Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Důležité sdělení

Oznámení

Důležitá telefonní čísla na agendy Úřadu práce v Praze
naleznete na úvodních stránkách KONTAKTNÍCH PRACOVIŠŤ

Pouze neodkladné dotazy z oblasti nepojistných sociálních dávek, evidence a podpor v nezaměstnanosti, týkající se především stavu vyřizovaných žádostí a stavu výplaty dávek jsou vyřizovány:
na telefonu: +420 777 912 737 v době Po – Pá, 9:00 – 13:00 hod
a emailové adrese: nsd.urgentdotaz.aa@uradprace.cz

Do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách) při vstupu do budovy Úřadu práce ČR. Současně je povinná desinfekce rukou.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci, nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad práce ČR od pondělí 12. 10. 2020 úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích v celé republice. Lidé mohou i nadále komunikovat s ÚP ČR elektronicky. Osobní návštěva tak není vždy nutná. Úřad práce ČR doporučuje všem klientům, aby zasílali své dokumenty například prostřednictvím datové schránky. 

Cílený program k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“ pro zaměstnavatele 

Odkaz na elektronický formulář žádosti.

Žádáme zaměstnavatele, aby v rámci tohoto programu zasílali veškeré žádosti, vyúčtování a další doklady výhradně prostřednictvím příslušných, níže uvedených datových schránek nebo mailových adres.

ČÍSLO v názvu datové schránky i mailové adresy označuje příslušnou část Prahy, ve které má zaměstnavatel sídlo.

 

Praha 1 + 2 (správní obvod Praha 1, 2)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 1,2            ID: wymxmng

Mail: antivirus.p12.aa@uradprace.cz

 

Praha 3 + 6 (správní obvod Praha 3, 6, 16)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 3,6            ID: d36xmr4
Mail: antivirus.p36.aa@uradprace.cz

Praha 4 (správní obvod  Praha 4, 11, 12)
DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 4               ID: vvsxmwz

Mail: antivirus.p4.aa@uradprace.cz

 

Praha 5 (správní obvod Praha 5, 13, 17) 

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 5               ID: hxdxmvq

Mail: antivirus.p5.aa@uradprace.cz

 

Praha 7 + 8 + 9 (správní obvod Praha 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9         ID: t4uxm39

Mail: antivirus.p789.aa@uradprace.cz

 

Praha 10 (správní obvod Praha 10, 15, 22)

DS: ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 10             ID: z5rxmpv

Mail: antivirus.p10.aa@uradprace.cz

 

Obecné informace k programu Antivirus četně nanuálu pro zaměstnavatele jsou uvedeny na stránkách MPSV a stránkách ÚP ČR.

 

Upozorňujeme, že pracovníci ÚP ČR nejsou oprávněni a tudíž nebudou k programu Antivirus podávat pracovně právní poradenství! ÚP ČR se řídí zákonem o zaměstnanosti. V problematice zákoníku práce se obraťte na svou mzdovou účetní a kompetentním úřadem je Státní úřad inspekce práce.

Zároveň žádáme zaměstnavatele, aby vzhledem k očekávanému množství podávaných žádostí netelefonovali a nezasílali dotazy, týkající se stavu a průběhu zpracování jejich žádosti. V případě jakýchkoli nedostatků v rámci podané žádosti nebo následného vyúčtování budete příslušným zaměstnancem Úřadu práce kontaktováni.

Čerpání mimořádné okamžité pomoci "MOP" v souvislosti s epidemií COVID-19

V případě, že jste se ocitli bez příjmů, nebo se vám příjem v souvislosti s OČR výrazně snížil, je možné žádat o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).

K dotazům a podáním používejte výhradně tyto mailové adresy:

 Pracoviště (správní obvod)  e-mail pro informace k MOP
 Praha 2 (1, 2, 3)  mop.p123.aa@uradprace.cz
 Praha 4 (4, 11 ,12)  mop.p4.aa@uradprace.cz
 Praha 5 (5, 13, 16)  mop.p5.aa@uradprace.cz
 Praha 6 (6, 17)  mop.p6.aa@uradprace.cz
 Praha 7  mop.p7.aa@uradprace.cz
 Praha 8  mop.p8.aa@uradprace.cz
 Praha 9 (9, 14, 18, 19, 20)  mop.p9.aa@uradprace.cz
 Praha 10 (10, 15, 22)  mop.p10.aa@uradprace.cz

 

Adresa Domažlická 1139/11, Žižkov 130 00 Praha 3
Call centrum +420 800 77 99 00
Telefon Volná pracovní místa (Hlášení pracovních míst), monitoring, APZ: 774 786 683, Zprostředkování (U1), poradenství, rekvalifikace: 950 178 307, 950 178 308, Zaměstnavatel OZP - příspěvky zaměstnavatelům: 950 178 362, Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí: 777 912 730, Nepojistné sociální dávky: 950 178 357, Kancelář Úřadu: 950 178 315, Odbor kontrolně právní: 950 178 327
Datová schránka w7aznwp
Elektronická adresa podatelny podatelna.aa@uradprace.cz
  Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý na objednání
Středa 08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Čtvrtek na objednání
Pátek na objednání

 

 

Úřední doba na pracovišti centrální podatelny v Domažlické ulici 1139/11

  Úřední hodiny podatelny
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 11:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 11:00
Pátek 08:00 - 11:00

Datová schránka w7aznwp : Prosíme, uvádějte do přílohy, nebo na obálku datové zprávy číslo jednací, na které reagujete, případně název pracoviště či jméno zaměstnance, ke kterému dokument směřujete.

Adresa el. podatelny podatelna.aa@uradprace.cz . Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna .

 

Ředitelka úřadu a sekretariát jsou na adrese Žerotínova 38, Praha 3

Detašovaná pracoviště

Žerotínova 1143/38,  Praha 3
  Zajišťuje tyto agendy:
  - ředitelka úřadu a sekretariát, odbor nepojistných sociálních dávek, odbor právní (odd. právní, odd. insolvence),  interní audit

Štěpánská 630/57 , Praha 1
  Zajišťuje tyto agendy:
  - projekt EU PDU

Domažlická 1161/5, Praha 3
  Zajišťuje tyto agendy:
  - zahraniční zaměstnanost a zaměstnávání cizinců, oddělení trhu práce