Přídavek na dítě

  • Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
  • Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než  2,7násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
  • Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

                             

 Věk nezaopatřeného dítěte 
v rodině

    Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně    

základní výměra   zvýšená výměra   
do 6 let

500

800

od 6 do 15 let

610

910

od 15 do 26 let

700

1000

 

Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí

Životní minimum rodiny

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,7násobek životního minima rodiny)

jedno do 6 let

8 720

23 544

dvě 5, 8 let

11 140

30 078

tři 5, 8, 12 let

13 560

36 612

čtyři 5, 8, 12, 16 let

16 330

44 091

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021