Regionální individuální projekty

Regionální individuální projekty (RIP) – v realizaci


Název projektu Stav Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) Oblast podpory č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu pro Pardubický kraj Realizátor projektu začátek projektu konec projektu
Záruky pro mladé v Pardubickém kraji v realizaci celý Pardubický kraj 1.1 4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012 uchazeči a zájemci o zaměstnání do 29 let věku 72 239 746 Kč Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.2.2016 31.5.2023
Návrat do práce v Pardubickém kraji v realizaci celý Pardubický kraj 1.1 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017 uchazeči o zaměstnání pečující o osoby do 15 let věku, dále osoby se zdravotním postižením, délka evidence min. 4 měsíce 58 040 000 Kč Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.2.2016 30.4.2023
Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji v realizaci celý Pardubický kraj 1.1 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018 uchazeči o zaměstnání (UoZ) do 25 let věku a UoZ nad 50 let, délka evidence min. 4 měsíce 51 175 335 Kč Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.2.2016 30.4.2023
Cvičná firma v Pardubickém kraji v realizaci celý Pardubický kraj 1.1 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181 uchazeči o zaměstnání se zájmem o zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ) 15 896 100 Kč Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.5.2017 30.6.2022

Poslední aktualizace: 23. 5. 2022