Národní individuální projekty

Národní individuální projekty (NIP) – v realizaci

Národní individuální projekty


Název projektu Stav Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) Oblast podpory č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu pro Pardubický kraj Realizátor projektu začátek projektu konec projektu
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) v realizaci celý Pardubický kraj 1,1 21 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 zaměstnanci na r. 2016 65 320 822 Kč Krajská pobočka ÚP CŘ v Pardubicích 1.12.2015 31.12.2022
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) v realizaci celý Pardubický kraj 1,1 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 uchazeči a zájemci o zaměstnání na r. 2016 20 052 930 Kč Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.10.2015 30.6.2022

Poslední aktualizace: 4. 11. 2019