Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce.

Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením.

Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na ÚP.

Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl.č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pokud chce osoba se zdravotním postižením zažádat o pracovní rehabilitaci,

musí tak učinit na kontaktním pracovišti Krajské pobočky pro hlavní město Prahu ÚP ČR podle místa trvalého bydliště.

Autor stránky:

  • Za obsahovou část stránky odpovídá: PhDr. Věra Prokopová, ved. oddělení zprostředkování a poradenství
  • Za úplnost informací na této stránce odpovídá: PhDr. Pavel Uhlář, e-mail: pavel.uhlar@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023