Nový začátek v Karlovarském kraji

Nový začátek v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00026

Výsledky projektu:

Účastníci projektu získali díky aktivitám projektu nové znalosti a dovednosti, někteří i přímo pracovní praxi, jiní zahájili samostatnou výdělečnou činnost, což vede ke zvýšení uplatnitelnosti účastníků projektu na trhu práce i v budoucnu plně v souladu s udržitelností projektu.

Počet podpořených osob –  plánováno 260 – dosaženo 318

Přehled realizace:

Aktivita Vstupní den plynule navazovala na aktivitu Informační schůzky. Cílem informační schůzky bylo představení projektu a motivace účastníků ke vstupu do projektu. Aktivita Motivační kurz navazovala pro ty účastníky projektu, kteří na základě výsledků z Pracovní diagnostiky byli doporučeni na veřejně prospěšné práce.  Celkem úspěšně absolvovalo motivační kurz a obdrželo osvědčení 177 účastníků projektu. Pro účastníky projektu, kteří byli na základě výsledků z pracovní diagnostiky doporučeni na společensky účelná pracovní místa vyhrazená, případně měli zájem zahájit podnikatelskou činnost (SVČ), byla připravena nabídka rekvalifikačních kurzů. Celkem ukončilo rekvalifikační kurz úspěšně 60 účastníků projektu.

Úspěšným výstupem projektu bylo, že díky projektu bylo umístěno 185 účastníků projektu na VPP, bylo uzavřeno 21 Dohod o vyhrazení SÚPM a 4 účastníci projektu zahájili vlastní podnikatelskou činnost.

Projekt byl úspěšný.  Přínos pro cílovou skupinu byl odpovídající záměrům projektu, proto na základě zkušeností z předcházejících obdobných projektů (Vaše pracovní příležitost  v Karlovarském kraji) a i tohoto, se připravuje i další projekt zaměřený na obdobnou cílovou skupinu, Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji.