikaci, příspěvek na hlídání dětí a dalších závislých osob).  


Projekt absolvovalo 1.648 osob, přičemž 1.186 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 72 % z počtu klientů. 

 

50 PLUS v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000041

Trvání projektu (ÚP ČR): 1.1.2016 – 30.4.2023 (88 měsíců)
Realizace aktivit pro klienty: 1. 3. 2016 - 30. 4. 2023 (85 měsíců)
Počet klientů: min. 2380
Rozpočet projektu: 236 622 984,- Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj


Cílová skupina projektu

Osoby starší 50 let evidované jako uchazeči o zaměstnání na kontaktních pracovištích Krajské pobočky ÚP ČR v Brně déle než 5 měsíců, anebo osoby starší 50 let bez ohledu na délku evidence v případě, že jim nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pomoc klientům starším 50 let v návratu na trh práce a získání kvalitního a dlouhodobého zaměstnání. Díky ucelenému komplexu aktivit, který zahrnuje motivačně poradenský program, individuální poradenství, rekvalifikační kurzy a monitoring trhu práce v daném regionu a zprostředkování zaměstnání, přináší projekt klientům pozitiva týkající se zvýšení a prohloubení jejich odborných znalostí, pomoci v překonání handicapů a zlepšení sebepoznání, sebejistoty a asertivity a zvýšení sebevědomí a soběstačnosti klientů vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění.
Projekt je koncipován tak, aby každý klient byl lépe připraven využít svůj individuální potenciál a nasměrovat svůj další rozvoj tak, aby nebyly již dále prohlubovány negativní sociální, psychologické a ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti osob spadajících do cílové skupiny projektu.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU – byl prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu byli pozváni na individuální nebo skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde byl účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bylo vybráno 2 429 klientů, tj. 102 % plánu.

MOTIVAČNÍ PROGRAM – obsahem aktivity byl rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, všeobecný přehled v oblasti ekonomiky, práva a zaměstnanosti. Aktivita probíhala skupinově v rozsahu 12 – 15 hodin podle potřeb a možností klientů. Aktivitu absolvovalo 473 klientů, tj. 104 % plánu.

PORADENSKÉ ČINNOSTI – cílem aktivity bylo formou poradenství zvýšit motivaci klientů projektu a zjistit jejich pracovní potenciál. Aktivita zahrnovala:

−    Individuální poradenství – možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce. Časová dotace byla nastavena individuálně podle potřeb klienta. Celkově bylo poskytnuto 4 191,5 hodin poradenství,
−    Pracovní diagnostika – zjišťovala možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu. Aktivitu absolvovalo 321 klientů, tj. 100 % plánu.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY – cílem aktivity bylo umístit klienty do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající.  Do rekvalifikací vstoupilo celkem 316 klientů (107 % plánu), přičemž osvědčení získalo 270 klientů.

MONITORING TRHU PRÁCE A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – odborní pracovníci trhu práce a poradenství soustavným monitoringem trhu práce ve všech okresech JMK zajišťovali vhodná pracovní uplatnění pro klienty projektu a motivovali zaměstnavatele k využívání mzdových příspěvků při zaměstnání klientů projektu. Projekt podpořil formou mzdových příspěvků 1 361 tzv. společensky účelných pracovních míst, tj. 107 % plánu

 

Projekt absolvovalo 2 429 osob, přičemž 1 563 osob vystoupilo z projektu z důvodu nástupu do jakéhokoliv zaměstnání, tj. 64,35 % z počtu klientů. 

 

Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000009

Trvání projektu (ÚP ČR): 1. 1. 2016 - 31. 05. 2023 (89 měsíců)
Způsob realizace: vlastními silami, tj. bez centrálního dodavatele služeb
Realizace aktivit pro klienty: 1.3. 2016 - 30. 04. 2023 (86 měsíců)
Počet klientů: min. 2460
Rozpočet projektu: 240615613 Kč vč. DPH
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj


Cílová skupina projektu

Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), které nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo profesní přípravě a současně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadě práce v Jihomoravském kraji. Daní uchazeči mají žádné (absolventi škol) nebo minimální dosavadní pracovní zkušenosti a pracovní praxi. Pracovní zkušenosti uchazečů zařazených do projektu mohou být maximálně v délce 3 let (nebude přihlíženo k dohodám o provedení práce uchazečů).

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je začlenit mladé lidi do 29 let věku (včetně) na trh práce.
Dílčí cíle projektu:
- poskytnout účastníkům prostřednictvím aktivit projektu odborné dovednosti a znalosti pro výkon
konkrétní profese,
- poskytnout odborné praxe s perspektivou dalšího uplatnění na trhu práce,
- předcházet opakované evidenci a snížit průměrnou dobu evidence na úřadu práce,
- u uchazečů bez dokončené odborné kvalifikace usilovat o opětovné zahájení přípravy na budoucí
povolání s využitím kariérového poradenství a aktivity Návrat do vzdělávání,
- umístění účastníků projektu na pracovní místa s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu
u daného zaměstnavatele, která odpovídají stupni jimi dosaženého vzdělání na pracovním trhu,
- připravit uchazeče pro výkon konkrétních profesí - budou poskytovány rekvalifikace a další
vzdělávací aktivity, které se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností.


AKTIVITY PROJEKTU PRO KLIENTY

VÝBĚR KLIENTŮ – Je plánováno aktivitami projektu podpořit 2460 klientů. Účastníci budou vybíráni jak dle jejich zájmu, tak s ohledem na vytipované konkrétní odborné praxe u zaměstnavatelů v regionu.
S vybranými bude uzavřena dohoda o účasti v projektu.

PORADENSTVÍ – Poradenské činnosti budou zajišťovány odbornými pracovníky projektu.
Typy poradenství:
- Individuální,
- Skupinové,
- Pracovní diagnostika (pro část klientů projektu).
Poradenství bude zaměřováno na témata související s umístěním účastníků na pracovní trh a to s ohledem na odborné schopnosti, znalosti a dovednosti klientů.

REKVALIFIKACE – Budou zaměřeny na získání odborných znalostí a dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce, s cílem připravit uchazeče o zaměstnání především na konkrétní profesi (odbornou praxi) nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce. V rámci této aktivity bude také možné získat profesní kvalifikaci. Je počítáno s realizací kurzů počítačové gramotnosti dle osnov ECDL. V případě těchto forem rekvalifikačních kurzů budou moci klienti projektu pobírat po dobu účasti na rekvalifikaci podporu při rekvalifikaci. Dále bude možné realizovat tzv. zvolenou rekvalifikaci. Je plánováno 160 rekvalifikačních kurzů.

ODBORNÉ PRAXE –  Jedná se o hlavní aktivitu projektu. Odborné praxe budou realizovány u zaměstnavatelů na území ČR na dobu až jednoho roku formou SÚPM vyhrazených. Praxe bude sjednána na dobu 6 - 12 měsíců. Výše příspěvku bude stanovena dle Směrnice GŘ ÚP v platném znění (jedná se o příspěvek včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, přesná výše příspěvku bude stanovena dle konkrétního klienta na základě stanovených kritérií). Na odbornou praxi může být zařazen uchazeč o zaměstnání s evidencí na ÚP delší než 3 měsíce. Plánujeme uzavřít 1 242 dohod.
V případě potřeby a účelnosti je možné poskytnout také finanční příspěvek na mentora. V projektu je počítáno s 98 mentory.

KRÁTKODOBÁ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – V případě potřeby může být účastník umístěn na pracovním místě v rámci práce na zkoušku - pracovní smlouva s maximálním úvazkem 0,5 s tím, že doba, na kterou může být pracovní smlouva mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem uzavřena, je maximálně na 3 měsíce. Cílem práce na zkoušku je zjistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo (odbornou praxi). Na tuto aktivitu může být zařazen uchazeč o zaměstnání s evidencí na ÚP delší než 3 měsíce. Je plánováno 13 krátkodobých pracovních příležitostí.

NÁVRAT DO VZDĚLÁVÁNÍ – Cílem této aktivity je zajistit návrat do vzdělávání u uchazečů, u kterých bude tato potřeba zjištěna a zajistit tak jejich lepší uplatnění na trhu práce v budoucnu. Odborní pracovníci trhu práce budou uchazeče motivovat ke vstupu do vzdělávání, poskytnou odborné informace, zprostředkují kontakt s vhodnou školou. Tato aktivita má charakter aktivity doplňkové, klientům bude nabízena dle potřeb. Plánujeme podpořit max. 20 osob.

Vzhledem k blížícímu se konci realizace se možnosti zapojení do aktivit projektu průběžně mění, přičemž může, zejména z důvodů naplňování indikátorů/výstupů projektu a dále z epidemického a časového hlediska, docházet k některým omezením oproti plánovanému stavu a uvedeným podmínkám realizace. Pro aktuální informace se prosím obraťte na kontaktní osoby projektu.

Kontaktní osoby projektu zde (48.55 kB)

Manažeři projektu

Projektová manažerka    - Mgr. Eva Opavská, tel. 950 104 402, eva.opavska@uradprace.cz
Finanční manažerka    - Ing. Marie Hubová, tel. 950 104 449, marie.hubova@uradprace.cz

Odkazy na webové stránky:

Webové stránky projektu/ESF: http://www.esfcr.cz/projekty/zaruky-pro-mlade-v-jihomoravskem-kraji

Dokumenty ke stažení zde (1.18 MB)

Poslední aktualizace: 25. 5. 2023