Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Název projektu: Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

 

 

Byl ukončen příjem nových žádostí o příspěvek na mzdové náklady a nábor nových uchazečů a zájemců do projektu.

Případné bližší informace Vám sdělí odborní pracovníci na jednotlivých kontaktních pracovištích, viz. kontakty níže.

 

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektu

Projekt Záruky pro mladé v Pardubickém kraji navazuje na úspěšnou realizaci Odborných praxí pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a zvýšení samotné zaměstnatelnosti cílové skupiny, zlepšení jejího postavení na trhu práce a zvýšení jejího uplatnění na trhu práce pomocí aktivit a nástrojů projektu (jak klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tak i inovativních nástrojů).

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení problému nezaměstnanosti a nízké zaměstnatelnosti cílové skupiny. Cílová skupina je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a efekty s tím spojeným. S postupující délkou nezaměstnanosti ztrácí člověk schopnost adaptovat se na pracovní prostředí a může tak propadnout do skupiny nikdy nepracujících osob. Tyto osoby mohou pak přenášet své sociální návyky a schémata na další generace. Proto je velmi naléhavé řešit situaci mladých lidí na trhu práce komplexně a za použití inovativních nástrojů. Projekt řeší i nedostatečnou orientaci cílové skupiny na trhu práce - v nabídce práce i ve své prezentaci před potenciálním zaměstnavatelem. Ke zvládnutí tohoto problému budou využity aktivity projektu - vstupní skupinový program Orientace na trhu práce a následně pravidelné individuální konzultace. V průběhu programu Orientace na trhu práce získají účastníci projektu nejen nové znalosti, ale i potřebné dovednosti při jejich aktivním zapojení do průběhu programu. V některých případech může být problémem i nedostatečné vzdělání. Řešením je možnost návratu do vzdělávání (v případě nedokončeného středního vzdělání) anebo poskytnutí rekvalifikace podle požadavků budoucího zaměstnavatele.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let věku včetně. Pozor, aktivity, které jsou v projektu obsaženy, mají různou cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny, viz dále.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

 • Výběr účastníků do projektu
 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství
 • Rekvalifikační kurzy
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná místa v podobě Odborné praxe či Práce na zkoušku
 • Doprovodná opatření

 

Jak se do projektu zapojit?

Nábor účastníků projektu bude probíhat formou hromadných nebo individuálních informačních schůzek, na které budou uchazeči splňující kritéria vstupu do projektu pozváni. Na této schůzce osoba, která má zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný. Zaměstnavatel nemůže přihlásit uchazeče na schůzku, výběr uchazečů provádí oddělení zprostředkování ve spolupráci s oddělením ESF, případně se uchazeč o zaměstnání může sám informovat přímo u odborného pracovníka projektu.

 

Aktivity Odborné praxe se může zúčastnit uchazeč, který splňuje následující:

 

 1. věk do 29 let (včetně)
 2. bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
 3. evidovaní na ÚP ČR déle než 3 měsíce,
 4. postrádají pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při součtu několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)

 

Aktivita Práce na zkoušku je určena pro uchazeče o zaměstnání (dále UoZ), kteří spadají do jedné z těchto dvou skupin:

 

 • UoZ do 29 let věku (včetně) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, s délkou evidence na ÚP ČR min. 3 měsíce, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)
 • ostatní UoZ do 29 let věku (včetně), kteří jsou evidováni na ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo UoZ, jejichž evidence na ÚP ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně)

 

Návrat do vzdělávání

 • pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je ZŠ

 

Postup pro zaměstnavatele

 

 • Zaměstnavatel zašle pracovníkům projektu předběžný dotazník se specifikací pracovního místa, které chce obsadit.
 • Odborný pracovník projektu zašle zaměstnavateli výběr účastníků projektu, tedy bude to seznam vytvořený z účastníků projektu, kteří již absolvovali poradenský program nebo jím procházejí, nikoliv z celé evidence. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že účastník může k zaměstnavateli nastoupit až po úspěšném absolvování tohoto poradenského programu.
 • S těmito účastníky projektu zaměstnavatel uspořádá výběrové řízení.
 • Zaměstnavatel bude informovat odborné pracovníky projektu o výsledku výběrového řízení.
 • Následně zaměstnavatel může na vybraného účastníka projektu podat žádost o dotované pracovní místo.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.

 

 

Kam se obrátit pro informace?

 

Projektový manažer

Veronika Slámová, DiS. - 950 144 738; veronika.slamova@uradprace.cz

 

Finanční manažer

Kateřina Kopecká, DiS. - 950 144 437; katerina.kopecka1@uradprace.cz

 

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

 

Odborní pracovníci

 

Pardubice

Bc. Dita Jiráčková - 950 144 702, dita.jirackova@radprace.cz

 

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: budova Autoforum, Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice

 

Chrudim

Jana Holubová - 950 119 482; jana.holubova2@uradprace.cz

Denisa Bursová - 950 119 481; denisa.bursova@uradprace.cz

 

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Pracovníci sídlí na adrese: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim (budova Ministerstva zemědělství)

 

Svitavy

Libuše Munzarová, 950 163 456, libuse.munzarova@uradprace.cz

 

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 538 02 Svitavy 2

Pracovníci sídlí na adrese: Lanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy

 

Ústí nad Orlicí

Libuše Munzarová (zástup), 950 163 456, libuse.munzarova@uradprace.cz

 

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Pracovník sídlí na adrese: budova OSSZ, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

 

 

 

Aktivita ODBORNÁ PRAXE:

Vyúčtování SÚPM_OP (101.5 kB)

Průběžné hodnocení odborné praxe (76.76 kB)

Osvědčení o absolvování odborné praxe (82 kB)

Závěrečné hodnocení odborné praxe (76.74 kB)

 

MENTOR:

Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora (100 kB)

 

 

Poslední aktualizace: 6. 3. 2023