RIP Vzdělávejte se pro růst v JmK

Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst vJihomoravském kraji“

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“ byl realizován v období 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014, přičemž vzdělávací aktivity musely být ukončeny k 31. 3. 2014. Na realizaci projektu byla z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 73.840.320 Kč. Celkem bylo do projektu podáno 826 žádostí, v roce 2012 to bylo 348 a v roce 2013 pak 468 žádostí a v roce 2014 bylo přijato 10 žádostí. Z toho bylo 495 žádostí schváleno, 264 žádostí zamítnuto a 67 žádostí bylo stornováno. V rámci projektu si podalo žádost celkem 200 firem/společností, kdy v režimu de minimis žádala převážná většina žadatelů – 197 a další 3 žadatelé si žádali v blokové výjimce.

Informace o projektu naleznete na webových stránkách:

/web/cz/rip-vzdelavejte-se-pro-rust-v-jmk

http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavejte-se-pro-rust-v-jihomoravskem-kraji