DESATERO PRO KLIENTY ÚŘADU PRÁCE ČR

Ke stažení informace pro klienty Úřadu práce (284.16 kB).

 

Vážení klienti,
přinášíme Vám souhrnné informace, které Vám usnadní komunikaci s Úřadem práce ČR v agendě zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti.

1. Kde lze získat informace ohledně evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti?

Obecné informace (nejen) ke zprostředkování zaměstnání, evidenci uchazečů o zaměstnání a podpoře v nezaměstnanosti Vám poskytnou operátoři Call centra Úřadu práce ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00, nebo na emailu callcentrum@uradprace.cz. V případě zájmu můžete využít i služeb virtuálního asistenta (chatbota) na webových stránkách ÚP ČR www.uradprace.cz a www.mpsv.cz.
Podrobné informace pak naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani a na www.uradprace.cz/web/cz/prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce. Pokud máte konkrétní dotazy, obraťte se na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Kontakty jsou k dispozici na: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2

2. Kde najít formuláře žádostí, a jak správně vyplnit žádost o podporu v nezaměstnanosti?

Přehledný seznam žádostí a návod, jak je správně vyplnit, naleznete na www.mpsv.cz/web/cz/formulare nebo na www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-obcany_zprostredkovani-zamestnani.
Upozorňujeme, že žádost o podporu v nezaměstnanosti nelze podat bez žádosti o zprostředkování zaměstnání.
Další praktické informace, včetně návodných videospotů, najdete i v sekci Praktické rady, informační letáky www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky.

3. Jak se vyhnout ztrátě času při čekání na vyřízení žádosti na Úřadu práce ČR?

Úřad práce ČR upřednostňuje elektronickou komunikaci. V praxi to znamená, že žádosti je možné zaslat prostřednictvím datové schránky (její zřízení je zdarma), emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), poštou (s vlastnoručním podpisem)
nebo odevzdat osobně na podatelnách kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Pokud už musíte na úřad osobně, využijte možnosti objednat se na určitý termín. Schůzku si můžete domluvit telefonicky či emailem.

4. Jak lze předejít konfliktním situacím?

Respektujte ostatní klienty, kteří jsou v čekárně či jsou odbavováni zaměstnancem Úřadu práce ČR. Úředníci nemohou předjímat dobu jednání s konkrétním klientem, proto je nutno počítat s možným prodloužením čekací doby.

5. Je Úřad práce ČR povinen převzít žádosti o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti?

Ano, Úřad práce ČR je povinen převzít žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti. Žádost můžete podat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR, nebo zaslat poštou (s vlastnoručním podpisem), prostřednictvím datové schránky či e-mailovou cestou s elektronickým podpisem. V případě neúplné žádosti Vás ÚP ČR vyzve k doplnění potřebných dokumentů a informací.

6. Kde lze zjistit stav řízení podaných žádostí?

Informaci o stavu řízení podaných žádosti zjistíte na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Kontakty jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR.

7. Jaké povinnosti má uchazeč/ka o zaměstnání k Úřadu práce ČR?

Uchazeč/ka o zaměstnání je povinen/povinna sdělovat ÚP ČR všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a na trvání vyplácení podpory v nezaměstnanosti, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o takových skutečnostech dozví. Podrobné informace jsou obsaženy
v dokumentu „Základní poučení uchazeče o zaměstnání“, které je dostupné na: www.uradprace.cz/web/cz/prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce.

8. Potřebujete poradit, jakým způsobem hledat práci? Jak připravit životopis, nebo jak se prezentovat při pohovoru o práci?

Pomohou Vám zaměstnanci Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, a to v rámci individuálního, nebo skupinového poradenství či v rámci poradenského programu s konkrétním tematickým zaměřením. Kontakty na Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Úřadu práce ČR naleznete na: www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

9. Uvažujete o změně profese, ale nevíte, která by byla pro Vás vhodná?

Obraťte se na Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání ÚP ČR (IPS). Naši poradci Vám pomohou s výběrem té nejvhodnější profese, a to prostřednictvím nástrojů profesní diagnostiky. Bližší informace a kontakty na IPS naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenska-strediska-uradu-prace-cr.
Další podrobnosti k činnosti IPS se dozvíte i ve videospotu na www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videa.

10. Jste v evidenci Úřadu práce ČR a uvažujete o rekvalifikaci?

Obecné informace k rekvalifikaci Vám poskytnou operátoři Call centra Úřadu práce ČR. V případě zájmu se můžete podívat i na videospot na www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videa. Potřebné informace pak naleznete také na www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace.
Pokud jste v evidenci ÚP ČR a zvolili jste si sami druh pracovní činnosti, na kterou se chcete rekvalifikovat (rekvalifikační kurz), a také zařízení, u kterého rekvalifikaci absolvujete, pak můžete využít formulář k tzv. zvolené rekvalifikaci. Najdete ho na www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaci-uchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani. Vaši žádost posoudí komise na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR (nárok na úhradu kurzu tedy nevzniká automaticky). V případě konkrétních dotazů se pak můžete obracet na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Uvedená pravidla mohou být upravena, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.uradprace.cz a www.mpsv.cz.

Potřebujete rady obecného charakteru nebo pomoc s vyplněním formuláře? Využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR - 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail callcentrum@uradprace.cz. Vice zde na stránce o Call centru.