Projekty Evropského sociálního fondu


 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Více o ESF a jednotlivých programových období naleznete na Evropský sociální fond - www.esfcr.cz

 

V aktuálním programovém období 2021 – 2027 bude ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích realizovat prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus (OP Z+) jeden regionální individuální projekt s názvem Šance na práci v Pardubickém kraji a několik národních individuálních projektů. Viz Projekty v realizaci.

 

V předchozím programovém období 2014 – 2020 realizoval ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) čtyři regionální individuální projekty. Viz Ukončené projekty

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. 7. 2023