Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Odbor kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí ÚPČR) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.

Agendu zákona č. 106/1999 Sb. vyřizují za Odbor kontrolně právní ÚP ČR - Krajské pobočky v Příbrami:

Příbram JUDr. Alena Lajbnerová 950 156 327 alena.lajbnerova@pb.mpsv.cz
Benešov Mgr. Jitka Hendrychová 950 101 454 jitka.hendrychova@bn.mpsv.cz
Beroun JUDr. Jiřina Nováková 950 102 327 jirina.novakova@be.mpsv.cz
Kladno JUDr. Vladimíra Hamerská 950 127 373 vladimira.hamerska@kl.mpsv.cz
Kolín JUDr. Miroslav Lanc 950 129 327 miroslav.lanc@ko.mpsv.cz
Kutná Hora Marta Holcová 950 131 464 marta.holcova@kh.mpsv.cz
Mělník Mgr. Věra Pokorná 950 135 328 vera.pokorna@me.mpsv.cz
Mladá Boleslav JUDr. Angelina Sychrová 950 136 327 angelina.sychrova@mb.mpsv.cz
Nymburk JUDr. Jaroslava Holánková 950 140 327 jaroslava.holankova@nb.mpsv.cz
Praha-východ Bc. Lenka Machová 950 151 327 lenka.machova@.py.mpsv.cz
Praha-západ Mgr. Petra Kuštová 950 152 345 petra.kustova@pz.mpsv.cz
Rakovník Bc. Simona Šrenková 950 157 327 simona.srenkova@ra.mpsv.cz

Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna.