Rada/odborný rada – finanční manažer v projektu „POVEZ II“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství Úřadu práce ČR, ID 11000018

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
28. 11. 2022