Tiskové zprávy 2019

Úřad práce ČR svá pracoviště hromadně neruší, s obcemi stále jedná

5. 12. 2019

Úřad práce ČR v žádném případě hromadně neruší svá kontaktní
pracoviště. V návaznosti na schválený rozpočet na příští rok, kdy v resortu
práce a sociálních věcí bude méně prostředků na věcné výdaje, ale musí
přijmout určitá opatření. V současné době proto stále probíhají jednání se
starosty o dalších krocích, např. o možnosti vyčlenění prostor, kde by ÚP ČR
mohl v omezeném režimu obsloužit klienty z daných měst a obcí. Případná
omezení provozu či výjimečné zrušení se budou týkat malých pracovišť, kde
působí maximálně tři zaměstnanci Úřadu práce ČR.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz