Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Důležité sdělení

Oznámení

Důležitá telefonní čísla na agendy Úřadu práce v Praze
naleznete na úvodních stránkách KONTAKTNÍCH PRACOVIŠŤ

Změna umístění kontaktního pracovište pro Prahu 10 - Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411

Vzhledem k přestěhování oddělení hmotné nouze, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče na adresu Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411, byl provoz pracoviště Vršovická 1429/68, k 31.12.2021 ukončen.

Změna umístění některých pracovišť pro Prahu 9 od 24.1.2022 

Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením (oPnP a OZP) pro všechny správní obvody Prahy 9 bude od 24.1.2022 celé umístěno na adrese Jablonecká 724/6, Praha 9 - Prosek
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče (oSSP a PP) pro všechny správní obvody Prahy 9 bude od 24.1.2022 celé umístěno na adrese Sokolovská 324/14, Praha 9 - Vysočany

Pouze neodkladné dotazy z oblasti nepojistných sociálních dávek, týkající se především stavu vyřizovaných žádostí a stavu výplaty dávek jsou vyřizovány v úředních hodinách pracovišť:

PRAHA 2 a 3 - Kontaktní pracoviště Praha 2 a 3 (pro Prahu 1, 2 a 3)

Oddělení státní sociální podpory + 420 775 861 133

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

 

PRAHA 4 - Kontaktní pracoviště Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12)

Oblast nepojistných sociálních dávek + 420 777 912 737

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

 

PRAHA 5 - Kontaktní pracoviště Praha 5 (pro Prahu 5, 13 a 16)

Oblast nepojistných sociálních dávek + 420 775 861 124

Oblast evidence a podpor v nezaměstnanosti + 420 770 119 294

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

 

PRAHA 6 - Kontaktní pracoviště Praha 6 (pro Prahu 6 a 17)

Oddělení HN, PnP a DOZP + 420 777 912 735

Oddělení státní sociální podpory + 420 775 861 131

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

 

PRAHA 8 - Kontaktní pracoviště Praha 8 (pro Prahu 7 a 8)

Oddělení státní sociální podpory+ 420 775 861 109

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

 

PRAHA 9 - Kontaktní pracoviště Praha 9 (pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21)

Oblast nepojistných sociálních dávek a evidence a podpor v nezaměstnanosti + 420 770 119 292

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

 

PRAHA 10 - Kontaktní pracoviště Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22)

Oblast nepojistných sociálních dávek + 420 777 912 737

Kontakty na ostatní zaměstnance ZDE

Pro písemné dotazy z oblasti nepojistných sociálních dávek, týkající se především stavu vyřizovaných žádostí a stavu výplaty dávek: nsd.urgentdotaz.aa@uradprace.cz

 

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií (uradprace.cz)

 

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Žádosti lze podat osobně na oddělení státní sociální podpory příslušného Kontaktního pracoviště Kontakty, případně v elektronické podobě na Formuláře prostřednictvím emailu: podatelna.aa@uradprace.cz (s elektronicky uznávaným podpisem), prostřednictvím datové schránky: 37f43yn, případně prostřednictvím poštovních služeb na adresu Štěpánská 630/57, Praha 1.

Oddělení náhradního výživné: Štěpánská 630/57, Praha 1

Telefon: 950 178 050, 950 178 060, 950 178 061, 950 178 062, 950 178 063, 950 178 813

Více informací o dávce náhradní výživné naleznete na Náhradní výživné

 

Cílený program k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“ pro zaměstnavatele 

Odkaz na elektronický formulář žádosti.

Žádáme zaměstnavatele, aby v rámci tohoto programu zasílali veškeré žádosti, vyúčtování a další doklady výhradně prostřednictvím příslušných, níže uvedených datových schránek nebo mailových adres.

ČÍSLO v názvu datové schránky i mailové adresy označuje příslušnou část Prahy, ve které má zaměstnavatel sídlo.

 

Praha 1 + 2 (správní obvod Praha 1, 2)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 1,2            ID: wymxmng

Mail: antivirus.p12.aa@uradprace.cz

 

Praha 3 + 6 (správní obvod Praha 3, 6, 16)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 3,6            ID: d36xmr4
Mail: antivirus.p36.aa@uradprace.cz

Praha 4 (správní obvod  Praha 4, 11, 12)
DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 4               ID: vvsxmwz

Mail: antivirus.p4.aa@uradprace.cz

 

Praha 5 (správní obvod Praha 5, 13, 17) 

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 5               ID: hxdxmvq

Mail: antivirus.p5.aa@uradprace.cz

 

Praha 7 + 8 + 9 (správní obvod Praha 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9         ID: t4uxm39

Mail: antivirus.p789.aa@uradprace.cz

 

Praha 10 (správní obvod Praha 10, 15, 22)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 10             ID: z5rxmpv

Mail: antivirus.p10.aa@uradprace.cz

 

Obecné informace k programu Antivirus včetně nanuálu pro zaměstnavatele jsou uvedeny na stránkách MPSV a stránkách ÚP ČR.

 

Upozorňujeme, že pracovníci ÚP ČR nejsou oprávněni a tudíž nebudou k programu Antivirus podávat pracovně právní poradenství! ÚP ČR se řídí zákonem o zaměstnanosti. V problematice zákoníku práce se obraťte na svou mzdovou účetní a kompetentním úřadem je Státní úřad inspekce práce.

Zároveň žádáme zaměstnavatele, aby vzhledem k očekávanému množství podávaných žádostí netelefonovali a nezasílali dotazy, týkající se stavu a průběhu zpracování jejich žádosti. V případě jakýchkoli nedostatků v rámci podané žádosti nebo následného vyúčtování budete příslušným zaměstnancem Úřadu práce kontaktováni.

Čerpání mimořádné okamžité pomoci "MOP" v souvislosti s epidemií COVID-19

V případě, že jste se ocitli bez příjmů, nebo se vám příjem v souvislosti s OČR výrazně snížil, je možné žádat o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

K dotazům a podáním používejte výhradně tyto mailové adresy:

 Pracoviště (správní obvod)  e-mail pro informace k MOP
 Praha 2 (1, 2, 3)  mop.p123.aa@uradprace.cz
 Praha 4 (4, 11 ,12)  mop.p4.aa@uradprace.cz
 Praha 5 (5, 13, 16)  mop.p5.aa@uradprace.cz
 Praha 6 (6, 17)  mop.p6.aa@uradprace.cz
 Praha 7  mop.p7.aa@uradprace.cz
 Praha 8  mop.p8.aa@uradprace.cz
 Praha 9 (9, 14, 18, 19, 20)  mop.p9.aa@uradprace.cz
 Praha 10 (10, 15, 22)  mop.p10.aa@uradprace.cz

 

Podmínky přijetí elektronického podání naleznete ZDE.

Adresa Domažlická 1139/11, Žižkov 130 00 Praha 3
Call centrum +420 800 77 99 00
Telefon Volná pracovní místa (Hlášení pracovních míst), monitoring, APZ: 774 786 683, Zprostředkování, poradenství, rekvalifikace: 950 178 307, 950 178 308, formuláře U1: 950 178 364, 365, 921, formuláře U2: 950 178 320, 950 178 030, Zaměstnavatel OZP - příspěvky zaměstnavatelům: 950 178 362, Nepojistné sociální dávky: 950 178 766, Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí: 777 912 730, Kancelář Úřadu: 950 178 315, Odbor kontrolně právní: 950 178 327
Datová schránka w7aznwp
Elektronická adresa podatelny podatelna.aa@uradprace.cz
  Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00  
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00  
Pátek: 8:00 - 11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Úřední doba na pracovišti centrální podatelny v Domažlické ulici 1139/11

  Úřední hodiny podatelny
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 15:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 15:00
Pátek 08:00 - 13:00

 

Datová schránka w7aznwp : Prosíme, uvádějte do přílohy, nebo na obálku datové zprávy číslo jednací, na které reagujete, případně název pracoviště či jméno zaměstnance, ke kterému dokument směřujete.

Adresa el. podatelny podatelna.aa@uradprace.cz . Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna .

Ředitelka úřadu a sekretariát jsou na adrese Žerotínova 38, Praha 3

Detašovaná pracoviště

Žerotínova 1143/38,  Praha 3
  Zajišťuje tyto agendy:
  - ředitelka úřadu a sekretariát, oddělení nepojistných sociálních dávek, odbor právní (odd. právní, odd. insolvence),  interní audit

Štěpánská 630/57 , Praha 1
  Zajišťuje tyto agendy:

  - oddělení náhradního výživného
  - projekt EU PDU

Domažlická 1161/5, Praha 3
  Zajišťuje tyto agendy:
  - zahraniční zaměstnanost a zaměstnávání cizinců, oddělení trhu práce