Zadávací řízení

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích dne 22.6.2012 zahajuje ve smyslu §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce „ Se sousedy k vzdělávání I “

U K O N Č E N O!!

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 21.000.000,- Kč

Předpokládaná cena zakázky s DPH: 25.200.000.- Kč

Předpokládaná cena nezahrnuje částku určenou na přímou podporu (11.246.500,- Kč)

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 14.8.2012 do 9:00 hod.

Místo dodání: podatelna Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace_Se sousedy I_FINAL.doc (533 kB)

Přílohy ZD: PRILOHY_ZD_SE_SOUSEDY_I.ZIP (646.36 kB)

Odůvodnění účelnosti: ODUVODNENI-UCELNOSTI-VZ-DODAVATEL_KOMPLEX_SLUZBY_SESI.DOC (102 kB)

Informační seminář 17.7.2012: Pozvanka_na_informacni_seminar_k_vz_se_sousedy_k_vzdelavani_i.doc (105 kB)

Zápis ze semináře pro uchazeče o veřejnou zakázku Se sousedy k vzdělávání I (212.18 kB)

Prezentace ze semináře pro uchazeče o veřejnou zakázku Se sousedy k vzdělávání I (372.27 kB)

Otázky a odpovědi k ZD:

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích dne 5.5.2012 zahajuje ve smyslu §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce Výběr agentury práce pro zabezpečení dočasného personálního posílení realizačního týmu regionálního individuálního projektu Se sousedy k vzdělávání I - UKONČENO

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 5 772 000,- Kč

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 2.7.2012 do 9:00 hod.

Místo dodání: podatelna Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Otevírání obálek: 2.7.2012, 9:00 hod, ÚP ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Zadávací dokumentace: zadavaci_dokumentace_agentura_prace.doc (228.5 kB)

Přílohy ZD: prilohy_zd_0.zip (603.82 kB)

Odůvodnění účelnosti: oduvodneni-ucelnosti-vz.doc (182.5 kB)

Otázky a odpovědi k ZD: Odpověď na dotaz uchazeče-19.06.2012.doc (124.5 kB)

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích dne 27.2.2012 zahajuje ve smyslu §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce „Moje příležitost v Jihočeském kraji“- UKONČENO

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 11 414 750,- Kč

Předpokládaná cena zakázky s DPH: 13 697 700,- Kč

Předpokládaná cena nezahrnuje částku určenou na přímou podporu (17 576 300,- Kč)

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 23.4.2012 do 12:00 hod.

Místo dodání: podatelna Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích dne 27.2.2012 zahajuje ve smyslu §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce „Výběr agentury práce pro zabezpečení dočasného personálního posílení realizačního týmu regionálního individuálního projektu Moje příležitost v Jihočeském kraji“ - UKONČENO

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 3 083 000,- Kč

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 23.4.2012 do 12:00 hod.

Místo dodání: podatelna Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Zadávací dokumentace: hzd_moje_prilezitost_agentura_prace.zip (1.05 MB)

Otázky a odpovědi k ZD: odpoved_na_dotaz_uchazece-17.04.2012.doc (125.5 kB)

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 12.10.2010 zahajuje ve smyslu §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce „Máme na to v Jihočeském kraji“ - ukončeno

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 19 298 166,- Kč

Předpokládaná cena zakázky s DPH: 23 157 800,- Kč

Předpokládaná cena nezahrnuje částku určenou na přímou podporu (9 390 750,- Kč)

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 22.11.2010 do 12:00 hod.

Místo dodání: podatelna Úřadu práce v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 22.6.2010 vyhlašuje zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce malého rozsahu „Externí audit regionálních individuálních projektů Dobrá práce v Jihočeském kraji, Cesta do práce v Jihočeském kraji, Se sousedy k vzdělávání“ - ukončeno

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 2.7.2010 do 12:00 hod.

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 2.3.2010 vyhlašuje zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce malého rozsahu „Propagační předměty II – RIP Se sousedy k vzdělávání“ - ukončeno

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 17.3.2010 do 12:00 hod.

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 12.10.2009 zahajuje ve smyslu §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatelev zakázce „Se sousedy k vzdělávání“ - ukončeno

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 6 722 600,- Kč, s přímou podporou (4 682 500,- Kč) 11 405 100,- Kč

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 23. 11. 2009 do 12:00 hodin

Místo dodání: podatelna Úřadu práce v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 19.6.2009 vyhlašuje zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce malého rozsahu „Propagační předměty I – RIP Se sousedy k vzdělávání“ - ukončeno

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 2.7.2009 do 12:00 hod.

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 3. 8. 2009 vyhlašuje zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce malého rozsahu „Dodávka propagačních předmětů pro klienty RIP Cesta do práce v Jihočeském kraji a Dobrá práce v Jihočeském kraji - ukončeno

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 14. 8. 2009 do 12:00 hodin

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 19.6.2009 vyhlašuje zadávací řízení na výběr dodavatele v zakázce malého rozsahu „Propagační předměty I – RIP Se sousedy k vzdělávání“ - ukončeno

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 2.7.2009 do 12:00 hod.

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 12.6.2009 vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele vizitek, samolepek, cedulí a razítek v rámci Regionálních individuálních projektů Dobrá práce v Jihočeském kraji, Cesta do práce v Jihočeském kraji a Se sousedy k vzdělávání - ukončeno

Název programu: OP LZZ

Lhůta pro podání cenových nabídek: do 18.6.2009

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 28.4.2009 zahajuje ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na výběr dodavatele

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 1. 8. 2008 zahajuje tímto postupem zadávací řízení na výběr dodavatele

v zakázce "Dodávka propagačních předmětů pro příjemce pomoci z Evropského sociálního fondu"

Předpokládaná cena zakázky včetně DPH: 180 000 Kč

Název programu: OP RLZ

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2008 do 12:00 hodin

Místo dodání: podatelna Úřadu práce v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Další podrobnosti v zadávací dokumentaci.

Dokumenty:

  • Zadávací dokumentace v
  • Příloha č.1 Referenční skupina v
  • Příloha č.2 Kupní smlouva NÁVRH v
  • Příloha č.3 Soubor log a symbolů v ZIP (34.82 kB)
  • Příloha č.4 Struktura cenové nabídky v

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 17. 7. 2008 zahajuje tímto postupem zadávací řízení na výběr dodavatele

v zakázce "Dodávka propagačních předmětů pro příjemce pomoci z Evropského sociálního fondu"

Předpokládaná cena zakázky včetně DPH: 180 000 Kč

Název programu: OP RLZ

Lhůta pro podání nabídek: 30. 7. 2008 do 12:00 hodin

Místo dodání: podatelna Úřadu práce v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Další podrobnosti v zadávací dokumentaci.

Dokumenty:

Úřad práce v Českých Budějovicích dne 16. 5. 2008 zahajuje tímto postupem zadávací řízení na výběr dodavatele

v zakázce "Posílení personálního zajištění administrace národního projektu Návrat do práce v Jihočeském kraji"

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0029

Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 200 000 Kč

Popis předmětu zakázky: Zakázka zajistí posílení personálního zajištění administrace národního projektu o jednu osobu formou dočasného přidělení zaměstnance agentury práce.

Název programu: OP RLZ

Lhůta pro podání nabídek: 2. 6. 2008 do 12:00 hodin

Místo dodání: podatelna Úřadu práce v Českých Budějovicích, Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Další podrobnosti v zadávací dokumentaci.

Dokumenty:

  • Zadávací dokumentace.

Výběrové řízení na zajištění externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace národního projektu „Návrat do práce v Jihočeském kraji“.