Krajská pobočka v Karlových Varech

Důležité sdělení

Oznámení

UPOZORNĚNÍ: Do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách) při vstupu do budovy Úřadu práce ČR. Současně je povinná desinfekce rukou.

UPOZORNĚNÍ: Vážení klienti, od 1.9.2020 bude ÚP ČR Kontaktní pracoviště Mariánské Lázně přestěhované na novou adresu - Hlavní tř. 661/140, 353 01 Mariánské Lázně (do místa Finančního úřadu v Mariánských Lázních).

 

Oznámení s ohledem na aktuální vývoj

epidemiologické situace

 

Aktuální sdělení pro občany:

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť ÚP.

Pokud osobní návštěva není nezbytně nutná, doporučujeme tuto nahradit distanční formou komunikace s úřadem, především telefonickou a mailovou.

Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, doporučujeme objednat se dopředu telefonicky, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí v čekacích halách.

Úřad práce ČR bude sledovat obsazenost agend v objednací aplikaci a případně je připraven objednací kapacity posílit.

Zároveň úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání.

 

Informace k Cílenému programu k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“:

Cheb:            Bc. Petra Matušková,            telefon: 950 117 324

Sokolov:        Bc. Kristina Martínková,     telefon 950 161 318

Karlovy Vary: Pavla Malá,                       telefon 950 125 481

Odpovědi na nejčastější otázky k žádostem o podporu z Programu Antivirus ZDE 

Odpovědi na nejčastější otázky k vyúčtování v rámci Programu Antivirus ZDE
 

Informace ke zprostředkování a evidenci na ÚP:

Anna Mráčková tel.: 950 125 457

Informace pro zaměstnavatele:

Ing. Miroslava Egermayerová, tel.: 950 161 325

 

Eures poradenství pro pendlery: Bc. Šárka Mávrová, tel.: 950 117 321

 

Informace k nepojistným sociálním dávkám:

Hmotná nouze, mimořádná okamžitá pomoc (MOP):

                             Martina Frančíková, tel.: 950 125 437

Státní sociální podpora (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě):

                             Ing. Vladimír Získal, tel.: 950 125 444

Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením:

                             Miroslava Janoušková DiS, tel.: 950 125 524

Adresa Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary 1
Call centrum +420 800 77 99 00
Datová schránka xgmzpcw
Elektronická adresa podatelny podatelna.kv@uradprace.cz
  Úřední hodiny
Pondělí 08:00 -  12:00    13:00 - 17:00
Úterý 08:00 -  11:00  
Středa 08:00 -  12:00  13:00 - 17:00 
Čtvrtek 08:00 -  11:00  
Pátek 08:00 -  11:00 *)  

* Pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty

ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ

Prostřednictvím služby ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ na stránkách úřadu práce www.uradprace.cz si můžete podle svých časových možností zvolit termín – den a hodinu vaší návštěvy

 

Na vybrané pobočky KoP Karlovy Vary,  KoP Karlovy Vary Svahová ul. (Státní soc. podpora),   KoP Ostrov,  SokolovKoP Aš,  KoP Cheb, Svobody 207/52,  KoP Mariánské Lázně se můžete objednat online přes internet v termínu, který Vám vyhovuje.