Cvičná firma v Pardubickém kraji

Název projektu:

Cvičná firma v Pardubickém kraji

Doba realizace:

1. 5. 2017 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských kompetencí uchazečů o zaměstnání s využitím poradensko-vzdělávacího programu a podpory ze strany ÚP ČR. V „chráněném“ prostředí tzv. cvičné firmy si lze vyzkoušet první kroky každého podnikatele, toto prostředí simuluje fungování skutečné firmy v podmínkách tržního hospodářství. Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům zvýšit potřebné znalosti a dovednosti a získat povědomí o podnikání v takovém rozsahu, že budou moci zahájit samostatně výdělečnou činnost (SVČ) a zajistit si její udržitelnost.

Jaký problém projekt řeší?

Začátky podnikání jsou obecně složité a pro osoby, které jsou již nějakou dobu bez práce, jsou ještě o něco těžší. Kromě obav spojených s úplně novým stylem práce se u nich připojuje i snížená sebedůvěra a obavy z neúspěchu. Projekt nabízí právě těmto uchazečům o zaměstnání možnost ověřit si, zda mají předpoklady pro samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a získat ucelený soubor znalostí a dovedností k rozvoji podnikatelských kompetencí. To vše v "chráněném" prostředí tzv. cvičné firmy, která bude zapojena do systému Centra fiktivních firem (CEFIF). Absolventi kurzu „Cvičná firma“ si zvýší potřebné znalosti a dovednosti tak, že budou moci zahájit podnikání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce i v případě, kdy podnikání nezahájí.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání se zájmem o zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Individuální poradenství a konzultace
  • Poradenský program
  • Bilanční diagnostika
  • Rekvalifikační kurzy
  • Kurz „Cvičná firma“ včetně kurzu PC
  • Finanční podpora při zahájení činnosti OSVČ

Některé aktivity v rámci projektu nejsou pro účastníka povinné. Finanční příspěvek na zahájení podnikání není nárokový.

Výběr účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách, na které budou pozváni uchazeči o zaměstnání. Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný.

Celkem bude vybráno 135 uchazečů ve všech 4 okresech Pardubického kraje.

 

Doplňující informace

Projekt je z části realizován dodavatelským způsobem, firmou MARLIN, s.r.o. z Uherského Hradiště.

 

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA 30.6.2022

 

 

Kam se obrátit pro informace?

Případné dotazy zodpoví:

Ing. Petra Holečková

tel. 950 144 324

email: petra.holeckova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 29. 7. 2022