Projekty v realizaci

V této záložce získáte přehled o právě realizovaných projektech evropského sociálního fondu na území Olomouckého kraje.

Národní individuální projekty

Národní individuální projekty se soustředí na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce. Národní individuální projekty mají dopad na oblast celého území ČR.

Seznam Národních individuálních projektů OPZ:

Kraj Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Olomoucký Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) V realizaci 1.1. Přístup k zaměstnání   CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání   1. 1. 2019 31. 12. 2021
Olomoucký Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) V realizaci 1.3 Adaptabilita pracovní síly 021 CZ.03.1.52/0.0/0.0/ 15_021/0000053 Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. 3 500 000 000 Kč 1. 12. 2015 31. 12. 2022
Olomoucký Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II V realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_121/0000597 Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR. 1 445 000 000 Kč 1. 1. 2016 30. 6. 2022

Regionální individuální projekty

Regionální individuální projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují okruh cílových skupin osob.

Seznam Regionálních individuálních projektů OP Z Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:

Název projektu Stav Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) Oblast podpory Č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Záruky pro mladé v Olomouckém kraji V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 004 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_004/0000008 Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na ÚP ČR, KrP v Olomouci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. 107 301 402 Kč 1. 2. 2016 31.10.2022
Mámo, táto neseďte doma! V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000030 Uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě (děti) do 15 let věku (včetně) a jsou evidováni v evidenci UoZ na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, ÚP ČR. 90 613 336,61 Kč 1. 2. 2016 30. 4. 2023
Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000031 Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. 56 167 555 Kč 1. 2. 2016 30. 4. 2023
Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji V realizaci Olomoucký kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000032 Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo byli v evidenci ÚP ČR za poslední tři roky déle než 12 měsíců a současně vykazují alespoň 2 další znaky sociálního vyloučení. 70 130 162 Kč 1. 2. 2016 30. 4. 2023

Soutěžní projekty

Soutěžní projekty jsou projekty, které mezi sebou soutěžily o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost formou tzv. otevřené výzvy, a ty nejúspěšnější byly vybrány k realizaci. Níže uvedená tabulka obsahuje nejen soutěžní projekty, ale i jiné projekty, jejichž realizátorem není Úřad práce ČR, ale které přesto mohou pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání získat pracovní uplatnění.

Seznam soutěžních projektů Operačního programu Zaměstnanost Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:

Kraj/místo realizace Název projektu Oblast podpory Č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Realizátor projektu Začátek projektu Konec projektu
Olomoucký kraj, místa realizace: Olomouc, Přerov, Šternberk Komu se nelení, tomu se zelení! Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce 045 CZ.03.1.48/0.0/0.0/
16_045/0010298
Osoby mladší 25 let (včetně studentů posledních ročníků SŠ a VŠ, osoby starší 50 let Ecce Homo Šternberk, z.s. 1. 1. 2019 31. 12. 2021
Olomoucký kraj/Jeseník Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 03_16_064 CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 16_064/0006360 Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Není prozatím v realizaci 1. 5. 2019 30. 6. 2021
Olomoucký kraj/území Olomoucké aglomerace: Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Šternbersko, Uničovsko a Mohelnicko First Job Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_045 – ITI

CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0009917

Uchazeči/ zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku do 25 let se statutem „absolvent“ a uchazeči/ zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 let a více Hanácká aktivní společnost, z.s.
nám. Míru 79
783 45 Senice na Hané
1. 10. 2018 30. 9. 2021
Území aglomerace ITI pro Olomouckou aglomeraci
viz odkaz
Máme práci!!!! Podpora absorpční kapacity 03_16_45-ITI CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0010303 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby do 25 let Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc
1. 12. 2018 30. 11. 2021
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ 03_16_059

CZ.03.3.X/0.0/0.0/

16_059/0011118

Osoby ve věku 15-30 let, které jsou uchazeči o zaměstnání nebo osoby ekonomicky neaktivní, které zároveň splňují alespoň jednu z následujícíh podmínek:
- mají nejvýše dokončené základní vzdělání (ISCED 0 až 2)
- jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3 až 4) prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní déle než 1 rok (případně kombinace obojího s přerušením v maximální kumulativní délce 1 měsíce v průběhu posledních 12 měsíců),
- jsou osoby s nejvýše dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 0 až 4), které jsou klienty, anebo bývalými klienty (do doby maximálně 5-ti let po opuštění zařízení pro výkon ústavní výchovy) zařízení pro výkon ústavní výchovy (např. dětské domovy a výchovné ústavy).
Centrum pro komunitní práci Severní Morava 1.6.2019 31.5.2021
Olomoucký kraj

EDU institut, z.s.

Operační program Zaměstnanost 45, změna výzvy č. 31 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0010499 Nezaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní lidé nad 50 let EDU institut, z.s. 1.10. 2019 30.9. 2022
Olomoucký kraj Efekt plus s.r.o. Operační program Zaměstnanost. 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly. 03_16_045 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014494 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let Efekt plus s.r.o. 1. 9. 2019 30. 6. 2022
Území MAS Šternbersko Podpora zaměstnanosti na Šternbersku 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

526/03_16_047/ CLLD_16_02_110

CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0009843

Uchazeči a zájemci o zaměstnání Sdružení EDUKOL z. s. 1.10.2018 31.5.2021
Území ITI Olomoucké aglomerace (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov – přesné vymezení území Startovací centrum Olomouce 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_045 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014984 Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 25 a nad 50 let Sdružení EDUKOL z. s. 1.1.2019 31.12.2023
Olomoucký Kraj, okres Šumperk, Jeseník www.ajak-sumperk.cz/ Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 1.1 03_18_090

CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012417

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk, nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk 1.4.2020 31.3.2022
Olomoucký, Moravskoslezský http://bec-coop.cz/projekty Podpora zaměstnanosti 03_18_090

CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012461

Osoby pečující o jiné závislé osoby BEC družstvo - Business and Employment Cooperative, M. R. Štefánika 318/1, 78701 Šumperk, IČ 29394287 1.3.2020 28.2.2022
Olomoucký kraj https://www.edu-institut.cz/node/33 Operační program Zaměstnanost 03_18_090 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012442 Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě. EDU institut, z.s. 1.3.2020 28.2.2022
Území MAS Mohelnicko https://sdruzeni-edukol.cz/podpora-zamestnanosti-na-mohelnicku/ 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 853/03_16_047/ CLLD_16_01_067 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014049 Uchazeči a zájemci o zaměstnání Sdružení EDUKOL, z.s. 1.3.2020 28.2.2022
Území MAS Moravská cesta https://sdruzeni-edukol.cz/podpora-zamestnanosti-na-litovelsku/ 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 844/03_16_047/ CLLD_15_01_004 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014240 Uchazeči a zájemci o zaměstnání Sdružení EDUKOL, z.s. 31.1.2020 30.4.2022
Olomoucký kraj /území MAS Hanácké Království http://hanacke-kralovstvi.cz/cz/81/hanacke-kralovstvi-podporuje-zamestnanost OPZ 954/03_16_047/ CLLD_16_01_114

CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014699

MAS Hanácké Království Hanácké Království podporuje zaměstnanost 1.6.2020 31.5.2022
Olomoucký, Moravskoslezský http://bec-coop.cz/projekty Podpora zaměstnanosti 03_18_090 CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012461 Osoby pečující o jiné závislé osoby BEC družstvo - Business and Employment Cooperative 1.3.2020 28.2.2022
Olomoucký kraj / území MAS Šumperský venkov OP zaměstnanost (OPZ) | Akademie Šumperk (ajak-sumperk.cz) 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 03_16_047 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0015956 Dlouhodobě nezaměstnaní Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk 1.3.2021 28.2.2023
Moravskoslezský kraj / Ostrava Chance to Go 3.3 059 CZ.03.3.X/0.0/0.0/ 16_059/0011117 CS projektu jsou mladí nezaměstnaní lidé ve věku od 18 do 30 let věku z ČR splňující níže uvedená specifika, která je řadí mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené Rovnovážka, z. s. 1.1.2020 31.12.2021
Olomoucký, MAS Šumperský venkov Máš na to podnikat a pracovat! Podpora zaměstnanosti A76/03_16_047/ CLLD_16_02_106 CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0015957 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Jedná se o osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
osoby mladší 25 let, osoby ve věku 50 a více let,osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby se zdravotním postižením,
BEC družstvo - Business and Employment Cooperative 1.1.2021 31.12.2022

Poslední aktualizace: 21. 4. 2022