Cvičná firma v Pardubickém kraji

Název projektu:

Cvičná firma v Pardubickém kraji

Doba realizace:

1. 5. 2017 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských kompetencí uchazečů o zaměstnání s využitím poradensko-vzdělávacího programu a podpory ze strany ÚP ČR. V „chráněném“ prostředí tzv. cvičné firmy si lze vyzkoušet první kroky každého podnikatele, toto prostředí simuluje fungování skutečné firmy v podmínkách tržního hospodářství. Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům zvýšit potřebné znalosti a dovednosti a získat povědomí o podnikání v takovém rozsahu, že budou moci zahájit samostatně výdělečnou činnost (SVČ) a zajistit si její udržitelnost.

Jaký problém projekt řeší?

Začátky podnikání jsou obecně složité a pro osoby, které jsou již nějakou dobu bez práce, jsou ještě o něco těžší. Kromě obav spojených s úplně novým stylem práce se u nich připojuje i snížená sebedůvěra a obavy z neúspěchu. Projekt nabízí právě těmto uchazečům o zaměstnání možnost ověřit si, zda mají předpoklady pro samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a získat ucelený soubor znalostí a dovedností k rozvoji podnikatelských kompetencí. To vše v "chráněném" prostředí tzv. cvičné firmy, která bude zapojena do systému Centra fiktivních firem (CEFIF). Absolventi kurzu „Cvičná firma“ si zvýší potřebné znalosti a dovednosti tak, že budou moci zahájit podnikání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce i v případě, kdy podnikání nezahájí.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání se zájmem o zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Individuální poradenství a konzultace
  • Poradenský program
  • Bilanční diagnostika
  • Rekvalifikační kurzy
  • Kurz „Cvičná firma“ včetně kurzu PC
  • Finanční podpora při zahájení činnosti OSVČ

Některé aktivity v rámci projektu nejsou pro účastníka povinné. Finanční příspěvek na zahájení podnikání není nárokový.

Výběr účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách, na které budou pozváni uchazeči o zaměstnání. Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný.

Celkem bude vybráno 135 uchazečů ve všech 4 okresech Pardubického kraje.

 

Předpokládaný harmonogram výběrů účastníků v roce 2022:

Výběry uchazečů do projektu již realizovány nebudou.  

 

Doplňující informace

Projekt je z části realizován dodavatelským způsobem, firmou MARLIN, s.r.o. z Uherského Hradiště.


 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ:

Žadatel o příspěvek je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce (výjimkou je měsíc prosinec, kdy je třeba žádost předložit do 5. 12.).

 

 

 

Kam se obrátit pro informace?

Případné dotazy zodpoví:

Ing. Petra Holečková

tel. 950 144 324

email: petra.holeckova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 6. 12. 2021