Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


 

CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

 

Aktualita z 5. 3. 2021

Výběry uchazečů do 8. běhu programu v průběhu března budou s ohledem na epidemickou situaci probíhat individuálně. Uchazeči, kteří mají zájem o bližší informace nebo přímo o účast v programu, nechť kontaktují prosím projektový tým – viz Projekty Evropského sociálního fondu.

 

Ze stávajících 76 úspěšných absolventů programu jich 43 zahájilo svou podnikatelskou činnost, 35 z nich s finančním příspěvkem na zahájení podnikání z prostředků projektu. Všem přejeme hodně úspěchů!

 

Aktuality ke stažení (31.39kB) (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 31. 3. 2021)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 18. 10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (41.06kB) (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 31. 3. 2021)

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 18.10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (40.28kB) (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 31. 3. 2021)

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 27. 5. 2019 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 12. 2021.

Aktuality ke stažení (51.91kB) (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 31. 3. 2021)

Poslední aktualizace: 7. 4. 2021