Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Odbor kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí ÚPČR) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.

Agendu zákona č. 106/1999 Sb. vyřizují za Odbor kontrolně právní ÚP ČR - Krajské pobočky v Příbrami:

Příbram JUDr. Alena Lajbnerová 950 156 327 alena.lajbnerova@uradprace.cz
Benešov Mgr. Jitka Hendrychová 950 101 454 jitka.hendrychova@uradprace.cz
Beroun Blanka Trbušková 950 102 345 blanka.trbuskova@uradprace.cz
Kladno Bc. Alena Vítová 950 127 373 alena.vitova@uradprace.cz
Kolín Mgr. Hana Šůchová 950 129 327 hana.suchova@uradprace.cz
Kutná Hora Jiřina Matyášová BA. 950 131 466 jirina.matyasova@uradprace.cz
Mělník Mgr. Věra Pokorná 950 135 328 vera.pokorna@uradprace.cz
Mladá Boleslav JUDr. Dana Čížková 950 136 373 dana.cizkova@uradprace.cz
Nymburk JUDr. Jaroslava Holánková 950 140 327 jaroslava.holankova@uradprace.cz
Praha-východ Mgr. Ivana Fejtová 950 156 581 ivana.fejtova@uradprace.cz
Praha-západ Mgr. Eva Bucherie 950 152 296 eva.bucherie@uradprace.cz
Rakovník Bc. Veronika Svobodová 950 157 327 veronika.svobodova@uradprace.cz

Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna.

Poslední aktualizace: 28. 2. 2022