Rada/odborný rada – referent ekonomický a finanční v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru provozně ekonomického GŘ Úřadu práce ČR Praha, ID 50037075

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
6. 10. 2022