Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – ZMĚNA TERMÍNU PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O SUPM:

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


 

CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

 

Aktualita z 15. 12. 2020

Ze stávajících 70 úspěšných absolventů programu jich 40 zahájilo svou podnikatelskou činnost, 33 z nich s finančním příspěvkem na zahájení podnikání z prostředků projektu. Všem přejeme i nadále hodně úspěchů!

 

 

Aktuality ke stažení (26.25kB) (Statistiky projektu Cvičná firma v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2020)

 

NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Oznámení:

Dne 18. 10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (35.84kB) (Statistiky projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2020)

NOVÝ START PRO AKTIVNÍ ŽIVOT V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Oznámení:

Dne 18.10. 2018 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 30. 6. 2022.

Aktuality ke stažení (34.81kB) (Statistiky projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2020)

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

REG. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

Oznámení:

Dne 27. 5. 2019 byla schválena podstatná změna v projektu, došlo k prodloužení jeho realizace do 31. 12. 2021.

Aktuality ke stažení (44.95kB) (Statistiky projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji ke dni 31. 12. 2020)

Poslední aktualizace: 6. 1. 2021