Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji

CZ.1.04/2.1.00/70.00068

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Výběr klientů i příjem žádostí na SÚPM vyhrazené do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihomoravském kraji byl ukončen k 1. 6. 2015.
Projektu se zúčastnilo více jak 1300 klientů Úřadu práce ČR a podařilo se realizovat více než 1000 odborných praxí.
Start navazujícího projektu a obnovení příjmu žádostí na SÚPM vyhrazené je možné očekávat na přelomu roku 2015/2016.

Cíl projektu

Jádrem projektu je poskytnout mladým lidem prostřednictvím praxe přímo u zaměstnavatelů kvalitní a dlouhodobé zaměstnání.

Výsledky projektu

Výsledky projektu naleznete zde (1 B) v dokumentu

Předpokládaný termín realizace

červenec 2013 – listopad 2015

Realizátor projektu

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně

Spolupráce se zaměstnavateli

Praxe klientů projektu je možné realizovat u zaměstnavatelů v soukromé sféře i ve veřejné správě s výjimkou organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací (kde je poskytování příspěvku vylučuje § 107 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

Cílová skupina

Uchazeči a uchazečky o zaměstnání do 30 let věku, s pracovní zkušeností do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání.

Odborné praxe pro mladé

Plánovaný počet odborných praxí je 845. Odborné praxe u zaměstnavatelů probíhají na základě uzavřené Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) s Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Brně. Součástí dohody bude plán, obsah a harmonogram praxe.

Zaměstnavatelům, s nimiž ÚP podepíše dohody, bude přiznán příspěvek formou SÚPM ve standardní výši 16 080 Kč, v ojedinělých případech až do výše 20 100 Kč měsíčně (celkové mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele) po dobu minimálně 3 měsíců.

Zaměstnavatel dále může vyčlenit pracovníka (mentora), který bude dohlížet na plnění plánu odborné praxe a zároveň bude, max. po dobu prvních 4 měsíců praxe, zaškolovat účastníka praxe.

Další aktivity projektu

ŘÍZENÍ A ADMINISTRACE PROJEKTU

Sběr průběžných dat a informací o projektu financovaném z prostředků ESF a státního rozpočtu, dohled nad čerpáním finančních prostředků a jejich maximálním efektivním využitím.

VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU

Dle požadavků zaměstnavatelů na předem vytypované pracovní pozice. Plánovaný počet klientů – min. 1200.

PORADENSKÉ ČINNOSTI

Individuální poradenství. Skupinové poradenství. Pracovní diagnostika (min. 300 klientů).

REKVALIFIKACE

Zaměření na výkon konkrétní pracovní činnosti požadovaný zaměstnavatelem a počítačovou gramotnost (získání certifikátu ECDL). Plánovaný počet rekvalifikací – 150.

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Příspěvek na úhradu nutných nákladů spojených s účastí klienta na vybraných aktivitách projektu (cestovné, zdravotní vyšetření, výpis z rejstříku trestů).
 

Informace o projektu na webových stránkách ESF


http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-praxe-pro-mlade-do-30-let-v-jihomoravskem-kraji

Informace pro zaměstnavatele

Za účelem získání informací o projektu (podrobný popis podmínek účasti v projektu; podrobný popis průběhu účasti firmy v projektu; jaké skutečnosti je třeba doložit; seznam dokumentů, které firma musí vyplnit; jaké jsou výše příspěvků firmám; jak probíhá proces schvalování žádosti o příspěvek aj.) prosím kontaktujte odborné pracovníky trhu práce a poradenství dle okresů. Na tyto zaměstnance se také obracejte s žádostmi o vstup do projektu, rovněž při řešení administrativních záležitostí, jež se projektu dotýkají (kromě finanční administrativy).

Odborní pracovníci trhu práce a poradenství:

Blansko Bc. Renata Válková, Dis.
Vodní 1992/9, 678 01 Blansko 1
950 103 439
778 448 613
renata.valkova1@bk.mpsv.cz
Brno-město Bc. Zbyněk Polách
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 407
778 448 607
zbynek.polach@bm.mpsv.cz
Brno-venkov Bc. Luděk Švec
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 406
778 448 606
ludek.svec@bm.mpsv.cz
Brno-město Mgr. Tomáš Indra
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 447
778 448 605
 tomas.indra@bm.mpsv.cz
Břeclav Bc. Pavel Mužík
Fintajslova 1976/7
690 02 Břeclav
950 107 424
778 448 612
pavel.muzik@bv.mpsv.cz
Hodonín Bc. Nikola Bajová
Lipová alej 3846/8, 695 38 Hodonín
950 115 471
778 448 609
nikola.bajova@ho.mpsv.cz
Vyškov Mgr. Martina Konečná Marková
Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
682 01 Vyškov 1
950 174 324
778 448 603
martina.markova@vy.mpsv.cz
Znojmo Bc. Soňa Podlipná
náměstí Svobody 2889/8, 669 02 Znojmo 2
950 176 250
778 448 604
sona.podlipna@zn.mpsv.cz

Finanční administrativu zajišťují, informace, které se k ní vážou, podávají:

finanční manažerka Ing. Lada Vlčková
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 449
778 448 601
lada.vlckova@bm.mpsv.cz
odborný finanční pracovník
 

Lujza Mokrá
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 474
778 448 610
lujza.mokra@bm.mpsv.cz
odborný finanční pracovník
Nikola Bernardová
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 473
778 448 611
nikola.bernardova@bm.mpsv.cz
odborný finanční pracovník
Michaela Křivánková
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno
950 104 405
778 448 608
michaela.krivankova@bm.mpsv.cz

koordinátor projektu

Ing. Romana Valigurová
Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:
Polní 1011/37 659 59 Brno

950 104 443
778 448 602
romana.valigurova@bm.mpsv.cz

Žádost o SÚPM

Informační plakát

Ostatní dokumenty