Kontaktní pracoviště Hořovice

Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání Hořovice
Státní sociální podpora Hořovice
Hmotná nouze Hořovice
Sociální služby, příspěvek na péči Hořovice
Dávky pro osoby se zdravotním postižením Hořovice
Trh práce, zahraniční zaměstnanost, volná místa Hořovice
Náhradní výživné Hořovice
Elektronická pošta podatelny podatelna.be@uradprace.cz
ID datové schránky 3buzpgm
Call centrum +420 800 779 900

Hořovice

Důležité sdělení

Oznámení

S růstem cen za energie může pomoci ÚP ČR

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek. > Zjistit více

Náhradní výživné

Od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o novou sociální dávku – náhradní výživné. Jejím smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, nebo ho platí v nižší částce. > Zjistit více

UPOZORNĚNÍ: Do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor třídy např. FFP2, KN95, N95 a vyšší) při vstupu do budovy Úřadu práce ČR. Současně je povinná desinfekce rukou.

Vláda definitivně schválila program Antivirus. Startuje 6. dubna 2020. Od této doby bude možné podávat žádosti, které budou dostupné na webu ÚP ČR. Více zde.

 

Telefonní kontakty:  
agenda Hořovice
Informace 950 102 111
ZAMĚSTNANOST  
Zprostředkování 950 102 402
Evidence 950 102 402
Cizinci 950 102 361
Trh práce, monitoring 950 102 354
NSD  
Hmotná nouze 950 102 424
Státní sociální podpora 950 102 414
PnP a DOZP 950 102 423
Antivirus - program pro zaměstnavatele 950 102 326

Pro podání žádostí doporučujeme využít místo osobní návštěvy i jiné možnosti:

  • písemně (např. poštou)
  • prostřednictvím datové schránky
  • prostřednictvím identity občana
  • elektronicky (pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit/doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR)
  • vložením do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ÚP

Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Přímo na tomto portálu mohou klienti jednotlivé formuláře vyplnit a odeslat prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. 

Podání žádostí jinou než osobní cestou je možné také v případě nepojistných sociálních dávek. Lidé je mohou zaslat poštou, odevzdat na podatelně či podat prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. Formuláře jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek

  Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00  
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00  
Pátek: 8:00 - 11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Online objednání

Zprostředkování zaměstnání

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 111
+420 950 102 401
+420 950 102 402
+420 950 102 403
Fax +420 950 102 415
E-mail podatelna.be@uradprace.cz

Státní sociální podpora

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 419
+420 950 102 413
+420 950 102 414
Fax +420 950 102 415
E-mail podatelna.be@uradprace.cz

Hmotná nouze

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 424
+420 950 102 412
Fax +420 950 102 415
E-mail podatelna.be@uradprace.cz

Sociální služby, příspěvek na péči

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 423
Fax +420 950 102 415
E-mail podatelna.be@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 410
Fax +420 950 102 415
E-mail podatelna.be@uradprace.cz

Trh práce, zahraniční zaměstnanost, volná místa

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 086
E-mail podatelna.be@uradprace.cz

Náhradní výživné

Kontaktní informace
Adresa Pražská 4/7, 268 01 Hořovice
Telefon +420 950 102 090
E-mail podatelna.be@uradprace.cz