Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


 

CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

 

Aktualita z 19. 2. 2020

Do 6. běhu poradensko-vzdělávacího programu vstoupilo 15 účastníků. Program se realizuje od 18. 2. do 24. 4. 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ze stávajících 60 úspěšných absolventů programu jich 31 zahájilo svou podnikatelskou činnost, 26 z nich získalo finanční příspěvek na zahájení podnikání z prostředků projektu. Všem přejeme hodně úspěchů!

 

Aktuality ke stažení (24.93kB) (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 29. 2. 2020)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 18. 10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (34.88kB) (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 29. 2. 2020)

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 18.10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (33.82kB) (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 29. 2. 2020)

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 27. 5. 2019 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 12. 2021.

Aktuality ke stažení (43.8kB) (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 29. 2. 2020)

Poslední aktualizace: 5. 3. 2020