Doložte přehled o příjmech za 4. čtvrtletí 2023 elektronicky, u příspěvku na bydlení využijte PROLONGACI

15. 12. 2023

Pobíráte přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči?

Pokud Vám Úřad práce ČR na některou z těchto dávek přiznal nárok, je NUTNÉ doložit rozhodné příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí. Tedy za říjen – prosinec 2023. BEZ doložení příjmů NEBUDE moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na uvedené dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Pobíráte příspěvek na bydlení?

Pokud se vaše finanční situace se za posledního čtvrtroku nezměnila, využijte PROLONGACI (1.47 MB). Rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2023 v takovém případě dokládat nemusíte. Úřad práce ČR vám automaticky přepočítá výši příspěvku na bydlení podle právní úpravy platné od ledna 2024 a následně jej vyplatí i za leden – březen 2024.

Pokud vám naopak v posledním čtvrtletí roku 2023 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy, pak nezapomeňte doložit doklad o výši nákladů na bydlení současně s dokladem o výši čtvrtletního příjmu nejpozději do 31. ledna 2024.

Zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR. Vyřiďte své záležitosti on-line. V případě příspěvku na bydlení a přídavku na dítě můžete podklady zaslat přes Klientskou zónu Jenda.

● Tiskopisy žádostí si můžete stáhnout a vytisknout z Integrovaného portálu MPSV.

● O dávky můžete žádat a potřebné podklady posílat několika způsoby – elektronicky, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

● K osobnímu jednání je možné objednat se on-line.

Autor:

ÚP ČR