Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

Název projektu: Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1.2.2016 – 30.4.2023

Reg.č.projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je snížení počtu nezaměstnaných osob prostřednictvím jeho aktivit. Účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší nezaměstnaní svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Předpokládáme, že do projektu vstoupí min. 716 osob spadajících do cílové skupiny, 92 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 266 nastoupí na společensky účelné pracovní místo.

Projekt zajišťuje nejen ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či evidence na úřadu práce - ztráta motivace, sociálních jistot, apod.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na složenou cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání (UoZ), kterou tvoří UoZ do 25 let věku a UoZ nad 50 let, současně v obou případech musí být v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce.Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Poradenský program Orientace na trhu práce
 • Individuální a skupinové poradenství
 • Vzdělávací kurz Finanční gramotnost
 • Bilanční diagnostika
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná pracovní místa v podobě společensky účelných pracovních míst vyhrazených
 • Doprovodná opatření – např. úhrada jízdného


 

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

 • Výběr účastníků do projektu probíhá průběžně formou individuální informační schůzky s odborným pracovníkem projektu na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Na tyto schůzky je uchazeč o zaměstnání doporučován svým poradcem pro zprostředkování, příp. se může v případě zájmu obrátit na odborného pracovníka sám.
 • Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše na této schůzce Dohodu o účasti v projektu.
 • Vstup do projektu je dobrovolný.
 • Některé aktivity jsou povinné.
 • Účastník, který neabsolvuje povinné aktivity projektu, nemůže být zařazen na dotované pracovní místo.

 

Informace pro zaměstnavatele:

 • Příspěvek na mzdové náklady lze poskytnout pouze na uchazeče o zaměstnání, který je účastníkem projektu a absolvoval povinné aktivity projektu.
 • Všechny potřebné dokumenty (žádost vč. příloh) je nutné předložit úplné vždy do 10. dne daného měsíce, aby v případě schválení byl možný nástup do zaměstnání od prvního dne následujícího měsíce.
 • Příspěvek je nenárokový.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.
 • Příspěvek bude poskytován maximálně do 28. února 2023

Podrobné informace jsou uvedeny v Manuálu pro žadatele o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

 

Kam se obrátit pro informace:

adresa pracoviště

korespondenční adresa

kontaktní osoby

kontakt

kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Bc. Lucie Janatková, DiS., projektová manažerka

950 144 475

lucie.janatkova@uradprace.cz

Helena Ročková finanční manažerka

950 144 476

helena.rockova@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Pardubice - budova AutoForum
Na Spravedlnosti 1533,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Lenka Žipajová

950 144 728

 

 lenka.zipajova@uradprace.cz

 

Mgr. Irena Dobiášová

950 144 443

irena.dobiasova@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Chrudim
budova Ministerstva zemědělství ČR,
Poděbradova 909,
537 01 Chrudim 1

UPČR kontaktní pracoviště Chrudim,
Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Ing. Ludmila Šantrůčková

950 119 449

Ludmila.santruckova@uradprace.cz

 

 

 

kontaktní pracoviště Svitavy,
Lanškrounská 1899/ 2,
568 02 Svitavy 2

UPČR kontaktní pracoviště Svitavy,
Bezručova 2055/13, Předměstí,
568 02 Svitavy 2

Alžběta Kopecká

950 163 595

alzbeta.kopecka@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - budova OSSZ
Smetanova 43,
562 01 Ústí nad Orlicí 1

UPČR kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 1394,
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Eva Hollinetz

950 172 390

eva.hollinetz@uradprace.cz

 

 

Poslední aktualizace: 4. 11. 2022