Spisový pracovník, KoP Chomutov

Pracovistě:
Chomutov, Ústecký kraj
Termín odevzdání:
18. 10. 2019

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

 

Spisový pracovník

ID: 11010172

 

Pracoviště:

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště v Chomutově

 

Hlavní náplň činnosti:

 • Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.

 • Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.

 • Komplexní zajišťování služby podací stanice.

 • Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí v rámci podatelny úřadu.

 • Vyřizování reklamačních řízení poštovních zásilek.

 • Zajišťování chodu podatelny a výpravny úřadu s využitím elektronického systému Arsys X.

 • Přejímání, evidence a rozdělování došlé a odchozí pošty, vybírání a evidence doručené pošty v programu Microsoft Outlook a v poštovní schránce kontaktního pracoviště.

 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.

 • Obsluha kopírovacího stroje.

 • Obsluha frankovacího stroje.

 • Obsluha telefonní ústředny.

 • Spolupráce na zajištění digitalizačního procesu s odbornými agendami ZAM a NSD.

 • Skartační a archivační práce ve spisovně, příprava a zajištění skartačního řízení.

   

Kvalifikační a další požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • výborné komunikační schopnosti
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost
 • profesionální vystupování, psychická odolnost
 • svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o EHP dle § 25 odst. 1 písm. a) a splnění předpokladu dle § 25 odst. 2 z. č. 234/2014 Sb., o státní službě

 

 

Pracovní podmínky:

 • platové zařazení v 7. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy,

  po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku

 • pružná pracovní doba – plný úvazek

 • předpokládaný nástup od 1. listopadu 2019

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou) se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění)

 

Zaměstnanecké výhody:

 • 5 týdnů dovolené

 • 5 dní indispozičního volna (sick days)

 • 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí

 • stravenky v hodnotě 80 Kč

 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb

 • odměny k životním a pracovním výročím

 

 

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 18. října 2019 na e-mailovou adresu renata.sebkova@uradprace.cz.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.