Změny v oblasti dávek pěstounské péče

9. 12. 2021

Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pěstounské péče k významným změnám, a to na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“), provedené zákonem č. 363/2021 Sb.

Nová právní úprava mimo jiné upravuje dávky pěstounské péče a zároveň přináší dvě nové dávky - zaopatřovací příspěvky. Ty jsou určené mladým dospělým, kteří se osamostatňují a odcházejí z náhradní rodinné péče či ústavních zařízení. Cílem těchto opatření je větší podpora náhradní rodinné péče a mladých dospělých odcházejících z ústavní výchovy.

Novela zákona řeší nejen dávky pěstounské péče, ale i péči o děti vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň výrazně omezuje umisťování dětí ve věku do 4 let do pobytových zařízení, především do kojeneckých ústavů.

Nově bude existovat celkem 5 dávek pěstounské péče:

Odměna pěstouna

Příspěvek při pěstounské péči

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

a dvě nové dávky

Zaopatřovací příspěvek opakující se

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

POZOR! Žádosti o příspěvek při pěstounské péči a zaopatřovací příspěvky (nové dávky dle novely ZSPOD od 1. 1. 2022) je možné podávat až po 1. 1. 2022.

Další informace jsou uvedeny v tiskové zprávě

Veškeré podrobnosti týkající se dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků ZDE

Formuláře

Autor:

ÚP ČR