Praktické informace

PRAKTICKÉ INFORMACE

LETÁKY:

/web/cz/prakticke-rady-infor.-letaky

JAK ÚSPĚŠNĚ NAJÍT PRÁCI

Seduo: 

https://www.seduo.cz/jak-uspesne-najit-praci

Výběr povolání

Ž I V O T O P I S
Curriculum Vitae (CV)

Co je to životopis?

 • Dokument, který Vás prezentuje
 • Pomáhá prodat Vaše schopnosti, kvalifikaci, pracovní zkušenosti
 • Většinou se jedná o první dokument, z kterého se zaměstnavatel může o Vás něco dozvědět
 • Cílem je přesvědčit zaměstnavatele
 • V dnešní době se používá strukturovaný životopis

Obsah životopisu:

 • Vždy buďte pozitivní
 • Neuvádějte nic, co by Vás poškodilo
 • Neposkytujte o sobě negativní informace

Na závěr...

 • Životopis pište jasně, stručně, přehledně
 • Motivace, přesvědčení
 • Uvádějte pouze takové informace, které Vám pomohou, ale neublíží
 • Vyvarujte se psaní zkratek, pište srozumitelně
 • Dbejte na celkový vzhled životopisu
 • Jedná se o prezentaci osobnosti

Europass:

https://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ 

Europass - Rady a tipy:

https://europass.cz/rady-a-tipy

MOTIVAČNÍ DOPIS

 • Motivační / průvodní dopis se přikládá k životopisu
 • Měl by vyzdvihovat klíčové informace ze životopisu
 • Taktně v něm můžete zmínit, proč jste vhodnějšími kandidáty pro přijetí na danou pozici, než jiní
 • Měl by být přehledný, přesvědčivý, osobitý, zdvořilý a pozitivní
 • Dbejte na oslovení, ukončení dopisu, poděkování za pozornost věnovanou Vašim materiálům, rozloučení, podpis

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Poskytování služeb v oblasti oddlužení - GOPALA o.p.s

https://www.gopala-ops.cz/dluhove-poradenstvi

Dluhová poradna

www.dluhovaporadna.cz 

Res vitae Karlovy Vary - občanská, manželská a rodinná poradna

https://resvitae.cz/manzelska-rodinna-obcanska-poradna-dale-poradna

 • Res vitae Karlovy Vary - oblast potřeb, které lze řešit v rodinné poradně:

http://resvitae.cz/oblast-potreb-ktere-rodinna-poradna-pomaha-resit

Člověk v tísni:

https://www.clovekvtisni.cz/potrebuji-pomoci

Bezpečně online:

http://www.bezpecne-online.cz/uvod

http://www.saferinternet.cz/

Kraje pro bezpečný internet:

http://elearning.ecrime.cz/

Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením:

https://www.neslysimpracuji.cz/

Česká správa sociálního zabezpečení:

https://www.cssz.cz/

Nabídky práce ve výzkumu, vývoji a inovacích:

http://www.researchjobs.cz/

Projekt Vzdělávání praxí:

http://fdv.cz/vzdelavani-praxi

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF):

/web/cz/projekty-evropskeho-socialniho-fondu-4

Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů EU; jedná se o finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

 • Zaměstnatelnost
 • Podpora podnikání
 • Adaptabilita
 • Rovné příležitosti

Programové období 2014 - 2020:

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Projekty v realizaci:

/web/cz/projekty-v-realizaci-6

Regionální individuální projekty (RIP):

/web/cz/regionalni-individualni-projekty-4

Záruky pro mladé v Karlovarském kraji

https://web.uradprace.cz/web/cz/zaruky-pro-mlade-v-karlovarskem-kraji

Pro koho je projekt určen?

Uchazeči o zaměstnání - osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), které nejsou ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných)

Zájemci o zaměstnání - osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) žijící v Karlovarském kraji, které jsou evidované jako zájemci o zaměstnání

Rodina není překážkou v Karlovarském kraji

/web/cz/rodina-neni-prekazkou-v-karlovarskem-kraji

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaným v Karlovarském kraji pečujícím o dítě do 15 let.

Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

/web/cz/vyuzij-pracovni-prilezitost-v-karlovarskem-kraji

Pro koho je projekt určen?

Uchazeči o zaměstnání nad 50 let (včetně), bez rozdílu vzdělání, přednostně s dobou evidence na ÚP ČR delší než 4 měsíce.

Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji

/web/cz/zdravotni-postizeni-neni-hendikep-v-karlovarskem-kraji

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o osoby, kterým byl dle zákona o zaměstnanosti přiznán statut OZP v prvním až třetím stupni. Do cílové skupiny spadají i osoby v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, které ještě nemají přiznaný statut OZP (za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti uchazeče významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

PODPORA PŘI ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

http://www.khkkk.cz/

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://kariera.army.cz/

Student vojenské školy:

https://kariera.army.cz/student-vojenske-skoly

Profesionální voják:

- obětavost, odpovědnost, odvaha, věrnost, čest

https://kariera.army.cz/vojak-z-povolani

Aktivní záloha a dobrovolné vojenské cvičení:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze

Volné pozice v ozbrojených silách České republiky:

https://kariera.army.cz/vojak-z-povolani

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023