Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA EXPO 2022 Liberec

Tiskové zprávy 2022

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA EXPO 2022 Liberec

13. 10. 2022

Ve dnech 13. – 15. 10. 2022 probíhá v Liberci tradiční Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí EDUCA EXPO 2022. Letošní již 16. ročník nabízí
prostor pro prezentaci desítek škol a firem, nejen z Libereckého kraje. Pro
návštěvníky z řad žáků, studentů, rodičů, pedagogů a všech ostatních, kteří
hledají příležitost pro své budoucí vzdělávání či pracovní uplatnění, přináší
nejen informace na jednom místě, ale také možnost osobního kontaktu
s vystavovateli a také doprovodný program. Školy připravily vycházejícím
žákům základních škol praktické ukázky studijních programů a oborů. Firmy
prezentují pracovní příležitosti, podmínky i požadavky na budoucí
zaměstnance. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci je spolupořadatelem
této významné akce v regionu, a také vystavovatelem. Kariéroví a speciální
poradci Kontaktního pracoviště Liberec budou po celé tři dny poskytovat
poradenství k volbě a změně povolání, k volbě profese či vhodnému zaměření
rekvalifikací pro dospělé návštěvníky veletrhu.

Autor:

ÚP ČR

Menu