rada/odborný rada – referent bezpečnosti v Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací Odboru bezpečnosti a technické podpory generálního ředitelství Úřadu práce ČR, ID 10002109

Pracovistě:
Jihomoravský kraj - pracoviště Brno
Termín odevzdání:
30. 4. 2024
Přílohy: