Inovace v sociálních službách

CZ.1.04/5.1.00/81.00009

Hlavním cílem projektu je vytvoření tematické sítě, v jejímž rámci bude periodicky docházet k výměně informací, dat a know-how mezi ÚP ČR, krajskou pobočkou v Brně a jeho zahraničními partnery.

V rámci projektu bude realizováno následující:

  1. Uspořádání tří odborných workshopů
  2. Zpracování analýzy v oblasti sociálních služeb
  3. Uspořádání závěrečné mezinárodní konference na téma sociálních služeb za účasti všech zahraničních partnerů.
  4. Vytvoření příručky dobré praxe

V rámci projektu bude vytvořena tematická síť mezi partnery z pěti zemí Evropské Unie (ČR, Slovensko, Švédsko, Rakousko a Německo). ČR, Slovensko a Švédsko reprezentují úřady práce, Rakousko a Německo zastupují renomované soukromé instituce, dlouhodobě vyvíjející činnost v oblasti zajišťování sociálních služeb. Poté, co se partnerské organizace seznámí s postupy a nástroji využívanými v praxi v oblasti sociálních služeb v jednotlivých zemích, dojde k jejich evaluaci, a navržení souboru nových postupů, metod a nástrojů pro tuto agendu. Při realizaci projektu budou řešena 3 základní témata. Ke každému z nich bude připraven odborný mezinárodní workshop, z něhož bude vydán sborník v českém i anglickém jazyce. Dalším výstupem projektu bude příručka dobré praxe, opět v českém i anglickém jazyce.