PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

Tyto projekty byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Realizace projektů probíhala v celém regionu Jihomoravského kraje.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vymezoval priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013 a byl zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně se v období 2007 – 2013 podílel na realizaci „národních individuálních projektů“, samostatně realizoval „regionální individuální projekty“ a spolupracoval při realizaci „grantových projektů“. Regionální individuální projekty realizovala Krajská pobočka ÚP ČR samostatně nebo s využitím dodavatelů služeb – vzdělávacích a poradenských firem.

Národní individuální projekty – ukončené:

 • Vzdělávejte se pro stabilitu!
 • Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace (VSPR! - rekvalifikace)
 • Vzdělávejte se pro růst! Adaptabilita
 • NIP - Veřejně prospěšné práce
 • NIP - Společensky účelná pracovní místa
 • NIP - Poradenství a rekvalifikace
 • NIP - Vzdělávání a dovednosti pro trh práce

Přehled ukončených národních individuálních projektů zde

Regionální individuální projekty – ukončené:

Přehled ukončených regionálních individuálních projektů zde

Grantové projekty – ukončené:

 • Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi
 • Příprava na práci po 50
 • Směrem k práci
 • Víme jak na to
 • Přidejte se k nám!
 • Motivace, poradenství a podpora potencionálních podnikatelek a podnikajících žen
 • Zvládneme to také
 • Začít můžeš kdykoliv!
 • S dětmi do práce
 • Do práce po padesátce
 • IKAROS, Agentura 3Z
 • S novou kvalifikací na trh práce
 • Pracovní příležitosti pro osoby do 25-ti let věku v Jihomoravském kraji
 • Vzdělávání k prosazení na trhu práce
 • Návrat na trh práce rekvalifikací a sebezaměstnáním

Poslední aktualizace: 6. 11. 2023