Pokud se změnila vaše finanční situace, doložte příjmy elektronicky

26. 5. 2023

Pobíráte příspěvek na bydlení?

Pak NEMUSÍTE pro pokračování jeho výplaty rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. čtvrtletí 2023 dokládat. Využijte PROLONGACE (1,22 MB) a Úřad práce ČR vám dávku AUTOMATICKY vyplatí i za červenec – září 2023. Jestliže vám vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy, ÚP ČR promítne vaši situaci do měsíční výše dávky. V tomto případě je ale podmínkou doložit nejpozději do 31. července 2023 (jinak nepovinné) rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. čtvrtletí 2023

Využijte zjednodušený on-line formulář pro doložení přehledu rozhodných příjmů a nákladů nebo pro podání nové žádosti o příspěvek na bydlení.

Pobíráte přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči?

Pokud vám ÚP ČR na některou z těchto dávek přiznal nárok, je NUTNÉ (1,41 MB) doložit rozhodné příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí. Tedy za duben – červen 2023. BEZ doložení příjmů NEBUDE moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na uvedené dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Využijte zjednodušený on-line formulář pro doložení přehledu rozhodných příjmů a nákladů nebo pro podání nové žádosti o přídavek na dítě.

Zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR

● Není třeba chodit na ÚP ČR hned první týden na začátku nového čtvrtletí. Příslušné pracoviště můžete navštívit v průběhu celého měsíce července 2023.

● Tiskopisy žádostí si můžete stáhnout a vytisknout z Integrovaného portálu MPSV

● O dávky můžete požádat několika způsoby – elektronicky, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

● Zřiďte si Mobilní klíč eGovernmentu. Kontaktní místa najdete i na všech krajských pobočkách ÚP ČR.

● K osobnímu jednání je možné objednat se on-line.

Další informace najdete v tiskové zprávě

Pokud jste příjemce příspěvku na bydlení, informace o možnosti prolongace vám dorazí také e-mailem nebo v podobě sms zprávy.

Autor:

ÚP ČR