Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou

Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání Žďár nad Sázavou
Státní sociální podpora Žďár nad Sázavou
Hmotná nouze Žďár nad Sázavou
Sociální služby, příspěvek na péči Žďár nad Sázavou
Dávky pro osoby se zdravotním postižením Žďár nad Sázavou
[""] Žďár nad Sázavou
Elektronická pošta podatelny podatelna.zr@uradprace.cz
ID datové schránky xc8zp5y
Call centrum +420 800 779 900
Při zpracování šablony došlo k chybě.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> option?number [in template "20115#20151#190764" at line 383, column 26]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if option?number < 10 [in template "20115#20151#190764" in macro "printSluzba" at line 383, column 21]
	- Reached through: @printSluzba nazev="Zprostředkování z... [in template "20115#20151#190764" at line 94, column 17]
----
1<style> 
2.asseco-theme.body__wrapper .form__tab .box { 
3  border-radius: 0; 
4  box-shadow: none; 
5  margin-bottom: 0; 
6  border-bottom: none; 
7  padding: 0; 
8
9.asseco-theme.body__wrapper .form__tab .box .box__inner { 
10  padding: 0!important; 
11
12</style> 
13<#assign  
14  sluzbaIndex = 0  
15  spolecneUredniHodinyArticleId = '1880228' 
16/> 
17<div class="box"> 
18  <div class="box__inner"> 
19    <div class="box__block"> 
20    	<div class="row"> 
21    		<div class="col-xs-12"> 
22    			<h2>${nazev.getData()}</h2> 
23    		</div> 
24    	</div> 
25    </div> 
26     
27    <#if oznameni?? && oznameni.getData()?has_content> 
28      <#assign showOznameni = true /> 
29      <#if oznameni.datumPlatnosti?? && oznameni.datumPlatnosti.getData()?has_content> 
30        <#assign  
31          datumPlatnosti = oznameni.datumPlatnosti.getData()?date("yyyy-MM-dd")  
32          nowDate = dateUtil.newDate()?string("yyyy-MM-dd")?date("yyyy-MM-dd") 
33        /> 
34         
35        <#if datumPlatnosti gte nowDate> 
36          <#assign showOznameni = true /> 
37        </#if> 
38    	</#if> 
39      <#if showOznameni> 
40      	<div class="row"> 
41      		<div class="col-xs-12"> 
42            <div class="message"> 
43              <div class="row"> 
44                <div class="col-xs-12 col-sm-2 mb-a-20 mt-a-20"> 
45                  <img src="/o/mpsv-theme/images/icons/info.svg" title="Důležité sdělení" alt="Důležité sdělení" class="message__icon"> 
46                </div> 
47                <div class="col-xs-12 col-sm-8 mb-a-20 mt-a-20"> 
48                  <h3>Oznámení</h3> 
49                  <div > 
50                    ${oznameni.getData()} 
51                  </div> 
52                </div> 
53              </div> 
54            </div> 
55          </div> 
56        </div> 
57      </#if> 
58    </#if> 
59     
60    <div class="box__block"> 
61      <div class="row"> 
62        <div class="col-xs-12 col-md-6 col-md-push-6"> 
63          <div id="${zkratka.getData()}-map-frame" style="height:400px"> 
64          </div> 
65          <@addMapyCzJs /> 
66        </div> 
67        <div class="col-xs-12 col-md-5 col-md-pull-6"> 
68          <#if uredniHodiny.spolecneUredniHodiny?? && uredniHodiny.spolecneUredniHodiny.getData()?has_content && getterUtil.getBoolean(uredniHodiny.spolecneUredniHodiny.getData())> 
69            <#assign 
70              JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") 
71              spolecneUredniHodinyArticle = JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(groupId, spolecneUredniHodinyArticleId, 0)!"" 
72            /> 
73            <#if spolecneUredniHodinyArticle?has_content> 
74              <#assign 
75                doc = saxReaderUtil.read(spolecneUredniHodinyArticle.getContent()) 
76                obsah = doc.valueOf("//dynamic-element[@name='obsah']/dynamic-content/text()") 
77              /> 
78              ${obsah} 
79            </#if> 
80          <#else> 
81            ${uredniHodiny.getData()}             
82          </#if> 
83           
84          <#if onlineObjednani?? && onlineObjednani.getData()?has_content > 
85            <p> 
86              <a class="with-icon only-icon" target="_blank" href="${onlineObjednani.getData()}">Online objednání</a> 
87            </p> 
88          </#if> 
89        </div> 
90      </div> 
91    </div> 
92    <div class="box__block"> 
93      <#if zprZam?? && zprZam.zprZamAdresa.getData()?has_content> 
94        <@printSluzba nazev="Zprostředkování zaměstnání" adresa=zprZam.zprZamAdresa.getData() telefony=zprZam.zprZamTelefon!"" faxy=zprZam.zprZamFax!"" email=zprZam.zprZamEmail.getData() handicap=zprZam.zprZamHandicap.getOptions()/> 
95      </#if> 
96       
97      <#if statSoc?? && statSoc.statSocAdresa.getData()?has_content> 
98        <@printSluzba nazev="Státní sociální podpora" adresa=statSoc.statSocAdresa.getData() telefony=statSoc.statSocTelefon!"" faxy=statSoc.statSocFax!"" email=statSoc.statSocEmail.getData() handicap=statSoc.statSocHandicap.getOptions()/> 
99      </#if> 
100       
101      <#if hmotNouze?? && hmotNouze.hmotNouzeAdresa.getData()?has_content> 
102        <@printSluzba nazev="Hmotná nouze" adresa=hmotNouze.hmotNouzeAdresa.getData() telefony=hmotNouze.hmotNouzeTelefon!"" faxy=hmotNouze.hmotNouzeFax!"" email=hmotNouze.hmotNouzeEmail.getData() handicap=hmotNouze.hmotNouzeHandicap.getOptions()/> 
103      </#if> 
104       
105      <#if socSluzby?? && socSluzby.socSluzbyAdresa.getData()?has_content> 
106        <@printSluzba nazev="Sociální služby, příspěvek na péči" adresa=socSluzby.socSluzbyAdresa.getData() telefony=socSluzby.socSluzbyTelefon!"" faxy=socSluzby.socSluzbyFax!"" email=socSluzby.socSluzbyEmail.getData() handicap=socSluzby.socSluzbyHandicap.getOptions()/> 
107      </#if> 
108       
109      <#if davky?? && davky.davkyAdresa.getData()?has_content> 
110        <@printSluzba nazev="Dávky pro osoby se zdravotním postižením" adresa=davky.davkyAdresa.getData() telefony=davky.davkyTelefon!"" faxy=davky.davkyFax!"" email=davky.davkyEmail.getData() handicap=davky.davkyHandicap.getOptions()/> 
111      </#if> 
112       
113      <#if sluzba?? && sluzba.getSiblings()?has_content && sluzba.getSiblings()?first.sluzbaNazev.getData()?has_content> 
114        <#list sluzba.getSiblings() as curSluzba> 
115          <@printSluzba nazev=curSluzba.sluzbaNazev.getData() adresa=curSluzba.sluzbaAdresa.getData() telefony=curSluzba.sluzbaTelefon!"" faxy=curSluzba.sluzbaFax!"" email=curSluzba.sluzbaEmail.getData() handicap=curSluzba.sluzbaHandicap.getOptions()/>   
116        </#list> 
117      </#if> 
118       
119      <#-- pripadne ukoncenie <div class="row"> v pripade, ze je neparny pocet sluzieb --> 
120      <#if sluzbaIndex == 1> 
121          </div> 
122        </div> 
123      </#if> 
124    </div> 
125  </div> 
126</div> 
127 
128<#macro addMapyCzJs> 
129  <#assign adresy = [] /> 
130  <#if zprZam?? && zprZam.zprZamAdresa.getData()?has_content> 
131    <#assign adresy = adresy + [ zprZam.zprZamAdresa.getData() ]/> 
132  </#if> 
133  <#if statSoc?? && statSoc.statSocAdresa.getData()?has_content> 
134    <#if !adresy?seq_contains(statSoc.statSocAdresa.getData())> 
135      <#assign adresy = adresy + [ statSoc.statSocAdresa.getData() ] /> 
136    </#if> 
137  </#if> 
138  <#if hmotNouze?? && hmotNouze.hmotNouzeAdresa.getData()?has_content> 
139    <#if !adresy?seq_contains(hmotNouze.hmotNouzeAdresa.getData())> 
140      <#assign adresy = adresy + [ hmotNouze.hmotNouzeAdresa.getData() ] /> 
141    </#if> 
142  </#if> 
143  <#if socSluzby?? && socSluzby.socSluzbyAdresa.getData()?has_content> 
144    <#if !adresy?seq_contains(socSluzby.socSluzbyAdresa.getData())> 
145      <#assign adresy = adresy + [ socSluzby.socSluzbyAdresa.getData() ] /> 
146    </#if> 
147  </#if> 
148  <#if davky?? && davky.davkyAdresa.getData()?has_content> 
149    <#if !adresy?seq_contains(davky.davkyAdresa.getData())> 
150      <#assign adresy = adresy + [ davky.davkyAdresa.getData() ] /> 
151    </#if> 
152  </#if> 
153  <#if sluzba?? && sluzba.getSiblings()?has_content && sluzba.getSiblings()?first.sluzbaNazev.getData()?has_content> 
154    <#list sluzba.getSiblings() as curSluzba> 
155      <#if !adresy?seq_contains(curSluzba.sluzbaAdresa.getData())> 
156        <#assign adresy = adresy + [ curSluzba.sluzbaAdresa.getData() ] /> 
157      </#if> 
158    </#list> 
159  </#if> 
160   
161  <#if adresy?size gt 0> 
162    <#assign adresa = adresy?first /> 
163 
164    <script type="text/javascript"> 
165      ${zkratka.getData()?replace("-","")}GeocodeAddress(); 
166      
167      function ${zkratka.getData()?replace("-","")}GeocodeAddress() { 
168         
169        var fullAddress = '${adresa}'; 
170         
171        // odstran PSC 
172        fullAddress = fullAddress.replace(/[0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9]/g, ""); 
173         
174        // odstran cislo posty 
175        if (fullAddress.indexOf('Praha') == -1) {         
176          fullAddress = fullAddress.replace(/ [0-9]+$/g, ""); 
177
178         
179        //console.log("Geocode: " + fullAddress); 
180     
181        new SMap.Geocoder(fullAddress, ${zkratka.getData()?replace("-","")}Odpoved, { 
182          // parametry pro omezeni mista - bounding box ceske republiky dle https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic 
183          bbox: [SMap.Coords.fromWGS84(12.09, 51.06), SMap.Coords.fromWGS84(18.87, 48.55)], 
184          count: 1 
185        }); 
186      }  
187      
188      function ${zkratka.getData()?replace("-","")}Odpoved(geocoder) { /* Odpověď */ 
189	     
190        if (!geocoder.getResults()[0].results.length) { 
191         
192          //debug 
193          //console.log("Tohle neznam: query = '" + geocoder._query + "'");           
194                     
195          return; 
196
197         
198        var vysledek = geocoder.getResults()[0].results[0]; 
199        //console.log("Label: " + vysledek.label + ", query " + geocoder._query); 
200 
201        var info = { 
202          center: vysledek.coords, 
203          label: vysledek.label, 
204          source: vysledek.source, 
205          id: vysledek.id 
206
207          
208        ${zkratka.getData()?replace("-","")}Mapa = ${zkratka.getData()?replace("-","")}InitMap(info);          
209
210       
211      function ${zkratka.getData()?replace("-","")}InitMap(info) { 
212		    var mapa = new SMap(JAK.gel("${zkratka.getData()}-map-frame"), info.center, 17); 
213        mapa.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable(); 
214        mapa.addDefaultControls(); 
215         
216        layer = new SMap.Layer.Marker(); 
217        mapa.addLayer(layer); 
218        layer.enable(); 
219         
220        var options = { 
221          title: info.label 
222        }; 
223        var marker = new SMap.Marker(info.center, "${zkratka.getData()}-marker", options); 
224        layer.addMarker(marker); 
225         
226        var coords = []; 
227        ${zkratka.getData()?replace("-","")}PushCoords(marker, coords, mapa, false); 
228         
229        var overview = new SMap.Control.Overview(); 
230        mapa.addControl(overview); 
231         
232        var zobrazitLink = "https://mapy.cz/zakladni?x=" + info.center.x + "&y=" + info.center.y + "&z=18&source=" + info.source + "&id=" + info.id; 
233        var zobrazitText = "<img src='https://api.mapy.cz/img/api/logo.svg'>"; 
234        var zobrazitLinkElem = JAK.mel("a", {href:zobrazitLink, target:"_blank", innerHTML:zobrazitText}); 
235        zobrazitLinkElem.style.cssText = "position:absolute;bottom:0px;right:0px;display:block;"; 
236        mapa.getContainer().appendChild(zobrazitLinkElem); 
237         
238        <#list adresy as dalsiAdresa> 
239          <#if !dalsiAdresa?is_first> 
240            //console.log("dalsi: " + '${dalsiAdresa}' + ${dalsiAdresa?is_last?c}); 
241            ${zkratka.getData()?replace("-","")}GeocodeAddressAndAddMarker('${dalsiAdresa}', layer, ${dalsiAdresa?is_last?c}, coords, mapa); 
242          </#if> 
243        </#list> 
244         
245        return mapa; 
246
247	     
248	    function ${zkratka.getData()?replace("-","")}GeocodeAddressAndAddMarker(address, layer, isLast, coords, mapa) { 
249        var fullAddress = address; 
250          
251        // odstran PSC                                        
252        fullAddress = fullAddress.replace(/[0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9]/g, ""); 
253         
254        // odstran cislo posty 
255        if (fullAddress.indexOf('Praha') == -1) {         
256          fullAddress = fullAddress.replace(/ [0-9]+$/g, ""); 
257
258	       
259        //console.log("adresa: " + fullAddress); 
260         
261	      var geocode = new SMap.Geocoder(fullAddress, function(x) {${zkratka.getData()?replace("-","")}GeocodeAddressAndAddMarkerOdpoved(x, layer, isLast, coords, mapa)}, { 
262          // parametry pro omezeni mista - bounding box ceske republiky dle https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic 
263          bbox: [SMap.Coords.fromWGS84(12.09, 51.06), SMap.Coords.fromWGS84(18.87, 48.55)], 
264          count: 1 
265        }); 
266
267	     
268	    function ${zkratka.getData()?replace("-","")}GeocodeAddressAndAddMarkerOdpoved(geocoder, layer, isLast, coords, mapa) { 
269	      if (!geocoder.getResults()[0].results.length) { 
270         
271          //console.log("Tohle neznam - marker - query = '" + geocoder._query + "'"); 
272           
273          return; 
274        } else { 
275          var vysledek = geocoder.getResults()[0].results[0]; 
276           
277          var info = { 
278            center: vysledek.coords, 
279            label: vysledek.label, 
280            source: vysledek.source, 
281            id: vysledek.id 
282
283           
284          ${zkratka.getData()?replace("-","")}AddMarker(info, layer, isLast, coords, mapa); 
285
286
287	     
288	    function ${zkratka.getData()?replace("-","")}AddMarker(info, layer, isLast, coords, mapa) { 
289	      var options = { 
290          title: info.label 
291        }; 
292	      var marker = new SMap.Marker(info.center, "", options); 
293        layer.addMarker(marker); 
294         
295        ${zkratka.getData()?replace("-","")}PushCoords(marker, coords, mapa, isLast); 
296
297	     
298	    function ${zkratka.getData()?replace("-","")}PushCoords(marker, coords, mapa, isLast) { 
299	       
300	      coords.push(marker.getCoords()); 
301	       
302        //console.log("pushCoord: " + marker.getCoords() + ", isLast = " + isLast); 
303         
304	      // prepocitej vzdy, protoze geocoder je asynchronni 
305        if (true) { 
306	        var cz = mapa.computeCenterZoom(coords); 
307          mapa.setCenterZoom(cz[0], (cz[1] - 1)); 
308
309         
310
311    </script> 
312	</#if> 
313</#macro> 
314 
315<#macro formatAddress address> 
316 
317 <#assign  
318  street = address?split(",")[0] 
319  city = address?split(",")[1] 
320  city = city?trim 
321  
322  city = city?replace(" ", "&nbsp;")  
323 /> 
324  
325 ${street}, ${city} 
326 
327</#macro> 
328 
329<#macro printSluzba nazev adresa telefony faxy email handicap> 
330  <#if sluzbaIndex == 0> 
331    <div class="box__block"> 
332      <div class="row"> 
333        <div class="col-xs-12 col-md-5"> 
334  <#else> 
335    <div class="col-xs-12 col-md-5 col-md-offset-1"> 
336  </#if> 
337   
338    <h3>${nazev}</h3> 
339    <table> 
340      <thead> 
341        <tr> 
342          <th></th> 
343          <th>Kontaktní informace</th> 
344        </tr> 
345      </thead> 
346      <tbody> 
347				<tr> 
348					<th>Adresa</th> 
349          <td>${adresa}<#-- <@formatAddress address=adresa /> --></td> 
350				</tr> 
351				<#if telefony?has_content && telefony.getSiblings()?has_content && telefony.getSiblings()?first.getData() != ""> 
352					<tr> 
353						<th>Telefon</th> 
354	          <td> 
355	          <#list telefony.getSiblings() as telefon> 
356	            ${telefon.getData()}<#sep></td><tr><th></th><td></#sep> 
357	          </#list> 
358	          </td> 
359					</tr> 
360				</#if> 
361				<#if faxy?has_content && faxy.getSiblings()?has_content && faxy.getSiblings()?first.getData() != ""> 
362					<tr> 
363						<th>Fax</th> 
364	          <td> 
365	          <#list faxy.getSiblings() as fax> 
366	            ${fax.getData()}<#sep></td><tr><th></th><td></#sep> 
367	          </#list> 
368	          </td> 
369					</tr> 
370				</#if> 
371				<#if email?has_content> 
372					<tr> 
373						<th>Email</th> 
374	          <td><a href="mailto:${email}">${email}</a></td> 
375					</tr> 
376				</#if> 
377			</tbody> 
378		</table> 
379    <#if handicap??> 
380  	  <div class="info-symbols"> 
381  	    <#list handicap as option> 
382  	      <#assign paddingZero = "">  
383  	      <#if option?number < 10> 
384  	        <#assign paddingZero = "0"> 
385  	      </#if> 
386  				<div class="info-symbol info-tooltip"> 
387    				<div class="info-symbol__icon"> 
388    					<span class="mpsv-icons-accessibility-${paddingZero}${option}"></span> 
389    				</div> 
390  				  <#assign label = languageUtil.get(locale, "mpsv-icons-accessibility-" + paddingZero + option)> 
391  					<span class="info-tooltip__text">${label}</span> 
392  				</div> 
393  			</#list> 
394  		</div> 
395  	</#if> 
396	</div> 
397   
398  <#if sluzbaIndex == 1> 
399      </div> 
400    </div> 
401    <#assign 
402      sluzbaIndex = 0 
403    /> 
404  <#else> 
405    <#assign 
406      sluzbaIndex = sluzbaIndex + 1 
407    /> 
408  </#if> 
409</#macro>