Vyhněte se frontám a komunikujte s námi elektronicky

15. 6. 2023

 

 

 

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost?

Šetřete svůj čas a „úřadujte“ elektronicky z domova. Zašlete Úřadu práce ČR žádost prostřednictvím Identity občana. Vybrat si můžete hned z několika nástrojů, jako je například Bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka nebo třeba NIA ID. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR. Vyřiďte své záležitosti on-line

● U vybraných dávek využijte možnost on-line podání přes Klientskou zónu Jenda.

● Tiskopisy žádostí si stáhněte z Integrovaného portálu MPSV.

● Pokud preferujete osobnější komunikaci, uložte si elektronicky vyplněný formulář ve formátu PDF na disk vašeho počítače a vytiskněte. Dokument vlastnoručně podepište, zašlete poštou či doneste na příslušné kontaktní pracoviště, kde jej můžete odevzdat na podatelně nebo při osobním jednání na přepážce.

Takto můžete podat i papírové formuláře, které jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR.

● K osobnímu jednání je možné objednat se on-line.

 

POZOR! Pokud se rozhodnete využít možnost podání e-mailem, JE nutné vlastnit uznávaný elektronický podpis. V opačném případě budete muset takové podání do 5 dnů od odeslání e-mailu písemně nebo ústně potvrdit.

Potřebujete další informace? Obraťte se na Call centrum ÚP ČR.

Autor:

ÚP ČR