Národní individuální projekty

Národní individuální projekty (NIP) – v realizaci

Národní individuální projekty


Název projektu Stav Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) Oblast podpory č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu pro Pardubický kraj Realizátor projektu začátek projektu konec projektu
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) v realizaci celý Pardubický kraj 1,1 21 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 zaměstnanci na r. 2016 65 320 822 Kč Krajská pobočka ÚP CŘ v Pardubicích 1.12.2015 31.12.2022
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) v realizaci celý Pardubický kraj 1,1 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 uchazeči a zájemci o zaměstnání na r. 2016 20 052 930 Kč Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.10.2015 30.6.2022
Outplacement (OUT) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0016971 zájemci o zaměstnání, 
zaměstnavatelé
  Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 01.06.2020 30.06.2022
Podpora  zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů.   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 01.01.2019 31.12.2021

Poslední aktualizace: 15. 9. 2020