Projekty v realizaci

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS

Regionální individuální projekt:

Šance na práci v Pardubickém kraji

 

Národní individuální projekty:

Připravují se

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Celorepublikové projekty


Název projektu Stav Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) Oblast podpory č. výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu pro Pardubický kraj Realizátor projektu začátek projektu konec projekt
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 zaměstnanci, OSVČ a potencionální zaměstnanci   Krajská pobočka ÚP CŘ v Pardubicích 1.12.2015 31.12.2023
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 uchazeči a zájemci o zaměstnání   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1. 1. 2016 31.8.2023
Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 zaměstnanci ÚP ČR   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.2.2016 30.11.2023
Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 zaměstnanci ÚP ČR   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.2.2016 30.6.2023
Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci/ Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1. 6. 2017 31. 3. 2023
Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.1.2017 31.10.2023
Outplacement (OUT) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 zájemci o zaměstnání, 
zaměstnavatelé
  Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 01.06.2020 31.05.2023
Podpora  zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů.   Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 01.01.2019 31.12.2023
Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI) v realizaci celý Pardubický kraj     CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211
  • zájemci o zaměstnání (ZoZ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • uchazeči o zaměstnání (UoZ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • osoby zdravotně postižené
  • osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
  • ekonomicky neaktivní osoby
  • osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené
  • osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby ve věku 55 – 64 let, osoby do 25 let věku, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2).
  Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 1.1.2021 30.6.2023

Poslední aktualizace: 31. 8. 2023