Projekty Evropského sociálního fondu

logo ostatní

Evropský sociální fond (ESF)

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU; jedná se o finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

Zaměstnatelnost 
Podpora podnikání 
Adaptabilita 
Rovné příležitosti

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce 
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Poslední aktualizace: 28. 2. 2024