Záruky pro mladé – pomáháme mladým

20. 10. 2023

Je vám 29 let a méně?

Máte zájem rozvíjet se, změnit svoji situaci?

Skončili jste školu?

Nemáte práci?

Chybí vám praxe?

Chcete si dokončit vzdělání?

 

Úřad práce ČR vám pomůže v rámci projektu „Záruky pro mladé“, který navazuje na předchozí a velmi úspěšné regionální projekty „Záruky pro mladé v …. kraji“.

Nový projekt Úřad práce ČR realizuje prostřednictvím nového Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Klientům nabízíme

● plán osobnostního rozvoje ● individuální poradenství ● kariérovou, pracovní nebo bilanční diagnostiku ● motivační program ● návrat do vzdělávání

● rekvalifikace, profesní kvalifikace ● práci na zkoušku ● odbornou praxi

● aktivní pomoc při hledání zaměstnání ● přípravu na pracovní pohovor

● úhradu výdajů souvisejících s účastí v projektu (jízdné, poplatky u lékaře, ...)

Pro zaměstnavatele

● vytipování vhodných mladých klientů z řad uchazečů o zaměstnání

● výběrová řízení ● mzdové příspěvky

Kde se dozvíte více informací

● na nejbližším kontaktním pracovišti ÚP ČR

● na e-mailu ZPM@uradprace.cz

 

Obracet se můžete také na Call centrum ÚP ČR

Leták ke stažení (1.24 MB)

Další informace se dozvíte v tiskové zprávě

Autor:

ÚP ČR