Ukončené projekty

Národní individuální projekty

Název projektu

Stav

Oblast podpory

č. výzvy

registrační číslo projektu

cílová skupina projektu

rozpočet projektu

začátek projektu

konec projektu

Vzdělávejte se!

ukončen

1.1.

34

CZ.1.04/1.1.00/34.00001

zaměstnanci

 

22.7.2009

28.2.2011

Společensky účelná pracovní místa

ukončen

2.1.

3

CZ.1.04/2.1.00/03.00002

UoZ dle § 33 ZoZ

 

1.5.2008

31.8.2011

Veřejně prospěšné práce

ukončen

2.1.

3

CZ.1.04/2.1.00/03.00001

UoZ dle § 33 ZoZ

 

1.5.2008

31.8.2011

Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita

ukončen

1.1.

71

CZ.1.04/1.1.00/71.00002

zaměstnanci

 

31.5.2011

28.2.2014

Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace

(VSPR! - rekvalifikace)

ukončen

2.1

72

CZ.1.04/2.1.00/72.00001

UoZ, ZoZ

 

1.7.2011

30.6.2014

 

Regionální individuální projekty

Operační program Zaměstnanost (OPZ) 2014 - 2022

Název projektu

č. výzvy

registrační číslo projektu

cílová skupina projektu

rozpočet projektu

Trvání projektu

Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti

Číslo priority: 3.1

Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Inciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

15

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000050

mladí lidé mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji), nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli.

141 911 666 Kč

1. 12. 2015 – 31. 5. 2019

 

 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 2007 - 2013    
Název projektu č. výzvy registrační číslo projektu cílová skupina projektu rozpočet projektu Trvání projektu
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti
Číslo priority: 3.1
Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ nad 40 let věku (včetně) s délkou evidence 16 539 348 Kč 15.1.2009
  13 13.00022 min. 5 měsíců a s min. ukončeným základním vzděláním vyčerpáno -
        15 137 015,62 Kč 14.1.2012
Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ evidovaní nepřetržitě méně než 16 791 223,- Kč 15.1.2009
  13 13.00019 6 měsíců a zájemci o zaměstnání vyčerpáno -
        15 613 515,49 Kč 14.1.2012
Šance pro rodiče v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ a ZoZ pečující o dítě do 15 let věku. 12 486 200,- Kč 1.9.2009
  13 13.00063   vyčerpáno -
        12 324 978,99 Kč 31.8.2012
Šance pro mladé v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ - UoZ do 30 let věku 23 028 840,- Kč 1.8.2011
    70.00008 - v evidenci déle než 5 měsíců, po snížení -
  70   - min. úplné střední vzdělání 13 594 740,- Kč 31.7.2014
      - celková doba odborné praxe nedosáhla vyčerpáno  
      po úspěšném ukončení studia 2 let 13467830,97  
Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. 34 786 550,- Kč 1.2.2011
  13 13.00093   vyčerpáno -
        34 473 469,86 Kč 31.1.2014
Nový začátek v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ - UoZ v evidenci déle než 5 měsíců, 30 726 500,- Kč 1.6.2012
  70 70.00026 , které potřebují zvláštní pomoc vyčerpáno -
        24 503 098,04 Kč 30.11.2015
Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ a ZoZ na či po rodičovské dovolené pečující o dítě do 15 let věku 19 867 243,- Kč 1.5.2013
  70 70.00052   vyčerpáno -
        13 878 044,37 Kč 30.11.2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ do 30 let věku 59 512 183,- Kč 1.7.2013
v Karlovarském kraji 70 70.00064   vyčerpáno -
        57 208 753,28 Kč 30.11.2015
Generační tandem - podpora generační   CZ.1.04/2.1.00/ Zájemci o zaměstnání - stávající zaměstnanci, 12 238 000,- Kč 1.4.2014
výměny v Karlovarském kraji 70 70.00074 kterým vznikne nárok na starobní důchod v období vyčerpáno -
      18 měsíců a méně a Uchazeči o zaměstnání 9 731 157,70 Kč 30.11.2015
      - do 30 let věku (včetně),    
      - s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či    
      osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky,    
      - s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či    
      osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky,    
      kteří zároveň nenalezli v průběhu prvních 12 měsíců    
      od počátku evidence pracovní poměr    
      trvající alespoň 6 měsíců.    
Číslo prioritní osy: 4.1
Název prioritní osy: Adaptabilita
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji   CZ.1.04/1.1.00/ Zaměstnanci, zaměstnavatelé 21 009 000,- Kč 1.6.2012
  82 82.00002   vyčerpáno -
        17 182 951,44 Kč 31.5.2014
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II   CZ.1.04/1.1.00/ Zaměstnanci, zaměstnavatelé 44 229 232,- Kč 1.7.2013
  B1 B1.00002   vyčerpáno -
        42 595 905,96 Kč 30.11.2015
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 2004 - 2006    
Název projektu Realizátor zakázky Cílové skupiny: Rozpočet Trvání projektu
Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Najdi si práci v Karlovarském kraji, Integrovaná střední ZoZ 26 332 538,- Kč 3.5.2005
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0007 škola Cheb UoZ krátkodobě v evidenci ÚP   -
        30.6.2008
Návrat do práce v Karlovarském kraji S – COMP Centre CZ s. r. o. Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností 20 672 856,- Kč 29.6.2006
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0026      
        31. 8. 2008
Priorita: 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření: 2.1. – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Příprava na práci v Karlovarském kraji bfz, s.r.o. Osoby sociálně vyloučené 10 355 412,- Kč 29.5.2006
CZ.04.1.03/2.1.00.1/0025   nebo ohrožené sociálním vyloučením  
        30. 07. 2008


 

Poslední aktualizace: 4. 10. 2019