Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR (IPS)

 
 
 
 
 

 

 

ČÍM CHCETE BÝT?

    

 • Uvažujete o svém budoucím povolání?
 • Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia?
 • Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout?

 

IPS poskytuje aktuální informace o:

    

 

IPS poskytuje služby:

    

 • žákům základních škol,    
 • studentům a absolventům středních, vyšších odborných a vysokých škol,    
 • rodičovské veřejnosti,    
 • školským zařízením,    
 • dalším zájemcům.

 

IPS umožňuje:

    

 • prostřednictvím počítačového programu vyhledávání informací o středních, vyšších odborných a vysokých školách v regionu a v celé ČR, včetně jejich studijních a učebních oborů.

 

IPS nabízí ke zhlédnutí:

    

 • krátké informativní filmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí.

 

IPS poskytuje:

    

 • podrobné popisy jednotlivých profesí obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí a dalších požadavků k dané profesi.

 

IPS má k dispozici:

    

 • počítačový program pro testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání.

 

IPS provádí:

    

 • individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol, studenty a absolventy středních, vyšších odborných a vysokých škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi.

 

IPS organizuje besedy:

    

 • pro žáky základních škol k volbě prvního povolání,    
 • pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností Úřadu práce ČR a možností dalšího studia.

 

IPS se podílí:

    

 • na pořádání přehlídek a burz škol, jejichž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol a dalších vzdělávacích institucí v regionu.

 

IPS jako součást Úřadu práce ČR:

    

 • spolupracuje se všemi útvary Úřadu práce ČR, zvláště s útvary zprostředkování, poradenství, rekvalifikací, trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace z těchto oblastí (např. informace o možnostech rekvalifikací, nebo aktuální přehled nových pracovních míst).

 

Co ještě u nás najdete:

    

 • celostátní přehled povolání,    
 • karty povolání,    
 • informační letáky o jednotlivých povoláních,    
 • informační letáky jednotlivých škol.

 

Všechny služby poskytované Úřadem práce ČR jsou bezplatné.

 

Kontakt

K individuálním konzultacím je nutné se předem (možno i telefonicky) objednat. Výběr Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 22. 5. 2020