Projekty v realizaci

Celorepublikové projekty

Národní individuální projekty

Národní individuální projekty se soustředí na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce. Národní individuální projekty mají dopad na oblast celého území ČR.

Seznam Národních individuálních projektů OPZ:

Kraj Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Olomoucký Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) V realizaci 1.1. Přístup k zaměstnání   CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání   1. 1. 2019 31. 12. 2023
Olomoucký Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) V realizaci 1.3 Adaptabilita pracovní síly 021 CZ.03.1.52/0.0/0.0/ 15_021/0000053 Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. 3 500 000 000 Kč 1. 12. 2015 31. 12. 2023
Olomoucký Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) V realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_121/0000597 Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR. 1 445 000 000 Kč 1. 1. 2016 30. 6. 2023

Regionální individuální projekty

Regionální individuální projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují okruh cílových skupin osob.

Seznam Regionálních individuálních projektů OP Z Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:

Název projektu Stav Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) Oblast podpory Č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Záruky pro mladé v Olomouckém kraji V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 004 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_004/0000008 Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na ÚP ČR, KrP v Olomouci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. 112 441 402 Kč 1. 2. 2016

31. 5. 2023

Mámo, táto neseďte doma! V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000030 Uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě (děti) do 15 let věku (včetně) a jsou evidováni v evidenci UoZ na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, ÚP ČR. 90 613 336,61 Kč 1. 2. 2016 30. 4. 2023
Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000031 Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. 56 167 555 Kč 1. 2. 2016 30. 4. 2023
Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000032 Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo byli v evidenci ÚP ČR za poslední tři roky déle než 12 měsíců a současně vykazují alespoň 2 další znaky sociálního vyloučení. 70 130 162 Kč 1. 2. 2016 30. 4. 2023

Soutěžní projekty

Soutěžní projekty jsou projekty, které mezi sebou soutěžily o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost formou tzv. otevřené výzvy, a ty nejúspěšnější byly vybrány k realizaci. Níže uvedená tabulka obsahuje nejen soutěžní projekty, ale i jiné projekty, jejichž realizátorem není Úřad práce ČR, ale které přesto mohou pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání získat pracovní uplatnění.

Seznam soutěžních projektů Operačního programu Zaměstnanost Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:

Kraj/místo realizace Název projektu Oblast podpory Č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Realizátor projektu Začátek projektu Konec projektu
Olomoucký kraj, místa realizace: Olomouc, Přerov, Šternberk Komu se nelení, tomu se zelení! Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce 045 CZ.03.1.48/0.0/0.0/
16_045/0010298
Osoby mladší 25 let (včetně studentů posledních ročníků SŠ a VŠ, osoby starší 50 let Ecce Homo Šternberk, z.s. 1. 1. 2019 31. 12. 2021
Olomoucký kraj/Jeseník Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 03_16_064 CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 16_064/0006360 Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Není prozatím v realizaci 1. 5. 2019 30. 6. 2021
Olomoucký kraj

EDU institut, z.s.

Operační program Zaměstnanost 45, změna výzvy č. 31 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0010499 Nezaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní lidé nad 50 let EDU institut, z.s. 1.10. 2019 30.9. 2022
Olomoucký kraj Efekt plus s.r.o. Operační program Zaměstnanost. 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly. 03_16_045 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014494 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let Efekt plus s.r.o. 1. 9. 2019 30. 6. 2022
Území ITI Olomoucké aglomerace (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov – přesné vymezení území Startovací centrum Olomouce 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_045 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014984 Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 25 a nad 50 let Sdružení EDUKOL z. s. 1.1.2019 31.12.2023
Olomoucký Kraj, okres Šumperk, Jeseník www.ajak-sumperk.cz/ Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 1.1 03_18_090

CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012417

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk, nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk 1.4.2020 31.3.2022
Olomoucký, Moravskoslezský http://bec-coop.cz/projekty Podpora zaměstnanosti 03_18_090

CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012461

Osoby pečující o jiné závislé osoby BEC družstvo - Business and Employment Cooperative, M. R. Štefánika 318/1, 78701 Šumperk, IČ 29394287 1.3.2020 28.2.2022
Olomoucký kraj https://www.edu-institut.cz/node/33 Operační program Zaměstnanost 03_18_090 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012442 Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě. EDU institut, z.s. 1.3.2020 28.2.2022
Území MAS Mohelnicko https://sdruzeni-edukol.cz/podpora-zamestnanosti-na-mohelnicku/ 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 853/03_16_047/ CLLD_16_01_067 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014049 Uchazeči a zájemci o zaměstnání Sdružení EDUKOL, z.s. 1.3.2020 28.2.2022
Území MAS Moravská cesta https://sdruzeni-edukol.cz/podpora-zamestnanosti-na-litovelsku/ 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 844/03_16_047/ CLLD_15_01_004 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014240 Uchazeči a zájemci o zaměstnání Sdružení EDUKOL, z.s. 31.1.2020 30.4.2022
Olomoucký kraj /území MAS Hanácké Království http://hanacke-kralovstvi.cz/cz/81/hanacke-kralovstvi-podporuje-zamestnanost OPZ 954/03_16_047/ CLLD_16_01_114

CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014699

MAS Hanácké Království Hanácké Království podporuje zaměstnanost 1.6.2020 31.5.2022
Olomoucký, Moravskoslezský http://bec-coop.cz/projekty Podpora zaměstnanosti 03_18_090 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012461 Osoby pečující o jiné závislé osoby BEC družstvo - Business and Employment Cooperative 1.3.2020 28.2.2022
Olomoucký kraj / území MAS Šumperský venkov OP zaměstnanost (OPZ) | Akademie Šumperk (ajak-sumperk.cz) 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 03_16_047 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0015956 Dlouhodobě nezaměstnaní Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk 1.3.2021 28.2.2023
Olomoucký, MAS Šumperský venkov Máš na to podnikat a pracovat! Podpora zaměstnanosti A76/03_16_047/ CLLD_16_02_106 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0015957 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Jedná se o osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
osoby mladší 25 let, osoby ve věku 50 a více let,osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby se zdravotním postižením,
BEC družstvo - Business and Employment Cooperative 1.1.2021 31.12.2022

 

Kontakty (16.18 kB)

Poslední aktualizace: 30. 8. 2022