Návrat do práce v Pardubickém kraji

Název projektu:

Návrat do práce v Pardubickém kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či evidence na úřadu práce - ztráta motivace, sociálních jistot, apod. Projekt je z 85 % financován Evropským sociálním fondem a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním záměrem je pomoci účastníkům projektu při hledání zaměstnání, sladit jejich péči o děti do 15 let, případně jejich zdravotní stav, s pracovním životem a popularizovat jejich zaměstnávání. Osoby pečující o děti do 15 let věku a také osoby se zdravotní postižením či omezením jsou v současné době skupinami uchazečů o zaměstnání, které jsou obtížně zaměstnatelné. Zatímco v posledním období celková nezaměstnanost klesá, v těchto dvou skupinách dochází k nepatrnému poklesu nezaměstnanosti, ale procentní zastoupení těchto skupin uchazečů o zaměstnání stabilně stoupá. Tedy jde o problém obtížné zaměstnatelnosti obou skupin.

 

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání z Pardubického kraje, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce a zároveň patří do jedné z těchto skupin:

 1. pečující o osoby do 15 let věku
 2. se zdravotním postižením nebo omezením

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Poradenský program Orientace na trhu práce pro návrat do aktivního pracovního života
 • Individuální a skupinové poradenství
 • Vzdělávací kurz Finanční gramotnost
 • Bilanční diagnostika
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná pracovní místa v podobě společensky účelných pracovních míst vyhrazených
 • Doprovodná opatření – např. úhrada jízdného

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

 • Výběr účastníků do projektu probíhá průběžně formou individuální informační schůzky s odborným pracovníkem projektu na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Na tyto schůzky je uchazeč o zaměstnání doporučován svým poradcem pro zprostředkování, příp. se může v případě zájmu obrátit na odborného pracovníka sám.
 • Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše na této schůzce Dohodu o účasti v projektu.
 • Vstup do projektu je dobrovolný.
 • Některé aktivity jsou povinné.
 • Účastník, který neabsolvuje povinné aktivity projektu, nemůže být zařazen na dotované pracovní místo.

 

Informace pro zaměstnavatele:

 • Příspěvek na mzdové náklady lze poskytnout pouze na uchazeče o zaměstnání, který je účastníkem projektu a absolvoval povinné aktivity projektu.
 • Poslední žádosti včetně příloh v rámci projektu přijímáme do 10.1.2023.
 • Příspěvek je nenárokový.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.
 • Příspěvek bude poskytován maximálně do 28. února 2023

Podrobné informace jsou uvedeny v Manuálu pro žadatele o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

 

 

Kam se obrátit pro informace?

 

Manažerky projektu:

projektová: Ing. Monika Málková; monika.malkova@uradprace.cz;  tel. 950 144 701

finanční: Ing. Kateřina Hájková; katerina.hajkova1@uradprace.cz ; tel. 950 144 718

Korespondenční adresa: krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Pracoviště: budova AutoForum, Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Datová schránka: 4p2zpna

 

Odborní pracovníci projektu:

Pardubice

Tereza Nepivodová; tereza.nepivodova@uradprace.cz ; tel. 950 144 708

Ing. Dagmar Gálová; dagmar.galova@uradprace.cz; tel. 950 144 440

Korespondenční adresa: krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Pracoviště: budova AutoForum, Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Datová schránka: 4p2zpna

 

Chrudim

Bc. Renata Žížalová; renata.zizalova@uradprace.cz; tel. 950 119 479

Kateřina Dostálová; katerina.dostalova3@uradprace.cz; tel. 950 119 446

Korespondenční adresa: kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Pracoviště: budova Ministerstva zemědělství ČR, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Datová schránka: s8nzpj3

 

Ústí nad Orlicí

Ing. Monika Málková (zástup); monika.malkova@uradprace.cz; tel. 950 144 701

Korespondenční adresa: krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Pracoviště: budova AutoForum, Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Datová schránka: 4p2zpn

 

Svitavy

Ing. Monika Málková (zástup); monika.malkova@uradprace.cz; tel. 950 144 701

Korespondenční adresa: krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Pracoviště: budova AutoForum, Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Datová schránka: 4p2zpn

 

 

Poslední aktualizace: 3. 3. 2023