Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě, nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje Odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Odbor kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí Úřadu práce České republiky) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce České republiky neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.

V agendě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je za Odbor kontrolně právní Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích kontaktní osobou:

Ing. Daniela Valíková, tel.: 950 109 466, email: daniela.valikova@uradprace.cz