Generační tandem - podpora generační výměny

Generační tandem - podpora generační výměny

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00074

Výsledky projektu:

Po celou dobu projektu jsme se potýkaly s nedostatkem klientů z cílové skupiny uchazečů do 30 let splňujících podmínky vstupu do projektu. V Karlovarském kraji probíhalo několik projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu a ta byla v danou chvíli nedostatková, v evidenci v té době byly především klienti, kteří většinou nesplňovali požadavky zaměstnavatelů na konkrétní pracovní pozice.

Počet podpořených osob –  plánováno 55 – dosaženo 36

Přehled realizace:

V rámci projektu bylo každému účastníku projektu před nástupem na společensky účelné pracovní místo poskytnuto individuální poradenství, které bylo nastaveno podle potřeb konkrétního uchazeče o zaměstnání. Celkem bylo provedeno 36 individuálních poradenství.

Po celou dobu projektu neprojevil žádný zaměstnavatel ani účastník projektu závazný zájem o rekvalifikaci. Z tohoto důvodu nebyla zajištěna žádná rekvalifikace. Vzhledem k výše uvedenému bylo  zažádáno o podstatnou změnu, snížení z důvodu nezájmu zaměstnavatelů o rekvalifikace.

Sdílená pracovní místa probíhala u vybraných zaměstnavatelů Karlovarského kraje v soukromé sféře bez ohledu na velikost podniku, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o vyhrazení SÚPM. V průběhu projektu bylo zažádáno o podstatnou změnu projektu z původní hodnoty 74 na hodnotu 55, s předpokladem, že do konce realizace projektu uzavřeme se zaměstnavateli 24 Dohod o poskytnutí příspěvků na udržení zaměstnanců v předdůchodovém věku na základě vstupu 24 zájemců o zaměstnání do projektu a 31 společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Celkem bylo uzavřeno 25 dohod o udržení zaměstnanců v předdůchodovém věku. Úspěšně jich bylo ukončeno 19.

Podmínkou poskytnutí příspěvku na SÚPM vyhrazené bylo zajištění zapracování/zaškolení nově přijímaného zaměstnance. Zapracování/zaškolení bylo zajišťováno stávajícím zaměstnancem, kterému vznikl nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a který byl zároveň ohrožen ztrátou zaměstnání, nebo jakýmkoli zaměstnancem zaměstnavatele, který má pro zajištění zapracování/zaškolení odborné kompetence. U všech uzavřených dohod kromě 4 byli zaměstnanci podpoření na udržených pracovních místech zároveň mentory.