Kontaktní pracoviště Neratovice

Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání Neratovice
Státní sociální podpora Neratovice
Hmotná nouze Neratovice
Sociální služby, příspěvek na péči Neratovice
Dávky pro osoby se zdravotním postižením Neratovice
Trh práce, zahraniční zaměstnanost, volná místa Neratovice
Náhradní výživné Neratovice
Elektronická pošta podatelny podatelna.me@uradprace.cz
ID datové schránky 89czpv8
Call centrum +420 800 779 900

Neratovice

Důležité sdělení

Oznámení

S růstem cen za energie může pomoci ÚP ČR

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek. > Zjistit více

Náhradní výživné

Od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o novou sociální dávku – náhradní výživné. Jejím smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, nebo ho platí v nižší částce. > Zjistit více
 

Upozorňujeme příjemce příspěvku na bydlení a přídavku na dítě, že se od 1. 4. 2021 budou dávky automaticky prodlužovat. Není nutné dokládat podklady k vyhodnocení. (tisková zpráva)

UPOZORNĚNÍ: Do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor třídy např. FFP2, KN95, N95 a vyšší) při vstupu do budovy Úřadu práce ČR. Současně je povinná desinfekce rukou.

Telefonní kontakty:  
agenda Neratovice
Informace 950 135 324
ZAMĚSTNANOST  
Zprostředkování 950 135 410
Evidence 950 135 410
Cizinci  -
Trh práce, monitoring  -
NSD  
Hmotná nouze 950 135 561
Státní sociální podpora 950 135 643
PnP a DOZP 950 135 374
Antivirus - program pro zaměstnavatele  -

 

Pro podání žádostí doporučujeme využít místo osobní návštěvy i jiné možnosti:

  • písemně (např. poštou)
  • prostřednictvím datové schránky
  • prostřednictvím identity občana
  • elektronicky (pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit/doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR)
  • vložením do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ÚP

Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Přímo na tomto portálu mohou klienti jednotlivé formuláře vyplnit a odeslat prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. 

Podání žádostí jinou než osobní cestou je možné také v případě nepojistných sociálních dávek. Lidé je mohou zaslat poštou, odevzdat na podatelně či podat prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. Formuláře jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek

Informace k rodičovskému příspěvku lze získat u pracovníků Oddělení SSP a DPP.

  Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00  
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00  
Pátek: 8:00 - 11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Online objednání

Zprostředkování zaměstnání

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 410
Fax +420 315 685 452
E-mail podatelna.me@uradprace.cz

Státní sociální podpora

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 643
Fax +420 315 684 760
E-mail podatelna.me@uradprace.cz

Hmotná nouze

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 -561
+420 950 135 322
+420 950 135 327
+420 950 135 311
+420 950 135 371
E-mail podatelna.me@uradprace.cz

Sociální služby, příspěvek na péči

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 374
+420 950 135 397
+420 950 135 383
E-mail podatelna.me@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 397
+420 950 135 374
+420 950 135 383
E-mail podatelna.me@uradprace.cz

Trh práce, zahraniční zaměstnanost, volná místa

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 086
E-mail podatelna.me@uradprace.cz

Náhradní výživné

Kontaktní informace
Adresa Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
Telefon +420 950 135 090
E-mail podatelna.me@uradprace.cz