ZÁRUKY PRO MLADÉ – pomáháme mladým

Je vám 29 let a méně? Máte zájem rozvíjet se, změnit svoji situaci? Skončili jste školu? Nemáte práci? Chybí vám praxe? Chcete si dokončit vzdělání?

Úřad práce ČR vám pomůže v rámci projektu „Záruky pro mladé“, který navazuje na předchozí a velmi úspěšné regionální projekty „Záruky pro mladé v …. kraji“.

Nový projekt Úřad práce ČR realizuje prostřednictvím nového Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Komu pomáháme:

Projekt je určen mladým lidem ve věku 15 až 29 let (včetně), jimž především kvůli absenci pracovních návyků, chybějící praxi, nedostatečnému vzdělání nebo nízkému věku hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. Cílem projektu je vrátit mladé lidi do vzdělávání (pokud nedokončili školu), zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost prostřednictvím odborné praxe, a především prostřednictvím cíleného poradenství.

Aktivity ÚP ČR nabízí též všem, co nikdy nepracovali, odcházejí např. z dětských domovů nebo výchovných zařízení pro mladistvé či mladým, kteří nestudují, nepracují, nejsou v evidenci ÚP ČR a živí je především rodiče (tzv. NEET osoby).

 

Klientům nabízíme:

● plán osobnostního rozvoje

● individuální poradenství

● kariérovou, pracovní nebo bilanční diagnostiku

● motivační program

● návrat do vzdělávání

● rekvalifikace, profesní kvalifikace

● odbornou praxi

● aktivní pomoc při hledání zaměstnání

● přípravu na pracovní pohovor

● práci na zkoušku

● úhradu výdajů souvisejících s účastí v projektu (jízdné, zdravotní

poplatky...)

Jak to funguje?

1. Kontaktujte nejbližší pracoviště ÚP ČR.

2. Zjistíme vaše potřeby a možnosti.

3.Navrhneme další postup (v případě klientů absolvování poradenství, rekvalifikace apod.).

4. Zrealizujeme vzájemně odsouhlasené aktivity (u klientů s cílem nalézt nové zaměstnání).

Pro zaměstnavatele:

● vytipujeme vhodné mladé klienty na volné i plánované pozice

● poskytneme mzdové příspěvky (v rámci společensky účelného pracovního místa)

● poskytneme příspěvek na mentora

Kontaktujte nás!

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR

Dotazy můžete zasílat i na e-mail zpm@uradprace.cz

Leták ke stažení (1.24 MB)

 

Projekt Záruky pro mladé (ZPM), reg. č. CZ. 03.01.01/00/22_028/0001318

Poslední aktualizace: 2. 11. 2023