Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Název projektu: Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1. 2. 2016 – 31. 12. 2021

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

 

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektu

Projekt Záruky pro mladé v Pardubickém kraji navazuje na úspěšnou realizaci Odborných praxí pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a zvýšení samotné zaměstnatelnosti cílové skupiny, zlepšení jejího postavení na trhu práce a zvýšení jejího uplatnění na trhu práce pomocí aktivit a nástrojů projektu (jak klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tak i inovativních nástrojů).

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení problému nezaměstnanosti a nízké zaměstnatelnosti cílové skupiny. Cílová skupina je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a efekty s tím spojeným. S postupující délkou nezaměstnanosti ztrácí člověk schopnost adaptovat se na pracovní prostředí a může tak propadnout do skupiny nikdy nepracujících osob. Tyto osoby mohou pak přenášet své sociální návyky a schémata na další generace. Proto je velmi naléhavé řešit situaci mladých lidí na trhu práce komplexně a za použití inovativních nástrojů. Projekt řeší i nedostatečnou orientaci cílové skupiny na trhu práce - v nabídce práce i ve své prezentaci před potenciálním zaměstnavatelem. Ke zvládnutí tohoto problému budou využity aktivity projektu - vstupní skupinový program Orientace na trhu práce a následně pravidelné individuální konzultace. V průběhu programu Orientace na trhu práce získají účastníci projektu nejen nové znalosti, ale i potřebné dovednosti při jejich aktivním zapojení do průběhu programu. V některých případech může být problémem i nedostatečné vzdělání. Řešením je možnost návratu do vzdělávání (v případě nedokončeného středního vzdělání) anebo poskytnutí rekvalifikace podle požadavků budoucího zaměstnavatele.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let věku včetně. Pozor, aktivity, které jsou v projektu obsaženy, mají různou cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny, viz dále.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

 • Výběr účastníků do projektu
 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství
 • Rekvalifikační kurzy
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná místa v podobě Odborné praxe či Práce na zkoušku
 • Doprovodná opatření

 

Nábor účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek, na které budou uchazeči splňující kritéria vstupu do projektu pozváni. Na této hromadné schůzce osoba, která má zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný. Zaměstnavatel nemůže přihlásit uchazeče na schůzku, výběr uchazečů provádí oddělení zprostředkování ve spolupráci s oddělením ESF.

Aktivity Odborné praxe se může zúčastnit uchazeč, který splňuje následující:

 1. věk do 29 let (včetně)
 2. bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
 3. evidovaní na ÚP ČR déle než 3 měsíce,
 4. postrádají pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při součtu několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)

Aktivita Práce na zkoušku je určena pro uchazeče o zaměstnání (dále UoZ), kteří spadají do jedné z těchto dvou skupin:

 • UoZ do 29 let věku (včetně) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, s délkou evidence na ÚP ČR min. 3 měsíce, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)
 • ostatní UoZ do 29 let věku (včetně), kteří jsou evidováni na ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo UoZ, jejichž evidence na ÚP ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně)

 

Návrat do vzdělávání

 • pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je ZŠ

 

Postup pro zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel zašle pracovníkům projektu předběžný dotazník se specifikací pracovního místa, které chce obsadit.
 • Odborný pracovník projektu zašle zaměstnavateli výběr účastníků projektu, tedy bude to seznam vytvořený z účastníků projektu, kteří již absolvovali poradenský program nebo jím procházejí, nikoliv z celé evidence. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že účastník může k zaměstnavateli nastoupit až po úspěšném absolvování tohoto poradenského programu.
 • S těmito účastníky projektu zaměstnavatel uspořádá výběrové řízení.
 • Zaměstnavatel bude informovat odborné pracovníky projektu o výsledku výběrového řízení.
 • Následně zaměstnavatel může na vybraného účastníka projektu podat žádost o dotované pracovní místo.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


 

Kam se obrátit pro informace?

 

Projektový manažer

Veronika Slámová, DiS. - 950 144 738; veronika.slamova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

 

Finanční manažer

Kateřina Kopecká, DiS. - 950 144 437; katerina.kopecka1@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

 

Odborní pracovníci

Pardubice

Bc. Lucie Janatková, DiS. - 950 144 473; lucie.janatkova@uradprace.cz

Ing. Dagmar Gálová, - 950 144 702, dagmar.galova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: budova Autoforum, Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice

 

Chrudim

Jana Holubová - 950 119 482; jana.holubova2@uradprace.cz

Ing. Vendula Hrstková - 950 119 481; vendula.hrstkova1@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Pracovníci sídlí na adrese: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim (budova Ministerstva zemědělství)

 

Svitavy

Bc. Lucie Křížová - 950 163 456; lucie.krizova2@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 538 02 Svitavy 2

Pracovníci sídlí na adrese: Lanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy

 

Ústí nad Orlicí

Lenka Kubíčková - 950 172 516; lenka.kubickova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394,

562 01 Ústí nad Orlicí 1

Pracovník sídlí na adrese: budova OSSZ, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

 

 

Aktivita Odborné praxe

Aktivita Práce na zkoušku

Pro účastníka

Poslední aktualizace: 16. 2. 2021