Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

základní kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání a vyšší

rozsah kurzu:

 • max. 6 týdnů – 154 hod. (včetně závěrečné zkoušky)

zdravotní předpoklady:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti, očkování proti hepatitidě typu B (zajišťuje dodavatel)

obsahová náplň:

 • sociální politika, standardy kvality
 • psychologie, psychopatologie, somatologie
 • metody sociální práce
 • etika výkonu činnosti
 • prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • komunikace
 • základy péče o nemocné, první pomoc
 • aktivizační a vzdělávací techniky
 • prevence týrání a zneužívání
 • základy péče o domácnost
 • krizová intervence
 • sociálně právní minimum
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • ochrana zdraví při práci v domácnostech
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba
 • odborná praxe

výstupní doklad:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

místo konání:

 • Brno, při větším počtu účastníků možnost konání ve Vyškově

termín:

 • dle zájmu klientů a situace na trhu práce

Informace, kontakty

 • Další výše neuvedené rekvalifikace se řeší průběžně s přihlédnutím na aktuální požadavky trhu práce, nabídky volných míst, příslib zaměstnavatele, zahájení podnikání a konkrétní požadavky zaměstnavatelů.
 • Zařazení klienta do rekvalifikace se řeší individuálně.
pracoviště kancelář - úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
I. patro (dveře č. 131, 132 a 142)
běžné úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Bučovice
Sovětská 758, 685 01 Bučovice
každou středu od 9:30 do 11:00 hodin
Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna
každou středu od 13:30 do 15:00 hodin
jméno telefon e-mail
Bc. Jarmila Jelínková 950 174 322 jarmila.jelinkova@uradprace.cz
Bc. Lucie Veselá, BA 950 174 452 lucie.vesela@uradprace.cz
Alena Chaloupková 950 174 320 alena.chaloupkova@uradprace.cz
Mgr. Eva Svobodová 950 174 323 eva.svobodova@uradprace.cz