Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


 

CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

 

Aktualita z 2. 11. 2021

Ze stávajících 89 úspěšných absolventů programu jich 54 zahájilo svou podnikatelskou činnost, 46 z nich s finanční podporou projektu do začátku podnikání. Všem přejeme hodně úspěchů a pěkný podzim!

9. běh: Programu přípravy k podnikání se účastní posledních 15 uchazečů o zaměstnání. Program je realizován od září do konce listopadu 2021. Další program již realizován nebude.

 

Aktuality ke stažení (32.23kB) (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 31. 10. 2021)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 18. 10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (41.68kB) (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 31. 10. 2021)

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 18.10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (41.03kB) (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 31. 10. 2021)

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 27. 5. 2019 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 12. 2021.

Aktuality ke stažení (52.82kB) (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 31. 10. 2021)

Poslední aktualizace: 5. 11. 2021