Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Důležité sdělení

Oznámení

Důležitá telefonní čísla na agendy Úřadu práce v Praze
naleznete na úvodních stránkách KONTAKTNÍCH PRACOVIŠŤ

Vážení klienti, důkladně zvažte, s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR osobně. Většinu záležitostí můžete vyřešit i jinou cestou - využijte podatelnu ÚP ČR, zašlete dokumenty poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Zaměstnance ÚP ČR můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Cílený program k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“ pro zaměstnavatele

Odkaz na elektronický formulář žádosti.

Žádáme zaměstnavatele, aby v rámci tohoto programu zasílali veškeré žádosti, vyúčtování a další doklady výhradně prostřednictvím příslušných, níže uvedených datových schránek nebo mailových adres.

ČÍSLO v názvu datové schránky i mailové adresy označuje příslušnou část Prahy, ve které má zaměstnavatel sídlo.

 

Praha 1 + 2 (správní obvod Praha 1, 2)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 1,2            ID: wymxmng

Mail: antivirus.p12.aa@uradprace.cz

 

Praha 3 + 6 (správní obvod Praha 3, 6, 16)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 3,6            ID: d36xmr4
Mail: antivirus.p36.aa@uradprace.cz

Praha 4 (správní obvod  Praha 4, 11, 12)
DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 4               ID: vvsxmwz

Mail: antivirus.p4.aa@uradprace.cz

 

Praha 5 (správní obvod Praha 5, 13, 17) 

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 5               ID: hxdxmvq

Mail: antivirus.p5.aa@uradprace.cz

 

Praha 7 + 8 + 9 (správní obvod Praha 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9         ID: t4uxm39

Mail: antivirus.p789.aa@uradprace.cz

 

Praha 10 (správní obvod Praha 10, 15, 22)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 10             ID: z5rxmpv

Mail: antivirus.p10.aa@uradprace.cz

 

Obecné informace k programu Antivirus četně nanuálu pro zaměstnavatele jsou uvedeny na stránkách MPSV a stránkách ÚP ČR.

 

Upozorňujeme, že pracovníci ÚP ČR nejsou oprávněni a tudíž nebudou k programu Antivirus podávat pracovně právní poradenství! ÚP ČR se řídí zákonem o zaměstnanosti. V problematice zákoníku práce se obraťte na svou mzdovou účetní a kompetentním úřadem je Státní úřad inspekce práce.

Zároveň žádáme zaměstnavatele, aby vzhledem k očekávanému množství podávaných žádostí netelefonovali a nezasílali dotazy, týkající se stavu a průběhu zpracování jejich žádosti. V případě jakýchkoli nedostatků v rámci podané žádosti nebo následného vyúčtování budete příslušným zaměstnancem Úřadu práce kontaktováni.

Čerpání mimořádné okamžité pomoci "MOP" v souvislosti s epidemií COVID-19

V případě, že jste se ocitli bez příjmů, nebo se vám příjem v souvislosti s OČR výrazně snížil, je možné žádat o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

K dotazům a podáním používejte výhradně tyto mailové adresy:

 Pracoviště (správní obvod)  e-mail pro informace k MOP
 Praha 1, 2 a 3  mop.p123.aa@uradprace.cz
 Praha 4 (4, 11 ,12)  mop.p4.aa@uradprace.cz
 Praha 5 (5, 13, 16)  mop.p5.aa@uradprace.cz
 Praha 6  mop.p6.aa@uradprace.cz
 Praha 7  mop.p7.aa@uradprace.cz
 Praha 8  mop.p8.aa@uradprace.cz
 Praha 9  mop.p9.aa@uradprace.cz
 Praha 10 (10, 15, 22)  mop.p10.aa@uradprace.cz

Podrobněji v tiskové zprávě: Tisková zpráva .pdf

 

Adresa Domažlická 1139/11, Žižkov 130 00 Praha 3
Call centrum +420 800 77 99 00
Datová schránka w7aznwp
Elektronická adresa podatelny podatelna.aa@uradprace.cz
  Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00  
Úterý 08:00 - 11:00  
Středa 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00  
Čtvrtek 08:00 - 11:00  
Pátek 08:00 - 11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pro pozvané klienty)  

 

Úřední doba na pracovišti centrální podatelny v Domažlické ulici 1139/11

  Úřední hodiny podatelny
Pondělí 08:00 - 17:00  
Úterý 08:00 - 15:00  
Středa 08:00 - 17:00  
Čtvrtek 08:00 - 15:00  
Pátek 08:00 - 14:00

 

Datová schránka w7aznwp : Prosíme, uvádějte do přílohy, nebo na obálku datové zprávy číslo jednací, na které reagujete, případně název pracoviště či jméno zaměstnance, ke kterému dokument směřujete.

Adresa el. podatelny podatelna.aa@uradprace.cz . Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna .

 

Ředitelka úřadu a sekretariát jsou na adrese Žerotínova 38, Praha 3

Detašovaná pracoviště

Žerotínova 1143/38,  Praha 3
  Zajišťuje tyto agendy:
  - ředitelka úřadu a sekretariát, odbor nepojistných sociálních dávek, odbor právní (odd. právní, odd. insolvence),  interní audit

Štěpánská 630/57 , Praha 1
  Zajišťuje tyto agendy:
  - projekt EU PDU

Domažlická 1161/5, Praha 3
  Zajišťuje tyto agendy:
  - zahraniční zaměstnanost a zaměstnávání cizinců, oddělení trhu práce