Aktuality

CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

 

Aktualita z 29.7.2022

Komplexní program přípravy k podnikání v letech 2018–2021 úspěšně absolvovalo 103 účastníků z celkových 126 uchazečů, kteří do programu vstoupili. Všem děkujeme za účast!

Z celkových 103 úspěšných absolventů programu jich 68 zahájilo svou podnikatelskou činnost, 60 z nich s finanční podporou projektu do začátku podnikání. Všem přejeme hodně úspěchů!

Aktuality ke stažení (36.97 kB) (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 30. 6. 2022)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 9. 3. 2022 vyšla v účinnost podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 4. 2023.

Aktuality ke stažení (51.51 kB) (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 30. 4. 2023)

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 9. 3. 2022 vyšla v účinnost podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 4. 2023.

Aktuality ke stažení (51.59 kB) (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 30. 4. 2023)

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 18. 5. 2022 vyšla v účinnost podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 5. 2023.

Aktuality ke stažení (65.73 kB) (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 30. 4. 2023)

Poslední aktualizace: 10. 5. 2023