PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020

( doba realizace projektů: do konce roku 2023 )

Tyto projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Realizace projektů probíhá v celém regionu Jihomoravského kraje.
Operační program Zaměstnanost (OPZ) pokrývá oblasti:
•    podpory zaměstnanosti,
•    rovných příležitostí žen a mužů,
•    adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
•    dalšího vzdělávání,
•    sociálního začleňování a boje s chudobou,
•    modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
•    podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

Národní individuální projekty – v realizaci:

-    Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
-    Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II
-    Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání

-     FLEXI - podpora forem flexibilního zaměstnávání (137.73 kB)
-    OUTPLACEMENT - pomoc zaměstnavatelům a propouštěným zaměstnancům (147.48 kB)

 

Přehled národních individuálních projektů v realizaci zde

Regionální individuální projekty – v realizaci:

-    ŽIVOT BEZ BARIÉR Jihomoravském kraji
-    Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji   
-    50 PLUS v Jihomoravském kraji
-    Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji

Přehled regionálních individuálních projektů v realizaci zde

Poslední aktualizace: 3. 12. 2021