Outplacement v Ústeckém kraji

LOGOLINKA_3RADKY2.PNG

Název projektu:

Outplacement v Ústeckém kraji

Doba realizace:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006091

Forma financování:

Projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceny své zaměstnance propouštět. Zapojit do projektu se mohou i ti, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou nebo zaměstnanci ukončující pracovní poměr dohodou. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení dalšího vhodného pracovního uplatnění. Klientům bude nabídnuta možnost absolvovat ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit (např. pracovní diagnostiku, poradenství ke zprostředkování zaměstnání, soubor školení a vzdělávacích programů, rekvalifikace a zprostředkování pracovního uplatnění).

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Jedná se konkrétně o zaměstnance:

-ve výpovědi (kdokoli ve výpovědi),
-s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců (z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel informoval krajskou pobočku ÚP ČR),
-kteří ukončí pracovní poměr dle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem),
-ukončující pracovní poměr dohodou,
-kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

Projekt je také určen pro zaměstnavatele, kteří přijímají do pracovního poměru nové zaměstnance.

Jaké jsou formy podpory?

Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu:

-vstupní pohovor,
-pracovní diagnostiku,
-poradenství ke zprostředkování zaměstnání,
-školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills,
-rekvalifikace,
-vzdělávací programy,
-doprovodná opatření.

Účastníkům projektu je také poskytována přímá podpora v souvislosti s odstraňováním bariér na účasti na aktivitách projektu.
Pro zaměstnavatele, kteří přijmou do pracovního poměru nové zaměstnance, je určen finanční příspěvek na vytvořené pracovní místo poskytovaný na dobu max. 9 měsíců ve výši max. 15.000 Kč měsíčně.
Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na náklady vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu a poskytovat příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Outplacement v Ústeckém kraji volně navazuje na dříve realizované projekty Restart a Restart na druhou v Ústeckém kraji. Tento typ projektů pomohl v Ústeckém kraji zaměstnancům podniků působícím v oborech a odvětvích, které prošly strukturálními změnami, v důsledku čehož došlo k jejich propuštění ze stávajícího zaměstnání. Těmto osobám nabídly projekty pomoc při hledání nového uplatnění na pracovním trhu, možnost rozšíření odborných znalostí prostřednictvím školení a rekvalifikací, poskytování příspěvků na vstupní lékařské prohlídky, cestovní výdaje apod.

Kam se obrátit na informace?

Pro více informací se obraťte na odborné pracovníky projektu:


Odborní pracovníci projektu pro jednotlivé okresy:
 

Manažer projektu:
Mgr. Dominika Jiroušková, tel.: 950 171 646, e-mail: dominika.jirouskova@uradprace.cz

Děčín, U Plovárny 1190/14
Bc. Lenka Zíková, DiS., tel.: 950 111 221, e-mail: lenka.zikova1@uradprace.cz

Chomutov, Cihlářská 4107
Bc. Ludmila Ludvíková, tel.: 950 118 407, e-mail: ludmila.ludvikova@uradprace.cz

Litoměřice, Michalská 12

 

Louny, Pod Nemocnicí 2380
Bc. Josef Pavlátka, tel.: 950 134 355, e-mail: josef.pavlatka@uradprace.cz

Most, Tř. Budovatelů 2957/108
Anna Hurtová, DiS., tel.: 950 137 380, e-mail: anna.hurtova1@uradprace.cz

Teplice, Vrchlického 12
Lenka Bednářová, DiS., tel.: 950 167 348, e-mail: lenka.bednarova1@uradprace.cz

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37
Vladana Krupová, DiS, tel.: 950 171 675, e-mail: vladana.krupova@uradprace.cz

 

Formuláře ke stažení:

Další informace k projektu:

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=3B160C22-FC51-4FE5-A94F-11F001A9C9FF

Poslední aktualizace: 16. 3. 2020