Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

8. 11. 2022

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

  

Více informací o příspěvku na bydlení naleznete ZDE

Pokud chcete vědět více, podívejte se na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde mimo jiné naleznete i orientační kalkulačku.

O příspěvek na bydlení můžete požádat ONLINE

Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

       

Více informací o doplatku na bydlení naleznete ZDE

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může Úřad práce ČR poskytnout pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie nebo o situace, kdy vzrostly např. náklady na energie a domácnost prokazatelně nemá prostředky na jejich úhradu.

Více informací o mimořádné okamžité pomoci naleznete ZDE

Další informace k jednotlivým dávkám:

Potřebujete další POMOC?

Kontaktujte Call centrum Úřadu práce ČR, kde Vám na bezplatné lince poradí i s vyplněním potřebného formuláře.

 

Podání žádostí

Žádosti můžete podat elektronicky (datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem). V rámci elektronické komunikace můžete zaslat formulář také prostřednictvím IDENTITY OBČANA, tedy například prostřednictvím bankovní identity, Mobilního klíče eGovernmentu nebo třeba NIA ID.  Další možností je zaslání poštou (s vlastnoručním podpisem) či osobně na příslušném kontaktním pracovišti.

 

Hledáte komplexní informace, které jdou nad rámec agendy ÚP ČR?

Podívejte se na webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

Autor:

ÚP ČR